1397/10/26
20:12 ب.ظ
فروش انواع ترازو دیجیتال و دستی
فروش انواع ترازو دیجیتال و دستی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/26 مهلت دار
20:10 ب.ظ
رانواع ترازو دیجیتال و دستی
رانواع ترازو دیجیتال و دستی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/08
12:26 ب.ظ
فروش اموال شامل : باسکول- دیگ مخلوط مصالح -کمپرسور هوا
1397/10/8 مهلت دار
1397/10/01
10:53 ق.ظ
فروش 1 دستگاه باسکول کار کرده 4/5 تن شاسی
فروش 1 دستگاه باسکول کار کرده 4/5 تن شاسی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:41 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه باسکول الکترونیکی 60 و 40 تنی
1397/9/7 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
یک دستگاه باسکول 60 تنی در حال فعالیت واقع در
یک دستگاه باسکول 60 تنی در حال فعالیت واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/06
15:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی واقع در
فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/6 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول تریلی کش به ظرفیت 60 تن از نوع دیجیتال
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/28
16:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول
فروش یک دستگاه باسکول... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:29 ق.ظ
واگذاری استیجاری یک دستگاه باسکول 60 تنی تمام الکترونیک
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:03 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه ترازو - سه عدد تانک استیل - یک دستگاه ترانس برق واقع در
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:58 ب.ظ
فروش یک دستگاه ترازو به مارک بند به رنگ نخودی
فروش یک دستگاه ترازو به مارک بند به رنگ نخودی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:12 ب.ظ
1 دستگاه باسکول محورکش
1 دستگاه باسکول محورکش... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/3 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
بهره برداری از 3 دستگاه باسکول الکترونیکی
بهره برداری از 3 دستگاه باسکول الکترونیکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه باسکول محور کش واقع در
فروش یک دستگاه باسکول محور کش واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/22
11:19 ق.ظ
فروش اموال شامل: باسکول 50 تنی - پمپ کوپله شده و..
فروش اموال شامل: باسکول 50 تنی - پمپ کوپله شده و..... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:51 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول دیجیتال به ظرفیت 500 کیلو گرم
فروش یک دستگاه باسکول دیجیتال به ظرفیت 500 کیلو گرم... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:11 ب.ظ
فروش کولر گازی-کانتینر و
فروش کولر گازی-کانتینر و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
فروش 3 ردیف کالا شامل: 1 دستگاه باسکول بتن و...
فروش 3 ردیف کالا شامل: 1 دستگاه باسکول بتن و...... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:29 ق.ظ
فروش اموال به شرح : دیگ شوفاژ - مخزن 5000 لیتری گازوئیلی -
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/17
07:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه باسکول تریلی کش به ظرفیت
فروش یک دستگاه باسکول تریلی کش به ظرفیت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/11
17:25 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول
واگذاری بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:39 ق.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه باسکول از نوع توزین الکتریک
1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
14:52 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول دیجیتال
فروش یک دستگاه باسکول دیجیتال... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:18 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل باسکول و جک پالت و
فروش ماشین الات شامل باسکول و جک پالت و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/20 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
فروش اموال توقیفی به شرح: یک دستگاه باسکول دیجیتال
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:28 ق.ظ
فروش اموال مازاد شامل دیگ بخار بدون مشعل -
فروش اموال مازاد شامل دیگ بخار بدون مشعل -... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:33 ق.ظ
فروش یک دستگاه ترازوی
فروش یک دستگاه ترازوی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:29 ق.ظ
واگذاری موقت حق بهره برداری از 1دستگاه توزین وسایل نقلیه
1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/16
23:01 ب.ظ
فروش ترازوی دیجیتال
فروش ترازوی دیجیتال... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
فروش 3 دستگاه باسکول 60 و 90 تنی
فروش 3 دستگاه باسکول 60 و 90 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 اعلام نشده
1397/04/14
10:03 ق.ظ
1دستگاه باسکول اتوماتیک 60 تنی
1دستگاه باسکول اتوماتیک 60 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:34 ب.ظ
فروش اموال منقول و غیر منقول واقع در شهرستان
فروش اموال منقول و غیر منقول واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/11
09:44 ق.ظ
فروش یک دستگاه باسکول نصب شده
فروش یک دستگاه باسکول نصب شده... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/07
13:53 ب.ظ
فروش اموال به شرح : سه دستگاه دمنده هوا - کمپرسورهای سردخانه
1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/06
18:50 ب.ظ
فروش اموال شامل: ترازوی 300 و 150 کیلویی- آجر نسوز
فروش اموال شامل: ترازوی 300 و 150 کیلویی- آجر نسوز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
12:47 ب.ظ
فروش اموال شامل: 1دستگاه باسکول 50 تنی دفنی - 3دستگاه الکتروموتور3فاز
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/28
11:27 ق.ظ
فروش ماشین الات خط تولید مستعمل
فروش ماشین الات خط تولید مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/27
13:47 ب.ظ
فروش کمپ کاری مستعمل بر سه دهنه سالن با دهانه8 متر با حداکثر ارتفاع 5
1397/3/26 اعلام نشده
1397/03/24
18:41 ب.ظ
فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی
فروش یک دستگاه باسکول 60 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/22
13:19 ب.ظ
تعدادی اقلام به شرح :باسکول - مفتول- تانکر
تعدادی اقلام به شرح :باسکول - مفتول- تانکر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/09
11:16 ق.ظ
فروش یک دستگاه باسکول اتوماتیک
فروش یک دستگاه باسکول اتوماتیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/9 اعلام نشده