1397/12/27
16:25 ب.ظ
فروش دستگاه فر پخت و 3 دستگاه کانکس و 2 دستگاه بسته بندی
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:50 ب.ظ
فروش 3 دستگاه فر پخت گردان و 3 دستگاه کانکس متوسط و 2 دستگاه بسته بندی
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/02
18:18 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل یک دستگاه بسته بندی غلاف- فیدر - تراکتور
1397/12/2 اعلام نشده
1397/10/26
20:20 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی و برگردان مستعمل
فروش دستگاه بسته بندی و برگردان مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:07 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی استیل کیک با تابلو برق
فروش دستگاه بسته بندی استیل کیک با تابلو برق... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/19
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی یک ساخت شرکت
فروش یک دستگاه شیرینگ بسته بندی یک ساخت شرکت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/08
18:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه بسته بندی پیلوپک اتومات ساخت
فروش یک دستگاه بسته بندی پیلوپک اتومات ساخت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/8 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین بسته بندی بیسکویت ساخت
فروش یک دستگاه ماشین بسته بندی بیسکویت ساخت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامپیوتر - یک دستگاه لیفتراک
فروش یک دستگاه کامپیوتر - یک دستگاه لیفتراک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/03
19:24 ب.ظ
فروش 1 دستگاه بسته بندی کارتن و 1 دستگاه جهت سیل با سرعت بالا
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/27
16:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه بسته بندی تترابریک اسپتیک پایه
فروش یک دستگاه بسته بندی تترابریک اسپتیک پایه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/15
09:06 ق.ظ
فروش یک دستگاه بسته پندیل وکیوم واقع
فروش یک دستگاه بسته پندیل وکیوم واقع... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/05
19:06 ب.ظ
فروش 1 دستگاه ماشین بسته بندی
فروش 1 دستگاه ماشین بسته بندی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/29
10:51 ق.ظ
فروش یک دستگاه تخت اجیل خشکبار- بسته بندی دو توزین عمودی - خاک گیر
1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/28
10:11 ق.ظ
عرصه و اعیان ملک وسایل تجهیزات خط کامل و تصفیه بسته
1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/02
19:40 ب.ظ
فروش اقلام شامل: دستگاه بسته بندی ماکارونی اسقاطی و
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:56 ق.ظ
فروش یک دستگاه دسته بندی ایستاده تمام اتوماتیک به
فروش یک دستگاه دسته بندی ایستاده تمام اتوماتیک به... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:02 ق.ظ
فروش یک دستگاه بسته بندی تترابریک اسپتیک پایه بلند 200 گرمی
1397/4/30 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
فروش یک دستگاه بسته بندی ابریک اسپتیک پایه بلند
فروش یک دستگاه بسته بندی ابریک اسپتیک پایه بلند... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:57 ق.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه تولید دستمال توالت و حوله ای
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:54 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی تمام
فروش دستگاه بسته بندی تمام... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه خمیر گیر با ظرفیت 180 کیلویی واقع در شهرستان
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/09
12:32 ب.ظ
فروشش دستگاه بسته بندی چهار توزین
فروشش دستگاه بسته بندی چهار توزین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/05
12:39 ب.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه بسته بندی بیسکویت ساخت 80 توسط گروه
1397/4/5 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
فروش 1دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک ایستاده +
فروش 1دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک ایستاده +... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/30
15:56 ب.ظ
فروش دستگاه چاپ روی نایلون/دستگاه دوخت انتهای نایلون/دستگاه تولید نایلون
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/28
10:20 ق.ظ
فروش دستگاه بندی و برگردان مستعمل
فروش دستگاه بندی و برگردان مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/27
15:08 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک
فروش دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/21
14:39 ب.ظ
فروش خط بسته بندی PVC
فروش خط بسته بندی PVC... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/13
13:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه بسته بندی شیرینگ ساخت ماشین های بسته بندی
1397/3/13 اعلام نشده
1397/03/11
18:36 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه بسته بندی
فروش اموال به شرح : یک دستگاه بسته بندی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/11 اعلام نشده
1397/03/06
10:25 ق.ظ
مزایده سراسری 210 اموال منقول
مزایده سراسری 210 اموال منقول... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/3/6 تاریخ گذشته
1397/03/05
10:30 ق.ظ
فروش اموال شامل دو دستگاه بسته بندی شیرینگ کابینتی
1397/3/4 اعلام نشده
1397/02/29
17:48 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی و فکس و تابلوی برق و منبع آب هوایی
1397/2/29 اعلام نشده
17:08 ب.ظ
فروش ماشین الات کارتن سازی
فروش ماشین الات کارتن سازی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/28
16:42 ب.ظ
فروش دستگاه بسته بندی تمام اتوماتیک شکلات های قالبی مکعبی عرض 2 سانتی متری
1397/2/27 اعلام نشده
1397/02/26
10:57 ق.ظ
فروش یک دستگاه اره فلکی جهت برش دلسی و حوله
فروش یک دستگاه اره فلکی جهت برش دلسی و حوله... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/25 اعلام نشده