خرید وسایل ورزشی دانشگاه صنعتی همدان...

گروه: خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری - تجهیزات و وسایل ورزشی -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری همدان - همدان
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/7/15
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

خرید وسایل ورزشی دانشگاه صنعتی همدان

استعلام بها مرتبط

13 خرداد 19:05
ایجاد اتاق اکوستیک جهت انجام ادیومتری... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : اصفهان
13 خرداد 18:42
الاکلنگ پارکی و محوری... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : اردبيل
13 خرداد 17:32
تجهیزات ورزشی مدارس... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : کردستان
13 خرداد 17:41
مجموعه بازی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : خراسان جنوبي
13 خرداد 19:10
چراغهای پارکی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : اردبيل
13 خرداد 20:18
چمن مصنوعی... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : آذربايجان غربي
13 خرداد 13:19
تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و نصب و انجام کارهای تکمیلی زمین... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : آذربايجان شرقي
13 خرداد 13:08
چمن مصنوعی مو... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : آذربايجان شرقي
13 خرداد 13:13
چمن مصنوعی ممیشلوی هوراند... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : آذربايجان شرقي
13 خرداد 13:02
خرید نصب چمن مصنوعی محله 22 بهمن شهر... گروه : خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری | استان : هرمزگان
استعلام بها بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه