1397/12/23
09:38 ق.ظ
وسایل انشعاب و امتیاز برق بازداشتگاه
وسایل انشعاب و امتیاز برق بازداشتگاه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:01 ق.ظ
فروش انواع  امتیاز برق 3 فاز25 امپر
فروش انواع امتیاز برق 3 فاز25 امپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:18 ب.ظ
فروش انواع اهن الات- انواع کنتور- انواع الومینیوم- انواع مقره و ترانس
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:48 ب.ظ
فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مرکز شهید
فروش سوئیچ های ترانزیت خاموش مرکز شهید... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/07
14:13 ب.ظ
فروش انواع رله برقی
فروش انواع رله برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:08 ق.ظ
فروش سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو و روتر شبکه و....
فروش سوئیچ شبکه 24 پورت سیسکو و روتر شبکه و....... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:05 ق.ظ
واگذاری نیروگاه برقابی  گاما
واگذاری نیروگاه برقابی گاما... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/05
11:28 ق.ظ
بهره برداری نگهداری و تعمیرات نیروگاه برقابی
بهره برداری نگهداری و تعمیرات نیروگاه برقابی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:09 ق.ظ
فروش 4371 کنتور اسقاطی
فروش 4371 کنتور اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:44 ق.ظ
خرید کنتور سه فاز الکترونیکی
خرید کنتور سه فاز الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/31 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز
خرید کنتور تکفاز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:42 ق.ظ
فروش انواع کالای  اسقاط  به شرح : انواع کنتور -  تیر چوبی
فروش انواع کالای اسقاط به شرح : انواع کنتور - تیر چوبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/16
13:59 ب.ظ
کنتاکتور  برق 32 امپر
کنتاکتور برق 32 امپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/09
09:37 ق.ظ
فروش سوییچ های ترانزیت  خاموش
فروش سوییچ های ترانزیت خاموش... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/4/9 اعلام نشده
1397/03/28
10:22 ق.ظ
کنتاکتور  برق 32 امپر و 18
کنتاکتور برق 32 امپر و 18... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/3/27 اعلام نشده