1397/09/25
11:32 ق.ظ
فروش 19 دستگاه ماشین الات و تجهیزات
فروش 19 دستگاه ماشین الات و تجهیزات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
08:54 ق.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن شالی گردان با محفظه فلزی با
فروش یک دستگاه خشک کن شالی گردان با محفظه فلزی با... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
16:44 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل: سیستم پیش بوجاری و خشک کن فلزی دانه ذرت بذری و..
1397/9/21 مهلت دار
13:35 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و اهن الات
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و اهن الات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/21 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و خودرو اموال
فروش تعدادی از ماشین الات تراکتور و خودرو اموال... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد و ضایعات
فروش مقداری از ادوات کشاورزی مازاد و ضایعات... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین مدل 56
فروش یک دستگاه کمباین مدل 56... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/18
12:59 ب.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور فرگوسن + تریلی
فروش 1 دستگاه تراکتور فرگوسن + تریلی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
13:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی با یدک دو چرخ ادوات جانبی مدل 60 شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
18:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین جاندیر مدل 955 شهرستان
فروش یک دستگاه کمباین جاندیر مدل 955 شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/13 مهلت دار
1397/08/29
11:11 ق.ظ
فروش یک دستگاه گاو اهن سه خیشه مستعمل - یک دستگاه سیم پاش پشت تراکتور واقع
1397/8/29 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش ادوات کشاورزی در دو ردیف واقع در شهرستان
فروش ادوات کشاورزی در دو ردیف واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/28
16:20 ب.ظ
فروش ماشین الات کارخانه شامل ماشین الات بوجاری و اماده سازی گندم
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
10:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
15:11 ب.ظ
فروش ادوات کشاوری مازاد
فروش ادوات کشاوری مازاد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:19 ب.ظ
فروش اقلام شامل انواع دیسک کششی تاندوم پره کشاورزی
1397/8/22 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
فروش ادوات کشاورزی در دو ردیف واقع در شهرستان
فروش ادوات کشاورزی در دو ردیف واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
19:36 ب.ظ
فروش یک دستگاه دیسک تراکتور با مارک مقدسی مدل 64 واقع در
1397/8/20 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور مدل 93
فروش یک دستگاه تراکتور مدل 93... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/15
08:35 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات در 8 ردیف
فروش تعدادی از ماشین الات در 8 ردیف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
12:21 ب.ظ
فروش تعدادی ماشین الات شامل تراکتور- لیفتراک - وانت - جرثقیل
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/09
09:38 ق.ظ
فروش اقلام مشرحه : 8 دستگاه تراکتور جاندیر 3140- 2 دستگاه وانت مزدا - 30 تن اهن الات ضایعاتی
1397/8/8 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:28 ب.ظ
فروش  یک دستگاه تراکتور فرگوسن مدل 84 واقع در شهرستات
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
فروش یک دستگاه ترامککتور کشاورزی itm 475 واقع در شهرداری
1397/8/6 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
فروش یک دستگاه شالی تمیز کن
فروش یک دستگاه شالی تمیز کن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:12 ق.ظ
فروش ماشین الات مشروحه واقع در شهرستان
فروش ماشین الات مشروحه واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:57 ق.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه برچین کار یونجه کار کرده قابل استفاده - دستگاه سیب زمینی -
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:44 ق.ظ
فروش ادوات کشاورزی واقع در بلوار
فروش ادوات کشاورزی واقع در بلوار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/26 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
فروش دو دستگاه خودرو به شرح : یک دستگاه تراکتور فرگوسن 285 با بیل جلو مدل 70
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:45 ب.ظ
فروش دستگاه چمن زن بنزینی اسقاطی
فروش دستگاه چمن زن بنزینی اسقاطی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:24 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین 4 ال
فروش یک دستگاه کمباین 4 ال... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور 285 جفت دیفرانسیل مدل 92
فروش یک دستگاه تراکتور 285 جفت دیفرانسیل مدل 92... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:20 ق.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه چغندر کن 3 ردیفه مکانیزه - دستگاه برگ زن سه ردیفه
1397/7/21 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین فیدر میکسریا خوراک ریزدام
فروش یک دستگاه ماشین فیدر میکسریا خوراک ریزدام... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:58 ب.ظ
فروش یک دستگاه سم پاش پشت تراکتوری ایتالیایی
فروش یک دستگاه سم پاش پشت تراکتوری ایتالیایی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/19 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی ITM 475جفت
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی ITM 475جفت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور و
فروش یک دستگاه تراکتور و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
11:09 ق.ظ
فروش تعدادی خودروهای موجود یک دستگاه تراکتور فرگوسن
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:13 ب.ظ
فروش تعدادی از خودرو های موجود
فروش تعدادی از خودرو های موجود... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
فروش کولر گازی-کانتینر و
فروش کولر گازی-کانتینر و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه وسائط نقلیه سواری
فروش تعداد 2 دستگاه وسائط نقلیه سواری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور 399
فروش یک دستگاه تراکتور 399... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:54 ب.ظ
فروش تریلر دو چرخ-پنجه غازی-پل کش با بیل و
فروش تریلر دو چرخ-پنجه غازی-پل کش با بیل و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:13 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور
فروش یک دستگاه تراکتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور
فروش 1 دستگاه تراکتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/01
23:07 ب.ظ
فروش 1 دستگاه کمباین در و برنج تک کوب مارک سوزوکی سال ساخت 2012 چین رنگ کرم و نارنجی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:26 ق.ظ
فروش یک عدد موتور رویین اب کشی - یک عدد سمپاش
فروش یک عدد موتور رویین اب کشی - یک عدد سمپاش... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/21
15:54 ب.ظ
فروش تعدادی ماشین الات شامل اسکریپرفیات الیس و
فروش تعدادی ماشین الات شامل اسکریپرفیات الیس و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/21 تاریخ گذشته