1397/08/21
20:12 ب.ظ
فروش انواع ابزار الات و لوازم ماشین الات صنعتی شامل :انواع اچار - اندیکتور - کوره - اورینگ
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/15
08:26 ق.ظ
فروش انواع قیچی استاندارد
فروش انواع قیچی استاندارد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/02
10:07 ق.ظ
فروش اقلام به شرح : چسب نوار - فیلتر دستگاه سنگ - انواع قطعات استیل واقع در
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:21 ب.ظ
فروش تجهیزات تله کابین
فروش تجهیزات تله کابین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:06 ق.ظ
فروش اموال به شرح : ابزار سیم تاب دستی - دستگاه پیرینگ تونلی یک متری
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:22 ق.ظ
فروش اموال به شرح : قطعه لاستیکی 134 OG به تعداد 248000
فروش اموال به شرح : قطعه لاستیکی 134 OG به تعداد 248000... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:16 ب.ظ
فروش مته های کاجی مستعمل در انبار حفاری
فروش مته های کاجی مستعمل در انبار حفاری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/07
19:01 ب.ظ
فروش ابزار الات
فروش ابزار الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:53 ب.ظ
فروش انواع قالب حرارتی
فروش انواع قالب حرارتی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/31
13:52 ب.ظ
فروش اقلام شامل: کپسول اتش نشانی - دینام سوخته - منگنه کن و میخ کوب و...
1397/6/31 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش اموال منقول به شرح : یک عدد قابل پلاستیک
فروش اموال منقول به شرح : یک عدد قابل پلاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/18
10:26 ق.ظ
6دانگ عرصه و اعیان و تاسیسات و ماشین الات 1باب کارخانه
1397/6/18 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه
فروش تعداد 529 قلم ابزار و لوازم دستگاه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:32 ب.ظ
فروش قطعات جرثقیل محل نگهداری
فروش قطعات جرثقیل محل نگهداری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
فروش ابزار برج
فروش ابزار برج... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فروش سنگ سایش به شرط صادرات
فروش سنگ سایش به شرط صادرات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
فروش میله مربوط به دستگاه صنعتی
فروش میله مربوط به دستگاه صنعتی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
فروش ابزارالات
فروش ابزارالات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:24 ق.ظ
فروش 300 عدد صفحه سنگ برش اهن
فروش 300 عدد صفحه سنگ برش اهن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/04
08:05 ق.ظ
فروش 606 ردیف اقلام اسقاطی موجود
فروش 606 ردیف اقلام اسقاطی موجود... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:01 ق.ظ
فروش 6 ردیف اقلام مازاد شامل: سرقیچی ورقهای گالوانیزه- تسمه - کویل های گالوانیزه و...
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/22
10:49 ق.ظ
فروش قالب و پانچ و لاینر مازاد
فروش قالب و پانچ و لاینر مازاد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/17
13:34 ب.ظ
فروش 20 قلم مواد و ابزار ریخته گری
فروش 20 قلم مواد و ابزار ریخته گری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/10
17:30 ب.ظ
حدود 170 قلم لوازم مربوط به CNG واقع در
حدود 170 قلم لوازم مربوط به CNG واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/09
22:35 ب.ظ
فروش 13 قلم نوار و پرایمر خارج از رده
فروش 13 قلم نوار و پرایمر خارج از رده... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/9 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
فروش انواع اموال کارگاهی از قیبل کپسول گاز و دستگاه قلامیز و
1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/07
11:30 ق.ظ
فروش قطعاتی از تنه جرثقیل قابل نصب روی ماشین های
فروش قطعاتی از تنه جرثقیل قابل نصب روی ماشین های... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/03
18:15 ب.ظ
فروش اموال استفاده در ساختمان شامل
فروش اموال استفاده در ساختمان شامل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/3 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
فروش 7740 قلم انواع ابزار الات و قطعات
فروش 7740 قلم انواع ابزار الات و قطعات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/3 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
فروش سیلندر اصلی یدک دستگاه خشک کن کاغذ
فروش سیلندر اصلی یدک دستگاه خشک کن کاغذ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/29
00:56 ق.ظ
فروش اموال شامل طغار استیل
فروش اموال شامل طغار استیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:35 ب.ظ
فروش اموال به شرح : تیر اصلی حمال جرثقیل به طول 6 متر سیم ب
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
10:12 ق.ظ
فروش تعداد 45 عدد سپری 5 سانت 6 متری هر شاخه
فروش تعداد 45 عدد سپری 5 سانت 6 متری هر شاخه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/23
11:20 ق.ظ
واگذاری ابزار الات بخش عمده مستعمل به تعداد
واگذاری ابزار الات بخش عمده مستعمل به تعداد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/21 اعلام نشده
1397/04/19
00:30 ق.ظ
فرو ش اموال شامل: دستگاه حلقه زنی کنسروی -
فرو ش اموال شامل: دستگاه حلقه زنی کنسروی -... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
23:40 ب.ظ
فروش ماشین الات خط تولید
فروش ماشین الات خط تولید... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
23:35 ب.ظ
135 ردیف انواع لوازم ابزار یراق و
135 ردیف انواع لوازم ابزار یراق و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
23:28 ب.ظ
ابزارالات
ابزارالات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
23:16 ب.ظ
لوازم نیروگاهی و صنعتی مربوط به کمپرسور
لوازم نیروگاهی و صنعتی مربوط به کمپرسور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
23:00 ب.ظ
فروش مصنوعات مختلف انبار
فروش مصنوعات مختلف انبار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
22:55 ب.ظ
فروش ابزار صنعتی به شرط
فروش ابزار صنعتی به شرط... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
22:53 ب.ظ
فروش لوازم یدکی و جانبی
فروش لوازم یدکی و جانبی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
22:53 ب.ظ
انواع لوازم کشاورزی و باغبانی
انواع لوازم کشاورزی و باغبانی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
22:51 ب.ظ
2 عدد غلطک میله ای بطول 2 متر جهت
2 عدد غلطک میله ای بطول 2 متر جهت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
فروش ابزار الات
فروش ابزار الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
نبشی آهنی 50/50 سوراخ شده و
نبشی آهنی 50/50 سوراخ شده و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
1صندوق شامل 5عدد بوش فلزی صنعتی لوازم کمپرسور
1صندوق شامل 5عدد بوش فلزی صنعتی لوازم کمپرسور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
فروش اجزاء و قطعات اسانسور
فروش اجزاء و قطعات اسانسور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش قطعات جرثقیل
فروش قطعات جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:36 ق.ظ
فروش 1 عدد ساعت اندیکاتور و
فروش 1 عدد ساعت اندیکاتور و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/12 تاریخ گذشته