1397/09/25
16:29 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل ده تن مدل 64
فروش یک دستگاه جرثقیل ده تن مدل 64... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
12:33 ب.ظ
تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و مختلف
تامین جرثقیل جهت حمل خودروهای تصادفی و مختلف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/22 اعلام نشده
11:46 ق.ظ
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی
فروش جرثقیل 150 تنی اسقاطی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
14:29 ب.ظ
فروش جرثقیل گردان کارکرده روسی با ظرفیت 50 تن با ارتفاع 110 متر
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/19
13:10 ب.ظ
فروش ماشین الات مستعمل شامل: جرثقیل کارگاهی و بیل مکانیکی بکهو تراکتوری
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
12:51 ب.ظ
فروش اموال شامل: 1 دستگاه شمش ریزی سرب و جرثقیل سقفی 3 تن و...
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/13
18:54 ب.ظ
فروش چند دستگاه اتومبیل سواری و یک دستگاه جرثقیل مازاد بر نیاز
1397/9/13 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
فروش 5 ردیف اتومبیل سواری و 1 دستگاه جرثقیل بوم خشک
فروش 5 ردیف اتومبیل سواری و 1 دستگاه جرثقیل بوم خشک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/11
13:45 ب.ظ
فروش اموال :یک دستگاه جرثقیل دروازه ای تگ پل دارای وینچ سی و نیم تن تقویت شده
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
فروش انواع خودرو و سبک و سنگین
فروش انواع خودرو و سبک و سنگین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:41 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی کامپیوتر و خاموش کننده های پودری و لیفتراک و جرثقیل
1397/9/7 اعلام نشده
1397/08/30
11:06 ق.ظ
فروش 1 دستگاه جرثقیل کامیون 25 تنی
فروش 1 دستگاه جرثقیل کامیون 25 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:02 ق.ظ
فروش اقلام شامل: جرثقیل سقفی - الکتروموتور اسنکرون و فیوز و...
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:12 ب.ظ
فروش ماشین الات مستعمل دو دستگاه جرثقیل کارگاهی یک دستگاه
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
فروش دستگاه قله بر - جرثقیل دروازه ای- ساب - کله بردستی و اتوماتیک
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:47 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه قله بر 20 تیغه دو پایه - جرثقیل دروازه ای 20 متری 30 تنی
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:35 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات در 8 ردیف
فروش تعدادی از ماشین الات در 8 ردیف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
12:42 ب.ظ
فروش دستگاه وینچ برقی سیم بکسلی جرثقیل
فروش دستگاه وینچ برقی سیم بکسلی جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/14 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی
فروش 1 دستگاه تاور کرین یا جرثقیل برجی 12 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:52 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات به شرح :تراکتور - موتور لیستر - جرثقیل 10 تن - موتور لندرور
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
13:25 ب.ظ
1 دستگاه جرثقیل 30 تنی دروازه ای
1 دستگاه جرثقیل 30 تنی دروازه ای... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:50 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات و تاسیسات جرثقیل ریلی دروازه ای
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:07 ب.ظ
اجاره ماشین الات سنگین جرثقیل بیل مکانیکی تریلی
اجاره ماشین الات سنگین جرثقیل بیل مکانیکی تریلی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
12:25 ب.ظ
فروش دستگاه سنباده زنی چوب ساخت
فروش دستگاه سنباده زنی چوب ساخت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
15:53 ب.ظ
فروش 5 ردیف ماشین الات سنگین در
فروش 5 ردیف ماشین الات سنگین در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:21 ب.ظ
فروش ترازو فروشگاهی و جرثقیل
فروش ترازو فروشگاهی و جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
فروش قطعات جرثقیل
فروش قطعات جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل کامیون 25 تنی واقع در
فروش یک دستگاه جرثقیل کامیون 25 تنی واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تجهیزات ترابری مستعمل بالابر و جرثقیل
تجهیزات ترابری مستعمل بالابر و جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:55 ب.ظ
فروش تجهیزات ترابری مستعمل شامل بالابر و جرثقیل
فروش تجهیزات ترابری مستعمل شامل بالابر و جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:36 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/22 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه جراثقال 20 تنی reboaسه تلشکوپ 2 کشویی
فروش یک دستگاه جراثقال 20 تنی reboaسه تلشکوپ 2 کشویی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
15:02 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن واقع در
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:33 ب.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:28 ب.ظ
فروش اموال به شرح : جرثقیل زرافه ای متحرک ریلی ساحلی
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:52 ب.ظ
فروش قطعات جرثقیل
فروش قطعات جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:59 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کمپرسور بادی
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کمپرسور بادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/5 تاریخ گذشته
17:38 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کمپرسور بادی
فروش اموال به شرح : یک دستگاه کمپرسور بادی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/01
23:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن
فروش یک دستگاه جرثقیل 10 تن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:51 ب.ظ
تجهیزات ترابی مستعمل
تجهیزات ترابی مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
11:10 ق.ظ
واگذاری تجهیزات ترابری مستعمل شامل بالابر و جرثقیل
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی - الکترموتور
فروش یک دستگاه جرثقیل سقفی - الکترموتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:07 ب.ظ
واگذاری ماشین الات و تجهیزات به شرح : بیل مکانیکی
واگذاری ماشین الات و تجهیزات به شرح : بیل مکانیکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/17
12:27 ب.ظ
فروش قطعات جرثقیل
فروش قطعات جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/07
14:19 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی و 1 دستگاه جرثقیل 3/5 تن ضایعاتی
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
12:46 ب.ظ
فروش 5 ردیف کالا شامل: جرثقیل و لیفتراک - کمربندی مهاری تاور و.....
1397/6/6 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
فروش اهن الات پایعاتی و یک دستگاه
فروش اهن الات پایعاتی و یک دستگاه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:00 ب.ظ
پانزده دستگاه جرثقیل به صورت مونتاژ نشده CLD
پانزده دستگاه جرثقیل به صورت مونتاژ نشده CLD... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/27 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش 1دستگاه جرثقیل 160 تنی مدل 1968
فروش 1دستگاه جرثقیل 160 تنی مدل 1968... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/21
11:34 ق.ظ
فروش دو دستگاه جراتقال سقفی و 1 دستگاه جراتقال سفی تک پل و
1397/5/20 تاریخ گذشته