1397/09/24
14:18 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابل اسقاط
فروش انواع سیم و کابل اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
12:27 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابل اسقاط
فروش انواع سیم و کابل اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
13:41 ب.ظ
فروش ضایعات شامل سیم و کابل و اهن الات و...
فروش ضایعات شامل سیم و کابل و اهن الات و...... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/21 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
کابل الومینیوم کراسلینگ 63 کیلو ولت 500*1
کابل الومینیوم کراسلینگ 63 کیلو ولت 500*1... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:19 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد از قبیل کابل مسی ضایعاتی الکترو پمپ شناور
1397/9/20 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
فروش حدود 260 تن سیم الومینیوم اسقاط
فروش حدود 260 تن سیم الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:11 ق.ظ
کابل مسی و الومینیوم برگشتی
کابل مسی و الومینیوم برگشتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
کابل مسی کراسلینگ 63 کیلو ولت 30*1
کابل مسی کراسلینگ 63 کیلو ولت 30*1... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:27 ب.ظ
فروش سیم و کابل ضایعاتی - الکتروموتور پمپ شناور
فروش سیم و کابل ضایعاتی - الکتروموتور پمپ شناور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/19 مهلت دار
11:05 ق.ظ
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/19 مهلت دار
10:42 ق.ظ
فروش سیم الومینیوم کابل خودنگهدار اهن الات و
فروش سیم الومینیوم کابل خودنگهدار اهن الات و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:06 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابل اسقاط مناطق
فروش انواع سیم و کابل اسقاط مناطق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/18 اعلام نشده
14:59 ب.ظ
فروش سیم الومینیوم و کابل خودنگهدار و اهن الات و یراق الات اسقاط و راکد شبکه برق
1397/9/18 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای
فروش الکترود و کابل از رده خارج واقع در انبار کالای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
14:18 ب.ظ
فروش 260 تن انواع سیم الومینیوم هوایی اسقاط
فروش 260 تن انواع سیم الومینیوم هوایی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/17 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
فروش سیم المینیوم کابل خودنگهدار اهن الات و
فروش سیم المینیوم کابل خودنگهدار اهن الات و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/17 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
فروش حدود 260 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط
فروش حدود 260 تن انواع سیم الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/17 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
فروش اقلام شامل :انواع ابزار الات - انواع تانکر های مستعمل - کابل مسی و الومینیومی
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
13:48 ب.ظ
فروش اقلام شامل: سیم و کابل - روغن ترانس -بشکه خالی و تیر چوبی و....
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
فروش 80 تن کابل با پوست از قرار کیلویی 178000 ریال
فروش 80 تن کابل با پوست از قرار کیلویی 178000 ریال... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:27 ب.ظ
فروش اهن الات بچینگ و کابل برق و لوله داربست ضایعاتی و..
فروش اهن الات بچینگ و کابل برق و لوله داربست ضایعاتی و..... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
10:12 ق.ظ
فروش اموال در 21 ردیف شامل: بخاری برقی - دستگاه برش میلگرد - کابل مسی 4*16 و ....
1397/9/10 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
فروش انواع کابل خاکی به متراژ تقریبی
فروش انواع کابل خاکی به متراژ تقریبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:46 ق.ظ
فروش انواع کابل خاکی به متراژ تقریبی
فروش انواع کابل خاکی به متراژ تقریبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:42 ب.ظ
فروش انواع سیم و کابل مسی و الومینیومی اسقاط
فروش انواع سیم و کابل مسی و الومینیومی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/7 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
فروش انواع کابل خاکی 6493 متررمبع
فروش انواع کابل خاکی 6493 متررمبع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
فروش 10 تن سیم مسی اسقاط
فروش 10 تن سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:35 ق.ظ
فروش 10 تن سیم اسقاط مسی
فروش 10 تن سیم اسقاط مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/5 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
فروش اقلام شامل : سیم مسی ضایعاتی - انواع کابل مسی ضایعاتی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:16 ب.ظ
فروش 80 تن کابل با پوست
فروش 80 تن کابل با پوست... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/5 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/5 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع سیم کابل ترانسفورماتور تابلو
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:43 ق.ظ
سیم مسی ضایعاتی و کابل مسی و قرقره فلزی خالی
سیم مسی ضایعاتی و کابل مسی و قرقره فلزی خالی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/3 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع
فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:25 ق.ظ
فروش کابل کانلی به متراژ2583 متر
فروش کابل کانلی به متراژ2583 متر... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
11:14 ق.ظ
فروش کابلهای ضایعاتی مخابراتی
فروش کابلهای ضایعاتی مخابراتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:37 ق.ظ
فروش انواع سیم اسقاط واقع در شهرستان
فروش انواع سیم اسقاط واقع در شهرستان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/29 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش اموال شامل : سیم کسی به وزن تقریبی 20 کیلو گرم - سر شعله کاسه ای -اجاق گاز صفحه یا استیل
1397/8/29 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های توزیع برق
فروش 35 تن سیم مسی برگشتی از شبکه های توزیع برق... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/28
16:07 ب.ظ
فروش کابلهای ضایعاتی مخابراتی مسی
فروش کابلهای ضایعاتی مخابراتی مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
09:57 ق.ظ
اصلاحیه -- فروش 30 تن انواع سیم مسی اسقاط
اصلاحیه -- فروش 30 تن انواع سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/23
15:12 ب.ظ
فروش انواع کابل
فروش انواع کابل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:23 ب.ظ
فروش 20 تن انواع سیم مسی اسقاط
فروش 20 تن انواع سیم مسی اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/22 تاریخ گذشته
17:54 ب.ظ
فروش کابل مستعمل
فروش کابل مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:19 ب.ظ
فروش سیم اسقاط و کابل الومینیوم اسقاط
فروش سیم اسقاط و کابل الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:30 ق.ظ
فروش سیم مسی اسقاط و کابل الومینیوم اسقاط
فروش سیم مسی اسقاط و کابل الومینیوم اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:22 ب.ظ
فروش انواع کالای اسقاط : اهن الات - انواع کابل های مسی - تکفاز دیجیتال اسقاط
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:30 ق.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی
فروش حدود 30 تن انواع سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:24 ب.ظ
فروش لوازم اسقاط شامل: ترانسفورماتور و تیر بتنی و انواع کابل و یراق الات و بشکه خالی و...
1397/8/14 تاریخ گذشته