1397/08/05
12:00 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه دیگ بخار - دستگاه کامل فیلتر پرس - تابلو برق
1397/8/3 مهلت دار
1397/07/19
11:40 ق.ظ
فروش انواع تابلو برق
فروش انواع تابلو برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:30 ب.ظ
فروش اموال به شرح : کمپرسور باد 3 سیلندر - مخزن هوای فشرده
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:59 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شیرالات و لوله کشی و
فروش اقلام ضایعاتی شیرالات و لوله کشی و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/11
15:42 ب.ظ
فروش 33 ردیف کالا شامل: تابلو برق - کپسول اکسیژن - قالیچه ماشینی و...
1397/7/11 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
فروش اموال به شرح : صافی فیلتر - تانکر کود - موتور برقدیزلی یاماها -
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/06/19
11:19 ق.ظ
فروش تابلو های خالی تابلو های روشنایی و متعلقات و شیرالات صنعتی
1397/6/19 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
فروش تعداد 10 عدد تابلو برق 7 کنتوره طوسی رنگ
فروش تعداد 10 عدد تابلو برق 7 کنتوره طوسی رنگ... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/18
10:07 ق.ظ
فروش میکسر ایستاده-تابلو برق سه فاز و
فروش میکسر ایستاده-تابلو برق سه فاز و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/12
14:06 ب.ظ
فروش تابلو برق و خازن-باسکول-تابلو برق و
فروش تابلو برق و خازن-باسکول-تابلو برق و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/11
19:03 ب.ظ
واگذاری لوازم و تجهیزات مورد نیاز پست برق
واگذاری لوازم و تجهیزات مورد نیاز پست برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/07
09:07 ق.ظ
فروش 17 ردیف اموال منقول
فروش 17 ردیف اموال منقول... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/04
11:03 ق.ظ
07:24 ق.ظ
فروش ماشین الات مستعمل و فرسوده لوازم
فروش ماشین الات مستعمل و فرسوده لوازم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:21 ق.ظ
فروش اموال به شرح : سه عدد تابلوی برق و ترانس پلاز و تابلو های
1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:10 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: تابلو برق و درب شیشه اتوماتیک و
1397/5/23 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
فروش انواع اهن الات ضایعاتی
فروش انواع اهن الات ضایعاتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/23 اعلام نشده
11:09 ق.ظ
فروش ماشین الات و تاسیسات مکانیکی
فروش ماشین الات و تاسیسات مکانیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:04 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی و ماشین الات شامل
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:37 ق.ظ
فروش تابلو برق کل + تمام کلیات و
فروش تابلو برق کل + تمام کلیات و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:26 ب.ظ
فروش چهار عدد تابلو خازن برق - پلت فرم-چهار قطعه نرده
فروش چهار عدد تابلو خازن برق - پلت فرم-چهار قطعه نرده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/10 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین و ماشین الات واقع
فروش یک قطعه زمین و ماشین الات واقع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:00 ق.ظ
فروش تابلو برق ستاره مثلث با
فروش تابلو برق ستاره مثلث با... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/31 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
فروش اقلام مازاد تابلو برق-اهن الات قراضه-لوله جدار چاهی
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:51 ق.ظ
فروش تابلوهای 20KV برق مستعمل 1 تا 3 سلولی
فروش تابلوهای 20KV برق مستعمل 1 تا 3 سلولی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:20 ق.ظ
فروش اقلام شامل: اسیاب میکسر 5تنی - تابلو برق و خازن -
فروش اقلام شامل: اسیاب میکسر 5تنی - تابلو برق و خازن -... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:45 ب.ظ
فروش اموال به شرح : مجموعه بچینگ کامل با لحاف نمودن
فروش اموال به شرح : مجموعه بچینگ کامل با لحاف نمودن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
17:21 ب.ظ
واگذاری یک عدد برق شرکت
واگذاری یک عدد برق شرکت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:52 ب.ظ
تابلو برق صنعتی دستگاههای پرس مستعمل و ضرب دیده
تابلو برق صنعتی دستگاههای پرس مستعمل و ضرب دیده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
22:50 ب.ظ
1دستگاه ماشین صنعتی کار بر روی فلز +
1دستگاه ماشین صنعتی کار بر روی فلز +... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/05
12:30 ب.ظ
فروش 1دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک ایستاده +
فروش 1دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک ایستاده +... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/31
10:41 ق.ظ
فروش اموال شامل : یک دستگاه ایر درایر تبریدی - تابلو برق به سه
1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/27
15:23 ب.ظ
فروش تابلو برق صنعتی مربوط به دستگاه های پرس
فروش تابلو برق صنعتی مربوط به دستگاه های پرس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش اموال به شرح :کمپ کاری مشتعمل بر سه
فروش اموال به شرح :کمپ کاری مشتعمل بر سه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/25 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه فیدر به همراه مجموعه
فروش اموال به شرح : یک دستگاه فیدر به همراه مجموعه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/25 اعلام نشده
1397/03/19
16:20 ب.ظ
فروش اقلام مازاد بر نیاز تجهیزات برقی 30 کیلو ولت
فروش اقلام مازاد بر نیاز تجهیزات برقی 30 کیلو ولت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:49 ب.ظ
دیزل قدیمی و تابلو
دیزل قدیمی و تابلو... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/15 اعلام نشده
1397/02/24
16:18 ب.ظ
فروش تابلوی برق و فرمان سنگ شکن-کابلها-فیوز سه فاز
فروش تابلوی برق و فرمان سنگ شکن-کابلها-فیوز سه فاز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/24 اعلام نشده
10:44 ق.ظ
فروش دو دستگاه کمپرسور =
فروش دو دستگاه کمپرسور =... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/23 اعلام نشده
1397/02/23
16:47 ب.ظ
فروش دو دستگاه کمپرسور، یک دستگاه مخزن باد، یک عدد تابلو برق،
1397/2/23 اعلام نشده
15:03 ب.ظ
فروش اقلام در 12 ردیف شامل : دو دستگاه
فروش اقلام در 12 ردیف شامل : دو دستگاه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/22 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
فروش-ترانس برق و
فروش-ترانس برق و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/22 اعلام نشده
1397/02/20
10:30 ق.ظ
فروش پست هوایی با ترانس-الکتروپمپ با مخزن-کولینگ تاور-سیستم پخت 200 تنی و
1397/2/20 اعلام نشده