1399/11/25
19:46 ب.ظ
فروش انواع کالای اسقاط - انواع سیم مسی
فروش انواع کالای اسقاط - انواع سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/23
10:47 ق.ظ
فروش اموال در 14 ردیف شامل : کابل - شیشه مسی اسقاط - سیم الومینیومی
1399/11/23 اعلام نشده
1399/11/14
08:23 ق.ظ
انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی اسقاطی
انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/13 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
کلیدهای اتوماتیک فیوزهای مینیاتور فیوزهای چاقویی خازن و لوازم روشنایی
1399/11/13 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش فیوز کات اوت برقگیر مقره های سرامیکی و شیشه ای
فروش فیوز کات اوت برقگیر مقره های سرامیکی و شیشه ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/13 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
فروش انواع کنتور تکفاز وسه فاز انالوگ اسقاط
فروش انواع کنتور تکفاز وسه فاز انالوگ اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/13 اعلام نشده
1399/11/13
10:57 ق.ظ
فروش لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی
فروش لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/13 اعلام نشده
1399/11/11
20:58 ب.ظ
فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاط
فروش کنتور و رگولاتورهای گاز اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/11/11 اعلام نشده
20:27 ب.ظ
فروش اموال  در 12 ردیف شامل : انواع کنتور تکفاز و سه فاز - کلید های
1399/11/11 اعلام نشده
1399/10/30
08:50 ق.ظ
فروش 4665 دستگاه انواع کنتورهای الکترومکانیکی
فروش 4665 دستگاه انواع کنتورهای الکترومکانیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/29 اعلام نشده
1399/10/22
09:02 ق.ظ
فروش لوازم اسقاط شامل سیم مسی - الومینیوم  - اهن الات اسقاط
1399/10/22 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
فروش کنتور اسقاط
فروش کنتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/21 اعلام نشده
1399/10/21
10:36 ق.ظ
فروش انوع کنتورهای مستعمل هوشمند برق
فروش انوع کنتورهای مستعمل هوشمند برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/18
08:38 ق.ظ
فروش کنتور های مستعمل- نیسان 2400- پیکان وانت 1600
فروش کنتور های مستعمل- نیسان 2400- پیکان وانت 1600... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/18 اعلام نشده
1399/10/17
10:22 ق.ظ
فروش کنتور های مستعمل- نیسان 2400- پیکان وانت 1600
فروش کنتور های مستعمل- نیسان 2400- پیکان وانت 1600... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/17 اعلام نشده
1399/10/13
20:15 ب.ظ
فروش انواع کنتور هوشمند برق مستعمل
فروش انواع کنتور هوشمند برق مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/10/13 اعلام نشده
1399/09/11
12:16 ب.ظ
فروش پست برق نو
فروش پست برق نو... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/9/11 اعلام نشده
1399/09/08
08:48 ق.ظ
فروش 4665 دستگاه انواع کنتورهای الکترومکانیکی
فروش 4665 دستگاه انواع کنتورهای الکترومکانیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/9/6 اعلام نشده
1399/08/21
21:06 ب.ظ
فروش برق تولیدی 2 توربین
فروش برق تولیدی 2 توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/8/21 اعلام نشده
1399/08/20
18:24 ب.ظ
فروش کنتور و رگولاتور الومینیومی و فلزی
فروش کنتور و رگولاتور الومینیومی و فلزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/8/20 اعلام نشده
1399/08/18
13:26 ب.ظ
فروش برق تولیدی 2 توربین انبساطی
فروش برق تولیدی 2 توربین انبساطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/8/18 اعلام نشده
1399/07/27
12:09 ب.ظ
فروش برق تولاید از توربین انبساطی
فروش برق تولاید از توربین انبساطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/27 اعلام نشده
1399/07/24
17:06 ب.ظ
فروش برق تولیدی توربین انبساطی نیر
فروش برق تولیدی توربین انبساطی نیر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/24 اعلام نشده
16:41 ب.ظ
فروش برق تولیدی از توربین انبساطی
فروش برق تولیدی از توربین انبساطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/24 اعلام نشده
16:37 ب.ظ
1399/07/22
17:00 ب.ظ
فروش کنتور و رگو لاتور الومینیومی
فروش کنتور و رگو لاتور الومینیومی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/22 اعلام نشده
1399/07/16
11:49 ق.ظ
فروش کنتور ورگلاتور و اقلام اسقاطی
فروش کنتور ورگلاتور و اقلام اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/16 اعلام نشده
1399/07/15
08:23 ق.ظ
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/15 اعلام نشده
1399/07/12
12:44 ب.ظ
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی مستعمل
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/12 اعلام نشده
11:36 ق.ظ
فروس انواع پایه چراغ و کلمب و کلید فیوز و ..
فروس انواع پایه چراغ و کلمب و کلید فیوز و ..... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/12 اعلام نشده
1399/07/10
14:21 ب.ظ
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی مستعمل
فروش کنتور و رگلاتور و اقلام اسقاطی مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/10 اعلام نشده
1399/07/09
20:57 ب.ظ
فروش کنتورهای اسقاطی و مستعمل گاز خانگی
فروش کنتورهای اسقاطی و مستعمل گاز خانگی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/9 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی
فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/8 اعلام نشده
1399/07/07
20:20 ب.ظ
فروش برق حاصل از توربین
فروش برق حاصل از توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/7 اعلام نشده
19:41 ب.ظ
فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی
فروش برق حاصل از تولید توربین های انبساطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/7 اعلام نشده
19:29 ب.ظ
فروش برق حاصل از توربین
فروش برق حاصل از توربین... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/7 اعلام نشده
1399/07/05
16:03 ب.ظ
فروش برق حاصل از تولید توربین ها
فروش برق حاصل از تولید توربین ها... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/7/5 اعلام نشده
1399/06/16
16:21 ب.ظ
فروش تجهیزات پست هوایی برق 230 کیلو ولت
فروش تجهیزات پست هوایی برق 230 کیلو ولت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/6/16 اعلام نشده
1399/06/10
19:46 ب.ظ
فروش کنتور
فروش کنتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/6/10 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
فروش تیرچوبی اسقاط- اهن الات - مس  - الومینیوم
فروش تیرچوبی اسقاط- اهن الات - مس - الومینیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/6/10 اعلام نشده
1399/06/05
21:43 ب.ظ
فروش تیر چوبی اسقاط - مس - کنتور - میلگرد- لوازم نقلیه
فروش تیر چوبی اسقاط - مس - کنتور - میلگرد- لوازم نقلیه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/6/5 اعلام نشده
1399/05/20
13:45 ب.ظ
فروش تعدادی از اقلام اسقاط کنتور گاز - رگلاتور
فروش تعدادی از اقلام اسقاط کنتور گاز - رگلاتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/5/20 اعلام نشده
1399/05/16
16:55 ب.ظ
فروش کنتور گاز و رگولاتور
فروش کنتور گاز و رگولاتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1399/5/16 اعلام نشده