9 قطعه 10 برگی سند تک برگ...

گروه: ابنیه و ساختمان - مهندسی و مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری گلستان - گرگان
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/12/28
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

9 قطعه 10 برگی سند تک برگ

استعلام بها مرتبط

17 آذر 19:38
درب اتوماتیک... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:41
ساخت رمپ ورودی جهت معلولان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:38
خدمات اجرای حفاظت فیزیکی بر روی دیوار... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:31
اجرا حفاظت فیزیکی پستهای 63 کیلوول... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:30
تخریب کفپوشها و اصلاح دربها و سرامیک کاری به ابعاد 60*60 درجه یک ایرانی... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:35
نصب دیوار کنافی جمعا 42 مترمربع همراه بتونه کاری... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:36
اجرای حفاظت فیزیکی پستهای 400 کیلووت... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:35
فعالیت های تخصصی ساختمان... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:34
اسفالت محوطه اداری حدود 300 متر... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : تهران
17 آذر 19:26
تخریب بخش فرسوده فونداسیونهای... گروه : ابنیه و ساختمان | استان : قزوين
استعلام بها بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه