خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - خرید کالا - نهاده های دامی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری سيستان و بلوچستان - زابل
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1398/1/24
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

خرید 25 تن یونجه تازه جهت مرکز تکثیر

استعلام بها مرتبط

3 شهریور 19:15
گشت و مراقبت حفاظت از عرصه های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 19:14
گشت و مراقبت خوردویی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 19:14
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 19:14
گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
3 شهریور 19:01
مراقبت و ابیاری از نهالکاری مرتع... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
3 شهریور 19:01
مراقبت و ابیاری از نهالکاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
3 شهریور 19:13
احداث چاله فلسی و بوته کاری همراه با6 نوبت مراقبت و ابیاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
3 شهریور 19:07
کپه کاری حوزه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
3 شهریور 18:53
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در حوزه های ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
3 شهریور 18:52
پروژه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : همدان
استعلام بها بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه