1398/02/30
14:50 ب.ظ
فروش یک دستگاه سیب زمینی
فروش یک دستگاه سیب زمینی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
15:27 ب.ظ
فروش تراکتور مدل 85
فروش تراکتور مدل 85... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/29 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
فروش 1 دستگاه لینیر ابیاری مستعمل
فروش 1 دستگاه لینیر ابیاری مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/29 اعلام نشده
11:43 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی  رنگ ابی
فروش یک دستگاه تراکتور کشاورزی رنگ ابی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/24
15:51 ب.ظ
فروش اموال در 12 ردیف شامل : کود بذر پاش -گاواهن برگرداندار شهرستان
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
12:23 ب.ظ
فروش لودر- تراکتور - کمپرسی امیکو- خاور
فروش لودر- تراکتور - کمپرسی امیکو- خاور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:20 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات و ادوات متعلق به دهیاری
فروش 4 دستگاه ماشین الات و ادوات متعلق به دهیاری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
14:34 ب.ظ
10:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه سفید کن برنج چهار توپی به رنگ ابی  ساخت صنایع ماشین سازی
1398/2/21 مهلت دار
09:59 ق.ظ
فروش چند دستگاه ادوات کشاورزی سبک و سنگین لوازم اسقاطی و
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:54 ق.ظ
فروش تراکتور رومانی مدل 69 و ادوات دنباله بند
فروش تراکتور رومانی مدل 69 و ادوات دنباله بند... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/19 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
فروش خودرو تراکتور سام ایتالیایی 4 سیلندر مدل 78
فروش خودرو تراکتور سام ایتالیایی 4 سیلندر مدل 78... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/19 مهلت دار
1398/02/17
13:42 ب.ظ
فروش ماشین الا و زمین های اراضی تفکیکی
فروش ماشین الا و زمین های اراضی تفکیکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/15
09:50 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/15 مهلت دار
1398/02/09
13:57 ب.ظ
واگذاری چهار دستگاه شاما تراکتور بیل دار
واگذاری چهار دستگاه شاما تراکتور بیل دار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/9 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه کمباین دستگاه دروگر
فروش یک دستگاه کمباین دستگاه دروگر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:25 ق.ظ
فروش یک دستگاه کمباین ساخت
فروش یک دستگاه کمباین ساخت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/7 مهلت دار
1398/01/31
10:37 ق.ظ
فروش ماشین الات در 6 ردیف واقع در روستای
فروش ماشین الات در 6 ردیف واقع در روستای... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
10:09 ق.ظ
فروش تعداد چهار دستگاه تراکتور
فروش تعداد چهار دستگاه تراکتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
09:02 ق.ظ
فروش تراکتور رومانی
فروش تراکتور رومانی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:02 ق.ظ
فروش اموال شامل : یک دستگاه دیسک رومانی 36 بر مستعمل- یک دستگاه گاو اهن
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور با سیستم کامل هیدرولیک ساخت
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:26 ب.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور 285 جفت مدل 1389
فروش 1 دستگاه تراکتور 285 جفت مدل 1389... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/26 اعلام نشده
1397/12/23
12:54 ب.ظ
فروش 1 دستگاه خرمنکوب تراکتوری 700 کیلویی
فروش 1 دستگاه خرمنکوب تراکتوری 700 کیلویی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:23 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرانت لودر
فروش یک دستگاه تراکتور فرانت لودر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/19
13:34 ب.ظ
فروش ماشین الات و ادوات کشاورزی و تجهیزات و ابزارالات
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فروش ماشین الات  و ادوات کشاورزی و تجهیزات ابزار الات
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور -60000 کیلوگرم  جعبه های چوبی
فروش یک دستگاه تراکتور -60000 کیلوگرم جعبه های چوبی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
08:51 ق.ظ
فروش 10 قلم ادوات کشاورزی -15 قلم  قطعات کارخانه پروسس بذر
1397/12/11 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور رومانی مدل 110-D
فروش 1 دستگاه تراکتور رومانی مدل 110-D... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/9 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور مدل 96 قرمز روغنی
فروش 1 دستگاه تراکتور مدل 96 قرمز روغنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/09
13:32 ب.ظ
فروش چند دستگاه ادوات کشاورزی سبک و سنگین
فروش چند دستگاه ادوات کشاورزی سبک و سنگین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
13:49 ب.ظ
فروش دیسک کششی تاندوم پره  کشاورزی سنگین چرخ دار - دیسک کششی تاندوم 28 پره کشاورزی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:06 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تراکتور والتر مدل 2008 با 1 دستگاه اسکریپر مدل سودبخش
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
10:47 ق.ظ
فروش اموال منقول و غیر منقول :موتورسیکلت
فروش اموال منقول و غیر منقول :موتورسیکلت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/5 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
واگذاری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ شهرداری
واگذاری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ شهرداری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
11:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی - بنر911 اتش نشانی
فروش یک دستگاه تراکتور رومانی - بنر911 اتش نشانی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:50 ق.ظ
فروش 4000 عدد دسته بیلچه باغچه
فروش 4000 عدد دسته بیلچه باغچه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:03 ب.ظ
فروش چمن زن موتوری و کفشور
فروش چمن زن موتوری و کفشور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:04 ب.ظ
فروش یک دستگاه کباین برنج سوزوکی مدل 2012
فروش یک دستگاه کباین برنج سوزوکی مدل 2012... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/1 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
فروش خطوط شستشوی سبزیجات- قسمت اداری- اتاق برق
فروش خطوط شستشوی سبزیجات- قسمت اداری- اتاق برق... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/1 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
فروش تعداد2 فقره شامل تراکتور سام - بیل - جلو - تریلر- تانکر
1397/12/1 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور 285 مدل 89
فروش یک دستگاه تراکتور 285 مدل 89... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:37 ب.ظ
فروش تراکتور سام - بیل جلو- تریلر
فروش تراکتور سام - بیل جلو- تریلر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو و دو دستگاه تراکتور
فروش یک دستگاه خودرو پژو و دو دستگاه تراکتور... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:01 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور  فرگوسن
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:41 ب.ظ
فروش یک دستگاه خشک کن پسته افقی 8 واگنه شهرستان
فروش یک دستگاه خشک کن پسته افقی 8 واگنه شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره شهرستان
فروش یک دستگاه دیسک 28 پره شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:28 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر مدل 79
فروش یک دستگاه تراکتور فرگوسن 4 سیلندر مدل 79... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/14 تاریخ گذشته