تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده...

گروه: معدن و فرآورده های مرتبط - مهندسی مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/22
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده

استعلام بها مرتبط

5 خرداد 08:56
انتخاب مشاور در حوزه به روز رسانی استراتژیهای شرکت... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
22 اردیبهشت 19:49
عملیات اکتشافی عناصر نادر خاکی در محدوده معدنی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : خراسان رضوي
21 اردیبهشت 11:18
انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز شناخت جهت پیاده سازی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
17 اردیبهشت 14:15
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان غربي
11 اردیبهشت 07:54
مطالعات ژئوفیزیک به روش مغناطیسی 6000 نقطه اکتشاف مواد معدنی پلی متال انومالی جنوب... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
10 اردیبهشت 09:22
انجام انالیز کنترلی بر روی 31 نمونه کنترلی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : يزد
9 اردیبهشت 13:50
پوکه صنعتی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : فارس
8 اردیبهشت 18:33
سیلیس ماسه ای و زغال انتراسیت... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : چهارمحال بختياري
29 فروردین 13:21
عملیات اصلاح و بازسازی معدن چپقلی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : مركزي
22 فروردین 14:17
بازسازی معدن سنگ... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : قزوين
استعلام بها بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه