محوطه سازی و اجرای شنارژ به قطر5 سانتی متر مساحت750 متر محیط مدرسه و تعمیر و سفیدکاری و رنگ امیزی شیشه گذاری دو باب کلاس نو...

گروه: ابنیه و ساختمان - پیمانکاری - محوطه سازی و دیوارکشی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری فارس - فسا
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/1/28
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

محوطه سازی و اجرای شنارژ به قطر5 سانتی متر مساحت750 متر محیط مدرسه و تعمیر و سفیدکاری و رنگ امیزی شیشه گذاری دو باب کلاس نو

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه