1398/02/30
14:14 ب.ظ
فروش سیم مسی - پیچ استیل- شینه برق جرصقیل- قطعات یدکی
فروش سیم مسی - پیچ استیل- شینه برق جرصقیل- قطعات یدکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/26
13:19 ب.ظ
فروش 70 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط با مغزی فولادی
فروش 70 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط با مغزی فولادی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/26 مهلت دار
09:30 ق.ظ
فروش 39 ردیف اقلام ضایعاتی و مازاد برنیاز خود شامل اهن الات سیم وکابل پوسته
1398/2/26 مهلت دار
09:25 ق.ظ
واگذاری سیم مسی اسقاط
واگذاری سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
17:02 ب.ظ
فروش حدود70 تن انواع سیم الومینیوم
فروش حدود70 تن انواع سیم الومینیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
12:35 ب.ظ
فروش 16 تن سیم مسی  اسقاط و 9 تن سیم مسی نمره 25 و 35 نو
فروش 16 تن سیم مسی اسقاط و 9 تن سیم مسی نمره 25 و 35 نو... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/24 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
فروش  اهن الات مستعمل - کابل برق مستعمل - اقلام اداری مستعمل شامل
1398/2/24 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
فروش تعدادی تاسیسات ساختمای در 17 ردیف
فروش تعدادی تاسیسات ساختمای در 17 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/24 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش سیم مسی اسقاط
فروش سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/23
15:11 ب.ظ
فروش اموال در 13 ردیف شامل: پمپ اب - قفل اویز - کابل و سیم سیار و پروفیل و قوطی
1398/2/23 مهلت دار
11:03 ق.ظ
فروش 16 تن سیم مسی اسقاط و 9 تن سیم مسی نمره
فروش 16 تن سیم مسی اسقاط و 9 تن سیم مسی نمره... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
15:21 ب.ظ
فروش اقلام مازاد حوزه ستادی
فروش اقلام مازاد حوزه ستادی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
15:21 ب.ظ
فروش سیم مسی اسقاطی واقع در
فروش سیم مسی اسقاطی واقع در... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
فروش80 تن انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی
فروش80 تن انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:56 ق.ظ
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/18 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
فروش80 تن انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی
فروش80 تن انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
12:50 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:37 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط
فروش انواع سیم و کابلشوی مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/11
14:45 ب.ظ
فروش12000 کیلوگرم خرده سیم و کابل
فروش12000 کیلوگرم خرده سیم و کابل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/10
09:27 ق.ظ
فروش سیم مسی اسقاطی
فروش سیم مسی اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:26 ب.ظ
فروش اقلام فلزی و غیرفلزی تاسیساتی - یک دستگاه هواساز
فروش اقلام فلزی و غیرفلزی تاسیساتی - یک دستگاه هواساز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/9 اعلام نشده
14:06 ب.ظ
فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان 43 تن
فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان 43 تن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
20:17 ب.ظ
فروش سیم مسی اسقاطی
فروش سیم مسی اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/8 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش انواع کابل ای فشار قوی
فروش انواع کابل ای فشار قوی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
15:14 ب.ظ
فروش سیم مسی اسقاط
فروش سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/7 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/7 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
فروش انواع کابلهای فشار قوی ضعیف - تراسفوماتور
فروش انواع کابلهای فشار قوی ضعیف - تراسفوماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
09:50 ق.ظ
فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان43 تن
فروش ضایعات سیم مس برگشتی از شبکه برق به میزان43 تن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:47 ب.ظ
فروش 40000 کیلو سیم مسی اسقاط
فروش 40000 کیلو سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
10:00 ق.ظ
فروش انواع سیم الومینیومی- باطری برگشتی- قرقره فلزی خالی- سیم فولادی برگشتی
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
11:26 ق.ظ
فروش انواع کابل مسی- باطری2 ولت420 و600 امپر
فروش انواع کابل مسی- باطری2 ولت420 و600 امپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/2 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
فروش انواع کابل مسی - باطری 2 ولت 320 و 600 آمپر + 2 ولت 93 آمپر
فروش انواع کابل مسی - باطری 2 ولت 320 و 600 آمپر + 2 ولت 93 آمپر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
10:23 ق.ظ
فروش ضایعات اهن برنج چدن -نایهارد و کروم سیم و کابل مسی و الومینیوم
1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/29
14:42 ب.ظ
فروش 40 تن انواع سیم  و ضایعات مسی اسقاط
فروش 40 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:28 ق.ظ
فروش ضایعات کابل و الومینیوم
فروش ضایعات کابل و الومینیوم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:31 ق.ظ
فروش انواع کابل ضایعاتی - انواع قرقره ضایعاتی
فروش انواع کابل ضایعاتی - انواع قرقره ضایعاتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:50 ب.ظ
فروش کانکس- نورافکن ال ای دی- کابل نورافکن- پارافیل
فروش کانکس- نورافکن ال ای دی- کابل نورافکن- پارافیل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:31 ب.ظ
فروش تعداد 7 ردیف شامل انواع کمپرسور0 قطعات چدنی- الکتروموتور- تایر- تیوب
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:47 ب.ظ
فروش کابهای TOT مخابرات منطقه
فروش کابهای TOT مخابرات منطقه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:09 ب.ظ
فروش کابلهای TOTمخابرات منطقه
فروش کابلهای TOTمخابرات منطقه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/22 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی - 15 تن سیم مسی- انواع ترانسفورماتور
فروش ساختمان مسکونی - 15 تن سیم مسی- انواع ترانسفورماتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:37 ب.ظ
ضایعات اهن الات و ضایعات کابل
ضایعات اهن الات و ضایعات کابل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:29 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
انواع اهن الات اتصالات و کابل مازاد
انواع اهن الات اتصالات و کابل مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:47 ب.ظ
فروش اقلام شامل: سیم الومینیوم و تابلو خالی اسقاط و راک و کات اوت و .. در 53 ردیف
1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/06
15:57 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم در 3 ردیف شامل : انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس-تجهیزات راکد
1397/12/6 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
فروش انواع لوازم اسقاط - انواع سیم وکابل مسی و الومینیومی اسقاط
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:28 ق.ظ
فروش انواع کنتور کابل
فروش انواع کنتور کابل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته