1397/12/04
09:43 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و اسقاط در 6 ردیف
فروش اقلام مازاد و اسقاط در 6 ردیف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/4 اعلام نشده
1397/11/24
09:21 ق.ظ
فرشو اقلام راکد انبار از قبیل انواع ابزار بلبرینگ قطعات صنعتی
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
14:55 ب.ظ
فروش اقلام راکد انبار از قبیل انواع ابزار بلبرینگ قطعات صنعتی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
10:13 ق.ظ
فروش اموال در 27 ردیف شامل:تعداد 5 دست قاب -10 عدد میل خروسک اسب -50 عدد بلبرینگ و
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/09/27
11:53 ق.ظ
فروش اقلام مازاد شامل بلبرینگ کاسه نمد لوازم برقی و
1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/17
14:19 ب.ظ
فروش انواع بلبرینگ بصورت یکجا
فروش انواع بلبرینگ بصورت یکجا... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:37 ق.ظ
فروش 800 عدد رولبرینگ مخروطی به شماره فنی 431629
فروش 800 عدد رولبرینگ مخروطی به شماره فنی 431629... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:31 ق.ظ
فروش انواع بلبرینگ و تسمه چرخ دنده و
فروش انواع بلبرینگ و تسمه چرخ دنده و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:58 ق.ظ
فروش انواع بلبرینگ و تسمه و چرخ دنده ومستعمل
فروش انواع بلبرینگ و تسمه و چرخ دنده ومستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:15 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: کابل و سیم و تیراهن و کلید فیوز کاردی دستگاه سرند و...
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/07
13:58 ب.ظ
فروش 6 صندوق قطعات توربین گاز
فروش 6 صندوق قطعات توربین گاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/17
11:56 ق.ظ
فروش 6 صندوق قطعات توربین گاز شامل بلبرینگ و واشر
فروش 6 صندوق قطعات توربین گاز شامل بلبرینگ و واشر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/04/13
13:36 ب.ظ
فروش اقلام  در 8 ردیف به شرح :  موتور برق  اشکوداقدیمی 500 کیلو وات
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/10
10:43 ق.ظ
فروش 30عدد بلبرینگ
فروش 30عدد بلبرینگ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/02/31
10:53 ق.ظ
آگهی فروش اموال شامل: یک دستگاه بورینگ و
آگهی فروش اموال شامل: یک دستگاه بورینگ و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/30 اعلام نشده
1397/02/30
10:23 ق.ظ
500عدد بلبرینگ فرغون با مارک علوی
500عدد بلبرینگ فرغون با مارک علوی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/23
15:34 ب.ظ
فروش اقلام مازاد  اقلامی  که نو بوده  و
فروش اقلام مازاد اقلامی که نو بوده و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/23 اعلام نشده