1399/12/03
10:45 ق.ظ
فروش انواع کالاهای راکد و اسقاط
فروش انواع کالاهای راکد و اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/02
12:42 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان و حقوق انتفاع و
فروش عرصه و اعیان و حقوق انتفاع و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/12/2 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
فرو.ش  انواع کالاهای راکد اسقاط سیم مسی و کابل مسی و الومینیومی و قرقره چوبی و ..
1399/12/2 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
فروش اقلام اسقاط شبکه برق
فروش اقلام اسقاط شبکه برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/29
12:03 ب.ظ
جمع اوری و فروش تیرهای فلزی 6 و 8 متری مازاد به تعداد 5498 اصله در سطح شهرستان -840  توابع
1399/11/29 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش بخشی از اموال تجهیزات و اجناس
فروش بخشی از اموال تجهیزات و اجناس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/28 اعلام نشده
1399/11/26
21:05 ب.ظ
1399/11/25
19:52 ب.ظ
فروش اموال در 49 ردیف
فروش اموال در 49 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/25 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
فروش اموال شامل : چراغ روشنایی مربعی - ریسه روشنایی نوار ال ای دی - درایور روشنایی
1399/11/25 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
یک عدد قرقره کابل صنعتی
یک عدد قرقره کابل صنعتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/25 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
فروش 15 عدد قرقره کابل swr
فروش 15 عدد قرقره کابل swr... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/25 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
فروش اهن الات و پیچ و مهره اسقاط و راک مستعمل- ترانس لامپ گازی اسقاط- جعبه انشعاب- کابل خودنگهدار
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/21
10:09 ق.ظ
فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی
فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/21 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
فروش 15 عدد قرقره کابل  swr
فروش 15 عدد قرقره کابل swr... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/21 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
فروش امواع کابل الومینیوم - بالاست مسی و الومینیوم - چراغ خیابانی - اهن الات اسقاط - انواع کنتور
1399/11/21 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش انواع کالا و تجهیزات برق مسی اسقاط و مستعمل
فروش انواع کالا و تجهیزات برق مسی اسقاط و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/20
08:51 ق.ظ
فروش انواع پایه سیمانی چوبی فلزی اسقاط
فروش انواع پایه سیمانی چوبی فلزی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/20 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
فروش انواع پایه های اسقاط
فروش انواع پایه های اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/19 اعلام نشده
1399/11/19
19:55 ب.ظ
فروش انواع پایه سیمانی چوبی و فلزی اسقاط
فروش انواع پایه سیمانی چوبی و فلزی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/19 اعلام نشده
08:17 ق.ظ
فروش بخشی از اموال و تجهیزات اجناس
فروش بخشی از اموال و تجهیزات اجناس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/18
11:07 ق.ظ
فروش انواع پایه سیمانی چوبی و فلزی اسقاط
فروش انواع پایه سیمانی چوبی و فلزی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/10
20:22 ب.ظ
فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق
فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط شبکه توزیع برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/9 اعلام نشده
1399/11/09
08:34 ق.ظ
فروش انواع تابلو قرقره فلزی و بشکه فلزی
فروش انواع تابلو قرقره فلزی و بشکه فلزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/9 اعلام نشده
1399/11/08
10:38 ق.ظ
فروش برخی از لوازم و تجهیزات توزیع برق
فروش برخی از لوازم و تجهیزات توزیع برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/8 اعلام نشده
1399/11/07
21:17 ب.ظ
فروش انواع تابلو قرقره فلزی- انواع سرکابل و مفصل فیوزکات
1399/11/7 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
فروش لوازم و تجهیزات توزیع برق
فروش لوازم و تجهیزات توزیع برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/7 اعلام نشده
1399/11/05
12:28 ب.ظ
فروش انواع پایه بتنی
فروش انواع پایه بتنی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/5 اعلام نشده
1399/11/02
11:01 ق.ظ
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/2 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
فروش اقلام: پنل خورشیدی و باطری پنل خورشیدی و انواع مقره و سیم مسی و ترانس اسقاط و ...
1399/11/1 اعلام نشده
1399/11/01
12:06 ب.ظ
اصلاحیه فروش انواع پایه بتنی اسقاط
اصلاحیه فروش انواع پایه بتنی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/1 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
فرو ش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس
فرو ش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/1 اعلام نشده
1399/10/30
20:51 ب.ظ
فروش اجناس تجهیزات شبکه توزیع برق اسقاط در انبار
فروش اجناس تجهیزات شبکه توزیع برق اسقاط در انبار... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/30 اعلام نشده
20:33 ب.ظ
فروش اموال
فروش اموال... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/30 اعلام نشده
20:05 ب.ظ
فروش پنل خورشیدی- باطری- استارتر- انواع خازن- برقگیر
فروش پنل خورشیدی- باطری- استارتر- انواع خازن- برقگیر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/30 اعلام نشده
1399/10/28
13:48 ب.ظ
فروش تیر برق فلزی
فروش تیر برق فلزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/27 اعلام نشده
1399/10/27
10:56 ق.ظ
فروش تعدادی تیر برق فلزی
فروش تعدادی تیر برق فلزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/27 اعلام نشده
1399/10/23
10:45 ق.ظ
فروش تجهیزات برقی
فروش تجهیزات برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/23 اعلام نشده
10:39 ق.ظ
فروش اقلام مازاد در 15 ردیف
فروش اقلام مازاد در 15 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/23 اعلام نشده
1399/10/22
11:05 ق.ظ
فروش تجهیزات برقی سیم الومینیوم اهن الات و
فروش تجهیزات برقی سیم الومینیوم اهن الات و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/22 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
فروش پایه های بتونی اسقاط
فروش پایه های بتونی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/22 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
فروش تیر سیمانی اسقاط
فروش تیر سیمانی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/21 اعلام نشده
1399/10/21
16:48 ب.ظ
فروش انواع پایه بتنی اسقاط
فروش انواع پایه بتنی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/21 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
فروش تیر چوبی اسقاط
فروش تیر چوبی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/20
20:15 ب.ظ
فروش تجهیزات برقی و سیم الومینیوم و تجهیزات غیربرقی و ..
فروش تجهیزات برقی و سیم الومینیوم و تجهیزات غیربرقی و ..... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/18
10:40 ق.ظ
فروش تعداد 1300 اصله تیر فلزی مستعمل
فروش تعداد 1300 اصله تیر فلزی مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/18 اعلام نشده
1399/10/17
10:20 ق.ظ
فروش 29 ردیف انواع لوازم و تجهیزات
فروش 29 ردیف انواع لوازم و تجهیزات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/17 اعلام نشده
1399/10/16
17:39 ب.ظ
فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاه های دیزلی
1399/10/16 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاط: سیم مسی- کابل الومینیومی- سیم روپوشدار الومینیومی- تابلو و شالتر
1399/10/16 اعلام نشده
1399/10/14
11:52 ق.ظ
فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاههای دیزلی
فروش 40 ردیف انواع لوازم متفرقه مستعمل نیروگاههای دیزلی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/14 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
فروش  انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد
فروش انواع لوازم و تجهیزات اسقاط و مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/14 اعلام نشده