1400/06/31
21:54 ب.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی
واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/31 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
فروش کاغذ باطله : نسخ و صورت حساب های بیمارستان
فروش کاغذ باطله : نسخ و صورت حساب های بیمارستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1400/6/31 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/31 اعلام نشده
1400/06/30
14:07 ب.ظ
فروش مقدر 45000 کیلو گرم کاغذ باطله شامل
فروش مقدر 45000 کیلو گرم کاغذ باطله شامل... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1400/6/30 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
فروش 50 راس گوساله نر
فروش 50 راس گوساله نر... کشاورزی ، دامپروری
1400/6/30 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش ذرت علوفه ای
فروش ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دامپروری
1400/6/30 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
فروش اقلام ضایعات
1400/6/30 اعلام نشده
1400/06/29
20:25 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 6 فاز 1 پایانه مسافربری
واگذاری غرفه شماره 6 فاز 1 پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:25 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 7فاز پایانه مسافر بری
واگذاری غرفه شماره 7فاز پایانه مسافر بری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:24 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 1 فاز پایانه مسافربری
واگذاری غرفه شماره 1 فاز پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:24 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 4 فاز دو پایانه مسافربری
واگذاری غرفه شماره 4 فاز دو پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:22 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 15 فاز 2 پایانه مسافربری
واگذاری غرفه شماره 15 فاز 2 پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:22 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 14 فاز 2 پایانه مسافربری
واگذاری غرفه شماره 14 فاز 2 پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:22 ب.ظ
واگذاری رستوران پایانه مسافربری
واگذاری رستوران پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:21 ب.ظ
فروش برنج هندی
فروش برنج هندی... کشاورزی ، دامپروری
1400/6/29 اعلام نشده
20:18 ب.ظ
فروش داغی خودروهای تصادفی
فروش داغی خودروهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/6/29 اعلام نشده
20:09 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری فضاهای خالی
واگذاری حق بهره برداری فضاهای خالی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
20:04 ب.ظ
اصلاحیه فروش تعدا  8 پلاک زمین دولتی کاربری تجاری
1400/6/29 اعلام نشده
20:03 ب.ظ
فروش لاستیک ناوگان
فروش لاستیک ناوگان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/6/29 اعلام نشده
20:03 ب.ظ
بشکه های فلزی و پلاستیکی
بشکه های فلزی و پلاستیکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1400/6/29 اعلام نشده
20:03 ب.ظ
بشکه های فلزی و پلاستیکی
1400/6/29 اعلام نشده
19:55 ب.ظ
فروش خودرو پزو پارس مدل 96- پژو 405 مدل 93
فروش خودرو پزو پارس مدل 96- پژو 405 مدل 93... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/6/29 اعلام نشده
16:02 ب.ظ
اجاره دو دهنه مغازه
اجاره دو دهنه مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
15:59 ب.ظ
فروش پیله خشک نژاد پیله تیع زده و پیله شله
1400/6/29 اعلام نشده
15:46 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1400/6/29 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش یک واحد دامداری واقع در
فروش یک واحد دامداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
15:04 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
14:54 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
14:49 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
14:43 ب.ظ
فروش نهال پرتقال پیوندی تو سرخ
1400/6/29 اعلام نشده
14:42 ب.ظ
نهال پرتقال پیوندی ناول
نهال پرتقال پیوندی ناول... کشاورزی ، دامپروری
1400/6/29 اعلام نشده
14:38 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه cng
بهره برداری از جایگاه cng... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
فروش ملک به عرصه 510 و اعیانی 160  متر مربع
فروش ملک به عرصه 510 و اعیانی 160 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
فروش یکواحد اپارتمان
فروش یکواحد اپارتمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
فروش 4 فقره املاک مازاد برنیاز
فروش 4 فقره املاک مازاد برنیاز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
زمین صنعتی
زمین صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
11:57 ق.ظ
فروش 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری
فروش 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
واگذاری املاک تجاری مسکونی
واگذاری املاک تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
واگذاری املاک تجاری مسکونی
واگذاری املاک تجاری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
عکاسی در طبقه 2 مرکز
عکاسی در طبقه 2 مرکز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
واگذاری مشارکتی ازمایشگاه بیمارستان
1400/6/29 اعلام نشده
10:16 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 50/92 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 50/92 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
فروش دو ملک مسکونی بعرصه 229/25 و 453/15 مترمربع
فروش دو ملک مسکونی بعرصه 229/25 و 453/15 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/29 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
واگذاری مشارکتی ازمایشگاه بیمارستان
1400/6/29 اعلام نشده
1400/06/28
19:58 ب.ظ
واگذاری اردوگاه گردشگر
واگذاری اردوگاه گردشگر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/28 اعلام نشده
19:57 ب.ظ
واگذاری اردوگاه گردشگری
واگذاری اردوگاه گردشگری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/28 اعلام نشده
19:57 ب.ظ
واگذاری اردوگاه گردشگری
واگذاری اردوگاه گردشگری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/28 اعلام نشده
19:57 ب.ظ
واگذاری اردوگاه گردشگری
واگذاری اردوگاه گردشگری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/6/28 اعلام نشده