1398/01/24
10:08 ق.ظ
فروش تعدادی محدودی از باطری های مستعمل و یو پی اس کامپیوتر و ضایعات اهن الات
1398/1/24 مهلت دار
1397/12/03
09:48 ق.ظ
فروش انواع باطری قلمی
فروش انواع باطری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش باتری قلمی
فروش باتری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:39 ب.ظ
فروش انواع باطری
فروش انواع باطری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
فروش ترانس ups
فروش ترانس ups... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
باطری کوچک و بزرگ
باطری کوچک و بزرگ... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:11 ب.ظ
فروش باطری های مستعمل سنگین و نیمه سنگین صنعتی
فروش باطری های مستعمل سنگین و نیمه سنگین صنعتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/13
08:38 ق.ظ
فروش فلش مموری
فروش فلش مموری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:19 ب.ظ
واگذاری باطری های مستعمل UPS
واگذاری باطری های مستعمل UPS... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/8 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
واگذاری 250 باتری UPS مستعمل
واگذاری 250 باتری UPS مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:11 ق.ظ
فروش باطری قلمی
فروش باطری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:07 ب.ظ
فروش باطریهای اسقاط موجود در انبار شهرستان
فروش باطریهای اسقاط موجود در انبار شهرستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:45 ب.ظ
فروش انواع باطری اسقاط موجود در انبار واقع در
فروش انواع باطری اسقاط موجود در انبار واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:33 ب.ظ
فروش انواع باتری اسقاط و مستعمل موجود در انبار
فروش انواع باتری اسقاط و مستعمل موجود در انبار... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:57 ق.ظ
فروش انواع باتری اسقاط و مستعمل
فروش انواع باتری اسقاط و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:45 ب.ظ
فروش انواع باطری های 12 ولت 33 امپرنو
فروش انواع باطری های 12 ولت 33 امپرنو... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:50 ب.ظ
فروش اقلام اسقاط شامل باتری و لاستیک و بشکه خالی و تیر چوبی و...
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/08/27
10:16 ق.ظ
فروش باطری های یو پی اس فرسوده و
فروش باطری های یو پی اس فرسوده و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:58 ب.ظ
فروش 8 عدد سلول باتری سیلد واقع در شهرستان
فروش 8 عدد سلول باتری سیلد واقع در شهرستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:33 ق.ظ
فروش اموال به شرح : باطری سوزنی اریکسون- باطری موتورولا
فروش اموال به شرح : باطری سوزنی اریکسون- باطری موتورولا... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:03 ب.ظ
فروش باتری قلمی
فروش باتری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
فروش باطری قلمی
فروش باطری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:10 ب.ظ
فروش انواع باطری
فروش انواع باطری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:18 ب.ظ
فروش انواع باطری نو و مستعمل
فروش انواع باطری نو و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:53 ب.ظ
فروش باتری فرسوده ups
فروش باتری فرسوده ups... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:11 ب.ظ
فروش انواع باطری
فروش انواع باطری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/20 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
فروش اموال مستهلک شده باتری فرسوده
فروش اموال مستهلک شده باتری فرسوده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
16:57 ب.ظ
فروش انواع باطری 12 ولت 100 امپر
فروش انواع باطری 12 ولت 100 امپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:36 ب.ظ
فروش باطری قلمی
فروش باطری قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:13 ق.ظ
فروش تعداد 57 عدد
فروش تعداد 57 عدد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/30
10:23 ق.ظ
فروش باطری خشک فرسوده
فروش باطری خشک فرسوده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/27
11:59 ق.ظ
فروش 336 عدد باطری 100 امپر
فروش 336 عدد باطری 100 امپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:38 ب.ظ
فروش 336 عدد باتری 100 امپر ساعت مستعمل
فروش 336 عدد باتری 100 امپر ساعت مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:22 ق.ظ
فروش انواع اهن الات ضایعاتی شیر های هیدرانت
فروش انواع اهن الات ضایعاتی شیر های هیدرانت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/21 اعلام نشده
1397/05/14
10:37 ق.ظ
فروش 8 قلم کالای اسقاط شامل ضایعات اهنی
فروش 8 قلم کالای اسقاط شامل ضایعات اهنی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/14 اعلام نشده
1397/04/16
14:00 ب.ظ
انواع باطری موبایل
انواع باطری موبایل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
فروش باطری صنعتی به
فروش باطری صنعتی به... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
باطری قلمی هرکارتن 20 بسته 60 عددی و باطری نیم قلمی
باطری قلمی هرکارتن 20 بسته 60 عددی و باطری نیم قلمی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/02
11:49 ق.ظ
فروش انواع بدنه ضایعاتی انهدامی
فروش انواع بدنه ضایعاتی انهدامی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/28
10:49 ق.ظ
فروش انواع باطری با شرایط موجود
فروش انواع باطری با شرایط موجود... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش انواع باطری مستعمل
فروش انواع باطری مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش باطری صنعتی
فروش باطری صنعتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
فروش انواع باطری موبایل
فروش انواع باطری موبایل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
فروش انواع باطری
فروش انواع باطری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده
1397/02/31
16:50 ب.ظ
فروش تعداد 250 عدد باطری مستعمل
فروش تعداد 250 عدد باطری مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/31 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
فروش باطری مستعمل
فروش باطری مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/25
12:03 ب.ظ
فروش 87 عدد باطری نیکل کادمیوم
فروش 87 عدد باطری نیکل کادمیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/25 اعلام نشده
1397/02/24
10:37 ق.ظ
فروش باطری فرسوده غیرقابل استفاده
فروش باطری فرسوده غیرقابل استفاده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/2/23 اعلام نشده