1398/09/23
18:58 ب.ظ
ابکاری نقره  قطعات سکسیونر
ابکاری نقره قطعات سکسیونر... صنایع و کارخانه ها
يزد 1398/9/23 مهلت دار
11:28 ق.ظ
ثبت قطعات شهرک صنعتی
ثبت قطعات شهرک صنعتی... صنایع و کارخانه ها
گيلان 1398/9/23 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
ثبت قطعات شهرک صنعتی
ثبت قطعات شهرک صنعتی... صنایع و کارخانه ها
گيلان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
14:07 ب.ظ
برکزاری 8 جلسه کلینیک کسب و کار سیار در شهرکهای صنعتی استان
اصفهان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
13:51 ب.ظ
برونسپاری تحویل زمین در شهرکهای صنعتی استان
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:04 ب.ظ
مطالعات مکانیابی و ضرورت ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی جدی الاحداث
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:15 ب.ظ
مکان سنجی خوشه مسقطی
مکان سنجی خوشه مسقطی... صنایع و کارخانه ها
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:31 ب.ظ
برگزاری 8 جلسه کلینیک کسب و کارسیار در شهرکهای صنعتی
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:34 ب.ظ
قطعه exhaust turbocharger
قطعه exhaust turbocharger... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
قطعه  tube high press fuel
قطعه tube high press fuel... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
برون سپاری تحویل زمین در شهرک
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
پروژه توسعه خوشه گلخانه های استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
برداشت ازوضعیت ساخت و ساز و پیشرفت فیزیکی
مركزي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
12:07 ب.ظ
برگزاری سه کلینیک سیار صنعتی در سه شهرک صنعتی
گيلان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:47 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی برق و تجیهزات برقی
کرمان 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
موضوعات مشاوره ای سال 98
موضوعات مشاوره ای سال 98... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
09:12 ق.ظ
کاسه الواتور
کاسه الواتور... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:56 ب.ظ
انتخاب عامل اجرای اجرای پروژه  نظام مبادلات  پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
برگزاری استارت اپ دمو نواوری های حوزه صنایع معدنی و سیمانی
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
بررسی بازار و برگزاری تور صنعتی و نشست تجاری در کشور قطر
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
بررسی بازار برگزاری تور صنعتی نشست
کرمان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:59 ب.ظ
طرح مطالعاتی وبرسی ماشین کاری در
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
طرح مطالعاتی وبرسی ماشین کاری در
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:55 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی خرما
کرمان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
13:38 ب.ظ
نوبت دوم- اجرای فنداسیون کارخانه اسفالت 120 تنی
مركزي 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
توسعه خوشه گلخانه های استان
توسعه خوشه گلخانه های استان... صنایع و کارخانه ها
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
رایزنی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مساقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان
کرمان 1398/8/30 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
مطالعات امکانسنجی جهت جذب سرمایه گذار خارجی و طرحهای هادی صنعتی
کرمان 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
18:43 ب.ظ
خرید یا ساخت و حمل دو ست  سیت و بلاگ اسپیندل
لرستان 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
شکل گیری و توسعه کنسرسیوم صادراتی برق و تجهیزات برقی
کرمان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/28
15:16 ب.ظ
مشاور برای برگزاری یک رویداد استارت اپ
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
مطالعات امکان سنجی جذب سرمایه گذاری خارجی
چهارمحال بختياري 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
11:15 ق.ظ
انتخاب عامل اجرای پروژه نظام مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی
البرز 1398/8/25 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
امکان سنجی توسعه خوشه پوشاک
امکان سنجی توسعه خوشه پوشاک... صنایع و کارخانه ها
خراسان رضوي 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
19:29 ب.ظ
اجرا فوندسیون کارخانه اسفالت 120 تنی
مركزي 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
مشاوره ای سال 98
مشاوره ای سال 98... صنایع و کارخانه ها
زنجان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:32 ب.ظ
پذیرش هیات تجاری ازکشورهای کره جنوبی
البرز 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
18:59 ب.ظ
پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری حلقه های
فارس 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
13:24 ب.ظ
رایزنی با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی
کرمان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
انجام ازمایشات اجباری
انجام ازمایشات اجباری... صنایع و کارخانه ها
همدان 1398/8/19 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
قطعه tube high press fuel
قطعه tube high press fuel... صنایع و کارخانه ها
مازندران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
14:15 ب.ظ
تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری حلقه های مفقوده خوشه های صنعتی
فارس 1398/8/18 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
ساخت بوش فولادی تعداد 6 عدد - ساخت پین جک ورتیکال سمت پایین- ساخت واشر فولادی
هرمزگان 1398/8/18 تاریخ گذشته