1398/03/01
10:25 ق.ظ
فروش جرثقیل متحرک امریکا مدل597
فروش جرثقیل متحرک امریکا مدل597... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/1 مهلت دار
09:53 ق.ظ
فروش25 دستگاه تاور کرین
فروش25 دستگاه تاور کرین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/31
12:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل تاورکرین
فروش یک دستگاه جرثقیل تاورکرین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/30
10:52 ق.ظ
فروش اموال: دستگاه تاورکرین و دیزل ژنراتور و کمپرسور دیزلی و جک ساختمانی
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/26
15:28 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن 3 تن
فروش یک دستگاه تاور کربن 3 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/26 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
فروش تاور کرین ریشیر 12 تن و تاور کرین پاتن 20 تن
فروش تاور کرین ریشیر 12 تن و تاور کرین پاتن 20 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/26 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
فروش تاور کربن ریشیر 12 تن المانی 1295 به طول 52 متروبوم40 متر با سازه نبشی
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/21
15:20 ب.ظ
فروش ماشین الات: جرثقیل و تاور 12 تن و 6تن و 3 تن فرانسوی و بچینگ 0.5 متری
1398/2/21 اعلام نشده
15:20 ب.ظ
خرید تهاتری ماشین الات: جرثقیل 25 تن کارگاهی و 10 تن کفی
1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/14
10:19 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن ساخت 89
فروش یک دستگاه تاور کربن ساخت 89... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:27 ب.ظ
فروش تاور کرین ریشیر 12 تن و تاور کرین پات 20 تن
فروش تاور کرین ریشیر 12 تن و تاور کرین پات 20 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/9 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
فروش تاور کرین ریشیر- پاتن
فروش تاور کرین ریشیر- پاتن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/9 مهلت دار
1398/02/08
20:12 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن مدل 70
فروش یک دستگاه تاور کربن مدل 70... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/8 تاریخ گذشته
20:10 ب.ظ
فروش یک دستگاه تارو کرین6 تن مدل
فروش یک دستگاه تارو کرین6 تن مدل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/8 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل پینگولی بوم خشک که توسط کلانتری 11
1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/07
14:34 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/7 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:47 ب.ظ
فروش اموال شامل گیوتین و جرثقیل سقفی و دریل و دستگاه جوش و ترانس جوش و ..
1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
15:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن
فروش یک دستگاه تاور کربن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:39 ب.ظ
فروش جرثقیل برجی تاورکرین 10 تن
فروش جرثقیل برجی تاورکرین 10 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:09 ق.ظ
فروش کامل تاور کربن 3 تنی sts مازاد بر مصرف
فروش کامل تاور کربن 3 تنی sts مازاد بر مصرف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:51 ق.ظ
فروش چهار دستگاه ماشین :1- یک دستگاه جرثقیل بنز مدل
فروش چهار دستگاه ماشین :1- یک دستگاه جرثقیل بنز مدل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
10:44 ق.ظ
فروش تعدادی از دستگاه های و تجهیزات کارگاهی خود اعم از جرثقیل های دروازه ای
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/08
12:25 ب.ظ
فروش 3 دستگاه وانت پیکان مدل 93 و 1 دستگاه تاور کرین مدل 2007 ظرفیت 10 تن
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:59 ب.ظ
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی مشروحه
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی مشروحه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/18
09:10 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین 646 موجود در پروژه
فروش یک دستگاه تاور کرین 646 موجود در پروژه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/14
15:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل موتور نیسان ساخت 93 شهرستان
فروش یک دستگاه جرثقیل موتور نیسان ساخت 93 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین 646
فروش یک دستگاه تاورکرین 646... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/14
09:12 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین دارای قطعات و تجهیزات اصلی کارخانه فرانسه
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن مستعمل با متعلقات سالم و کامل
1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/02
09:53 ق.ظ
یک دستگاه تاور کرین لیبهر المان تولید 72 به ظرفیت 3تن ارتفاع 46 متر
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29 واقع
فروش یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29 واقع... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/23
14:01 ب.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه تاور کربن
فروش تعداد 4 دستگاه تاور کربن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/06/11
18:40 ب.ظ
فروش دو دستگاه جرثقیل برجی تاور کربن
فروش دو دستگاه جرثقیل برجی تاور کربن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/10
12:59 ب.ظ
فروش 4 ردیف کالا شامل: کمربند مهاری تاور - انواع سکشن ارتفاعی تاور و...
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:12 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن و دارای
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن و دارای... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:00 ق.ظ
فروش تاور کربن بچینگ وسیلوی
فروش تاور کربن بچینگ وسیلوی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/15 اعلام نشده
1397/05/13
08:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین پوتین مدل 765
فروش یک دستگاه تاورکرین پوتین مدل 765... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن کرین لیپهر 10 تن
فروش یک دستگاه تاور کربن کرین لیپهر 10 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/01
10:23 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن - دستگاه کانکس
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/05
13:01 ب.ظ
فروش 1دستگاه تاور کرین با ظرفیت 6 تن مازاد برنیاز
فروش 1دستگاه تاور کرین با ظرفیت 6 تن مازاد برنیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/27
12:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین دهه 1980 میلادی
فروش یک دستگاه تاور کرین دهه 1980 میلادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/25 تاریخ گذشته
1397/03/23
11:57 ق.ظ
فروش تاور کرین 12xcmg تنی مدل qtz280-nr طول فلش 70 متر
فروش تاور کرین 12xcmg تنی مدل qtz280-nr طول فلش 70 متر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:47 ب.ظ
یک دستگاه تاور کرین مدل H30-40 دهه 1980 میلادی
یک دستگاه تاور کرین مدل H30-40 دهه 1980 میلادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:38 ب.ظ
فروش اقلام و خودرو
فروش اقلام و خودرو... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/20
11:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین لیبر
فروش یک دستگاه تاور کرین لیبر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/19
16:37 ب.ظ
فروش دستگاه تاور کرین
فروش دستگاه تاور کرین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/19 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
فروش دستگاه تاور کربن-جرثقیل
فروش دستگاه تاور کربن-جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/19 اعلام نشده
1397/03/07
14:02 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل هدائی چرخدار
فروش یک دستگاه جرثقیل هدائی چرخدار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/7 اعلام نشده