خرید 750کیسه آرد گندم 18درصد سبوس گرفته(کیسه 40 کیلویی)...

گروه: مواد غذایی - آرد -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری گلستان - گرگان
 • استان برگزارکننده گلستان - گرگان
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • نوبت آگهی اول
 • نوع آگهی جدید
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/3/9
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

خرید 750کیسه آرد گندم 18درصد سبوس گرفته(کیسه 40 کیلویی)

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه