تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده...

گروه: معدن و فرآورده های مرتبط - مهندسی مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری زنجان - زنجان
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار -
 • مدارک مورد نیاز -
 • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد استعلام بها قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1397/8/22
 • سایر

شرح استعلام بها

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر استعلام بها

تکمیل مطالعات پی جویی در محدوده

استعلام بها مرتبط

26 مرداد 18:35
خرید خدمات مشاوره جهت تهیه نقشه رسوب شناسی و... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : تهران
14 مرداد 19:40
انجام خدمات مشاوره... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : هرمزگان
8 مرداد 18:39
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان غربي
8 مرداد 18:41
مطالعات پی جویی اولیه در محدوده... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : سيستان و بلوچستان
8 مرداد 18:39
اکتشاف عمومی محدوده های پهنه... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان غربي
8 مرداد 18:26
استخراج خردایش زیر 2 سانتی دپو حمل و حمل سنگ نفلین از معدن رزگاه سراب... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : آذربايجان شرقي
3 مرداد 11:01
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
3 مرداد 11:01
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
3 مرداد 09:49
انجام عملیات اکتشافی در محدوده اکتشافی طلای دره سازی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
3 مرداد 09:47
انجام عملیات اکتشاف در محدوده اکتشافی... گروه : معدن و فرآورده های مرتبط | استان : اصفهان
استعلام بها بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه