1397/11/07
09:09 ق.ظ
فروش کامل تاور کربن 3 تنی sts مازاد بر مصرف
فروش کامل تاور کربن 3 تنی sts مازاد بر مصرف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:51 ق.ظ
فروش چهار دستگاه ماشین :1- یک دستگاه جرثقیل بنز مدل
فروش چهار دستگاه ماشین :1- یک دستگاه جرثقیل بنز مدل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
10:44 ق.ظ
فروش تعدادی از دستگاه های و تجهیزات کارگاهی خود اعم از جرثقیل های دروازه ای
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/08
12:25 ب.ظ
فروش 3 دستگاه وانت پیکان مدل 93 و 1 دستگاه تاور کرین مدل 2007 ظرفیت 10 تن
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:59 ب.ظ
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی مشروحه
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی مشروحه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/18
09:10 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین 646 موجود در پروژه
فروش یک دستگاه تاور کرین 646 موجود در پروژه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/14
15:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل موتور نیسان ساخت 93 شهرستان
فروش یک دستگاه جرثقیل موتور نیسان ساخت 93 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین 646
فروش یک دستگاه تاورکرین 646... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/14
09:12 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین دارای قطعات و تجهیزات اصلی کارخانه فرانسه
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن مستعمل با متعلقات سالم و کامل
1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/02
09:53 ق.ظ
یک دستگاه تاور کرین لیبهر المان تولید 72 به ظرفیت 3تن ارتفاع 46 متر
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29 واقع
فروش یک دستگاه تاور کرین 12 تن مدل F3-29 واقع... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/23
14:01 ب.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه تاور کربن
فروش تعداد 4 دستگاه تاور کربن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/06/11
18:40 ب.ظ
فروش دو دستگاه جرثقیل برجی تاور کربن
فروش دو دستگاه جرثقیل برجی تاور کربن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/11 اعلام نشده
1397/06/10
12:59 ب.ظ
فروش 4 ردیف کالا شامل: کمربند مهاری تاور - انواع سکشن ارتفاعی تاور و...
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:12 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن و دارای
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن و دارای... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:00 ق.ظ
فروش تاور کربن بچینگ وسیلوی
فروش تاور کربن بچینگ وسیلوی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/15 اعلام نشده
1397/05/13
08:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاورکرین پوتین مدل 765
فروش یک دستگاه تاورکرین پوتین مدل 765... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن کرین لیپهر 10 تن
فروش یک دستگاه تاور کربن کرین لیپهر 10 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/01
10:23 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه تاور کربن - دستگاه کانکس
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/05
13:01 ب.ظ
فروش 1دستگاه تاور کرین با ظرفیت 6 تن مازاد برنیاز
فروش 1دستگاه تاور کرین با ظرفیت 6 تن مازاد برنیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/27
12:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین دهه 1980 میلادی
فروش یک دستگاه تاور کرین دهه 1980 میلادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/25 تاریخ گذشته
1397/03/23
11:57 ق.ظ
فروش تاور کرین 12xcmg تنی مدل qtz280-nr طول فلش 70 متر
فروش تاور کرین 12xcmg تنی مدل qtz280-nr طول فلش 70 متر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/23 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:47 ب.ظ
یک دستگاه تاور کرین مدل H30-40 دهه 1980 میلادی
یک دستگاه تاور کرین مدل H30-40 دهه 1980 میلادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:38 ب.ظ
فروش اقلام و خودرو
فروش اقلام و خودرو... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/20
11:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین لیبر
فروش یک دستگاه تاور کرین لیبر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/19
16:37 ب.ظ
فروش دستگاه تاور کرین
فروش دستگاه تاور کرین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/19 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
فروش دستگاه تاور کربن-جرثقیل
فروش دستگاه تاور کربن-جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/19 اعلام نشده
1397/03/07
14:02 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل هدائی چرخدار
فروش یک دستگاه جرثقیل هدائی چرخدار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/7 اعلام نشده
1397/03/03
19:51 ب.ظ
فروش اقلام مازاد از جمله تاور کرین - خلاصه قالب فلزی
1397/3/3 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
فروش سه دستگاه خودرو: یک دستگاه جرثقیل،
فروش سه دستگاه خودرو: یک دستگاه جرثقیل،... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/3 اعلام نشده
1397/02/31
12:15 ب.ظ
فروش اقلام مازاد از جمله تاور کرین-خلاطه-قالب فلزی،لوله داربست و غیره
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/30
11:28 ق.ظ
فروش اقلام یک شرکت پیمانکاری در 15 ردیف
فروش اقلام یک شرکت پیمانکاری در 15 ردیف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/29
12:29 ب.ظ
فروش بخشی از اموال مازاد خود شامل تاور کرین و اسانسور کارگاهی
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/28
17:20 ب.ظ
فروش یک دستگاه تاور کربن موبایل
فروش یک دستگاه تاور کربن موبایل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/27 تاریخ گذشته
1397/02/27
11:40 ق.ظ
فروش یک دستگاه تاور کرین موبایل
فروش یک دستگاه تاور کرین موبایل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/27 تاریخ گذشته
1397/02/26
11:06 ق.ظ
فروش دستگاه تاور کرین مشخصات موجود برروی گردان
فروش دستگاه تاور کرین مشخصات موجود برروی گردان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/25 اعلام نشده