تماس با پارسیان تندر

پارسیان تندر مرکز مناقصات کشور از طریق این فرم میتوانید با شرکت در ارتباط باشید و اطلاعات تماسی شرکت را دریافت نمایید.
  • دفتر گرگان
  • گرگان مطهری جنوبی داخل کوچه سمت چپ
  • 017-32154790
  • info@parsiantender.com
  • دفتر گرگان
  • گرگان مطهری جنوبی داخل کوچه سمت چپ
  • 017-32153410
  • info@parsiantender.com