تماس با پارسیان تندر

پارسیان تندر مرکز مناقصات کشور از طریق این فرم میتوانید با شرکت در ارتباط باشید و اطلاعات تماسی شرکت را دریافت نمایید.
  • دفتر گرگان
  • ۰۹۹۰۶۵۵۳۹۴۱ - ۰۹۹۰۶۵۵۳۹۴۳ - ۰۹۹۰۱۴۲۰۶۴۶
  • info@parsiantender.com