1397/04/10
15:55 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی  تحت پلاک ثبتی 60/797 واقع
1397/4/10 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
فروش 7 قطعه زمین  واقع در شهرک
فروش 7 قطعه زمین واقع در شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/10 تاریخ گذشته