1398/01/18
15:28 ب.ظ
فروش اموال شامل اسیاب دون خردکن مرغداری و قفس پرورش مرغ تخمگذار و دستگاه فن دمنده و ....
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:57 ب.ظ
فروش دو دستگاه شیر دوش گاو شیریبه همراه متعلقات شامل پمپ
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:46 ب.ظ
فروش یک دستگاه جوجه کشی با مارک نکسوز نوکارکرده به رنگ ابی با کنترل دیجیتال شهرستان
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:21 ب.ظ
فروش یک دستگاه جوجه کشی با ممارک نکسوز نوکار کرده به رنگ ابی با کنترل دیجیتال دارای سه
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/09/20
09:24 ق.ظ
فروش یک دستگاه اره چوب بری فلکه 60 سانتیمتر ساخت ماشین
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:45 ق.ظ
فروش دو عدد سبد مرغداری به طول حدود 3 متر و عرض 08 متر و یک عدد قفس 4 طبقه
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:58 ق.ظ
فروش دودانگ از مجموعه تاسیسات مرغداری
فروش دودانگ از مجموعه تاسیسات مرغداری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:25 ب.ظ
51 اشیانه فلزی مرغ تخم گذار - دستگاه اسیاب و هیتر گرم و...
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:11 ب.ظ
فروش ماشین الان گاوداری و
فروش ماشین الان گاوداری و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/03
17:43 ب.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه سنگبری 120 متر مربع قرنیز
فروش اموال به شرح : دستگاه سنگبری 120 متر مربع قرنیز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:14 ب.ظ
فروش دو دستگاه هیتر مرغداری مدل 1500 خوابیده
فروش دو دستگاه هیتر مرغداری مدل 1500 خوابیده... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/12
12:26 ب.ظ
فروش تعداد سه دستگاه ماشین الات خط کامل
فروش تعداد سه دستگاه ماشین الات خط کامل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/05
18:57 ب.ظ
فروش وسایل مربوط به جوجه کشی شتر مرغ شامل
فروش وسایل مربوط به جوجه کشی شتر مرغ شامل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/02/27
15:28 ب.ظ
فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی
فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین طلایی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/27 اعلام نشده
1397/02/26
18:14 ب.ظ
فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین
فروش دستگاه جوجه کشی مدل بلدرچین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/2/26 اعلام نشده