1397/12/27
16:20 ب.ظ
فروش اموال شامل گیربکس و فن و رادیاتور و دای پلت و ..
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:43 ق.ظ
واگذاری اقلام : حدود 10 تن قطعات الومینیومی تخریب شده - انواع قطعات موتور -پیچ و مهره
1397/12/23 اعلام نشده
1397/12/11
08:24 ق.ظ
فروش تجهیزات موتورها و گیربکس و سایر متعلقات شهرستان
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:40 ب.ظ
فروش دو قطعه گیربکس جرثقیل
فروش دو قطعه گیربکس جرثقیل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:22 ب.ظ
واگذاری حدود 48 هزار عدد انواع قطعات موتور گیربکس
واگذاری حدود 48 هزار عدد انواع قطعات موتور گیربکس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/7 اعلام نشده
1397/07/12
10:57 ق.ظ
فروش اموال شامل: دستگاه پمپ زمینی و دستگاه موتورجوش و...
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/05
09:11 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور جوش واقع در
فروش یک دستگاه موتور جوش واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/05/16
10:12 ق.ظ
فروش اموال به شرح : موتور جوشی با موتور چکسلواکی 3 سیلندر و
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:07 ق.ظ
فروش یک عدد گیربکس سه مرحله ای تیپ 600 و مارپیچ
فروش یک عدد گیربکس سه مرحله ای تیپ 600 و مارپیچ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/13
11:24 ق.ظ
فروش تعدادی اموال به شرح : دو دستگاه پیش بوجاری برنج
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/07
12:55 ب.ظ
فروش اموال به شرح : گیربکس مستعمل اتوبوس بنز
فروش اموال به شرح : گیربکس مستعمل اتوبوس بنز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/31
10:39 ق.ظ
فروش یک جفت کوزه ترمز و قفل کن بنز/یک دستگاه گیربکس
1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/28
18:59 ب.ظ
فروش اموال شامل:کمپرسور باد/گیربکس/سنگ فرز/جک روغنی
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/23
11:49 ق.ظ
فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات
فروش براده ها و قطعات ضایعاتی انواع فلزات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/21
14:38 ب.ظ
فروش اقلام و خودرو
فروش اقلام و خودرو... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/20
15:25 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور اسانسور گیربکس
فروش یک دستگاه موتور اسانسور گیربکس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/19
16:18 ب.ظ
فروش ضایعات
فروش ضایعات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/13
15:21 ب.ظ
فروش انواع لوازم و ماشین آلات مانند گیربکس
فروش انواع لوازم و ماشین آلات مانند گیربکس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/13 اعلام نشده
1397/03/12
16:22 ب.ظ
فروش تعداد140 دستگاه هر کیلوگرم 140/000 دو دستگاه گیربکس
1397/3/12 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات-الکتروموتور و
فروش ضایعات اهن الات-الکتروموتور و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/12 اعلام نشده
1397/03/05
10:47 ق.ظ
فروش اموال شامل :‌‌موتور جوش مارک میهن 850 امپر مستعمل
1397/3/5 اعلام نشده
1397/03/03
12:15 ب.ظ
فروش تعداد دو دستگاه اسانسور شامل کابین
فروش تعداد دو دستگاه اسانسور شامل کابین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/3 اعلام نشده