1398/01/22
09:43 ق.ظ
فروش دستگاه جی چی اس نقاط زمین برداشت و کنترل
فروش دستگاه جی چی اس نقاط زمین برداشت و کنترل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/22 مهلت دار
1397/12/03
09:23 ق.ظ
فروش تعداد 19 عدد قیچی لوله بر پلاستیکی
فروش تعداد 19 عدد قیچی لوله بر پلاستیکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
20:14 ب.ظ
فروش ابزار و تجهیزات صنعتی
فروش ابزار و تجهیزات صنعتی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:09 ق.ظ
فروش 10 دستگاه جی پی اس خودرو با مارک سیک کارتل و تولید شده
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:22 ق.ظ
فروش 16 قلم انواع لوازم توقیفی در تعداد مختلف از جمله متر -اچار فرانسه - انبردست و غیره
1397/11/13 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش کیس مستعمل انبر و قیچی ارماتوربندی مستعمل
فروش کیس مستعمل انبر و قیچی ارماتوربندی مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:55 ب.ظ
30عدد قاب یک متری - یک عدد قیچی هیرولیکی -آرماتور با موتور جمعا به مبلغ 5448000 ریال
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
15:36 ب.ظ
فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده
فروش خودروهای فرسوده و اقلام فرسوده... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:04 ب.ظ
فروش اقلام شامل: دربین نقشه برداری و 3 عدد پایه و پیکور و...
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:46 ق.ظ
فروش اموال به شرح : باکس فیدر 6 متری - کلوخ کن 25 تن در ساعت
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:26 ق.ظ
فروش اموال به شرح : چهار پایه فلزی متحرک - قیچی دستی رو میزی
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:02 ب.ظ
فروش تعداد 19 عد قیچی
فروش تعداد 19 عد قیچی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
18:57 ب.ظ
فروش ابزار برج
فروش ابزار برج... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
فروش بیل و بیلچه
فروش بیل و بیلچه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
فروش جعبه ابزار مختلف
فروش جعبه ابزار مختلف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:46 ب.ظ
فروش ابزار الات
فروش ابزار الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
فروش الکترود جوشکاری
فروش الکترود جوشکاری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
فروش ابزار الات
فروش ابزار الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
فروش ابزارالات
فروش ابزارالات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:35 ب.ظ
فروش ابزار الات انواع قلاویز
فروش ابزار الات انواع قلاویز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/24 اعلام نشده
1397/05/18
11:26 ق.ظ
فروشاره اتشی و فرغون سه عدد و
فروشاره اتشی و فرغون سه عدد و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:54 ق.ظ
فروش اقلام شامل: قفل کتابی چکشی -
فروش اقلام شامل: قفل کتابی چکشی -... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/27
12:31 ب.ظ
فروش اموال به شرح : پد موس و تمیز کننده کی بورد - خط کش پلاستیکی - پاکت نامه بزرگ
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/03/30
16:58 ب.ظ
1397/03/09
17:57 ب.ظ
فروش پروفیل میلگرد لوله و کانکس و دستگاه سه کاره تجاری و دو دستگاه قیچی
1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
15:43 ب.ظ
تجهیزات محل نگهداری
تجهیزات محل نگهداری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/6 اعلام نشده
14:25 ب.ظ
فروش اچار
فروش اچار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/6 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
مزایده سراسری 210 اموال منقول - ابزار صنعتی
مزایده سراسری 210 اموال منقول - ابزار صنعتی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/6 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
مزایده سراسری 210 اموال منقول
مزایده سراسری 210 اموال منقول... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/02
16:36 ب.ظ
فروش تعداد 1131 قلم انواع قطعات و لوازم تاسیساتی و
فروش تعداد 1131 قلم انواع قطعات و لوازم تاسیساتی و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/2 اعلام نشده
1397/02/30
14:01 ب.ظ
2عدد اچار لوله گیر ایران پتک 2 اینچ
2عدد اچار لوله گیر ایران پتک 2 اینچ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
5عدد قیچی میلگرد بر
5عدد قیچی میلگرد بر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
40عدد اره سامورایی ژاپنی
40عدد اره سامورایی ژاپنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
100 عدد پیچ گوشتی دو سو چهار سو و فازمتر
100 عدد پیچ گوشتی دو سو چهار سو و فازمتر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
50عدد کمان اره
50عدد کمان اره... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
700عدد مته الماس 5تا 10
700عدد مته الماس 5تا 10... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
200عدد قیچی حلب بر چپ و راست رونیکس
200عدد قیچی حلب بر چپ و راست رونیکس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/29
18:12 ب.ظ
12عدد تی ان پرایم
12عدد تی ان پرایم... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده