1397/08/24
13:48 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای
خرید تجهیزات چوبی کتابخانه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/24 مهلت دار
13:39 ب.ظ
چاپ بوستر رنگی دورو کاغذ گلاسه 300 گرم روکش دورو سلفون براق
خراسان رضوي 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
20:34 ب.ظ
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....
ساخت 6 عدد سازه چوبی پرخانه سامل تیر و پل و چرخ و....... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
خرید شیشه 10 میل لمینتدار با متعلقات و ساخت شیشه ای در داخل پست
قزوين 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
کاغذ a4 سفید و رنگی
کاغذ a4 سفید و رنگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
مقوا ایندربرد 100*70
مقوا ایندربرد 100*70... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
کاغذ چاپگر کاربن لس
کاغذ چاپگر کاربن لس... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:27 ب.ظ
خرید رول کاغذ پرینتر حرارتی جهت
خرید رول کاغذ پرینتر حرارتی جهت... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/8/22 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
کاغذ کرپ بسته بندی ابزار پزشکی جهت استریل سایز 40*40 سانتیمتر
خراسان شمالي 1397/8/22 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
کاغذ سونی گرافی 20*10 م م سونی 100 رول
کاغذ سونی گرافی 20*10 م م سونی 100 رول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اردبيل 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید 2500 بسته کاغذ A4
خرید 2500 بسته کاغذ A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خرید کاغذ کار کاهی به ابعاد 100*70 هزار کیلوگرم
خرید کاغذ کار کاهی به ابعاد 100*70 هزار کیلوگرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/22 مهلت دار
09:10 ق.ظ
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار
اجرای کارهای چوبی شعبه عطار... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
کاغذ A4 تولید ایران 80 گرمی
کاغذ A4 تولید ایران 80 گرمی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
تعداد 500 بسته کاغذ A4 مکس تحویل
تعداد 500 بسته کاغذ A4 مکس تحویل... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:47 ب.ظ
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن پاکات و لفاف
تهیه و تامین و تحویل و فروش کارتن پاکات و لفاف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000
چسب حرارتی لیبل به سایز 25*35 برچسب به تعداد 18000... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
کاغذ گلاسه
کاغذ گلاسه... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:26 ب.ظ
کاغذ حرارتی سطح استان
کاغذ حرارتی سطح استان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:49 ب.ظ
برچسب پنجره ایمنی
برچسب پنجره ایمنی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
خرید شیشه 10 میل لمینتدار با متعلقات
خرید شیشه 10 میل لمینتدار با متعلقات... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی
لیبل 100*150 سرتخته - رول 500 عددی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
کاغذ A4
کاغذ A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
کارتن پستی سایز 4 و 5 لا
کارتن پستی سایز 4 و 5 لا... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
ام دی اف کاری به طول 350 متر
ام دی اف کاری به طول 350 متر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:32 ب.ظ
کاغذ صافی بصورت فله ای
کاغذ صافی بصورت فله ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/8/15 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان
خرید تجهیزات چوبی جهت کتابخانه های عمومی استان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
همدان 1397/8/14 مهلت دار
1397/08/15
13:12 ب.ظ
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی
ورق ام دی اف خام ملاینه رنگی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
کاغذ A5 تحریری
کاغذ A5 تحریری... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
مقوا نقاشی چکشی 240 گرم و 50 در 70 یا مقوا نقاشی چکشی 240 گرم
مقوا نقاشی چکشی 240 گرم و 50 در 70 یا مقوا نقاشی چکشی 240 گرم... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
تعداد 2000 بسته کاغذ A4
تعداد 2000 بسته کاغذ A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
کاغذ تحریر 90 گرمی سفید تحریر و چاپ لفاف
کاغذ تحریر 90 گرمی سفید تحریر و چاپ لفاف... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:53 ب.ظ
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای
ورق MDF تیسان نقره ای و فیروزه ای... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
گيلان 1397/8/14 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
فرم و اوراق چاپی مورد نیاز سه ماهه بیمارستان
فرم و اوراق چاپی مورد نیاز سه ماهه بیمارستان... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
لیبل داروخانه 45*15 300 رول
لیبل داروخانه 45*15 300 رول... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
زنجان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
12:55 ب.ظ
کاغذ A4 , A5
کاغذ A4 , A5... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
کاغذ a4
کاغذ a4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:46 ب.ظ
کانتر ساده غذا 190 سانتیمتر کانتر ساده غذا 150 سانتیمتر کانتر گرم غذا 150 سانتیمتر
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
کاغذ A4
کاغذ A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
قزوين 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
کاغذ A4
کاغذ A4... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خرید 30 کارتن کاغذa4 بسته رولی
خرید 30 کارتن کاغذa4 بسته رولی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
آذربايجان غربي 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
خرید 240 اصله پایه چوبی
خرید 240 اصله پایه چوبی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
کاغذ تحریر 80 گرمی کپی لوکس ایرانی A4و A5
کاغذ تحریر 80 گرمی کپی لوکس ایرانی A4و A5... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:31 ب.ظ
ورق MDF شانزده میلیمتر
ورق MDF شانزده میلیمتر... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
کاغذ حرارتی
کاغذ حرارتی... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کارتون موز
کارتون موز... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ
بر چسب rfid شخصی سازی شده به همراه چاپ... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
کاغذ A4 .A5
کاغذ A4 .A5... کاغذ ، شیشه ، چوب و فرآورده های مرتبط
خراسان شمالي 1397/8/10 تاریخ گذشته