1397/09/25
12:39 ب.ظ
فروش یک عدد سردخانه زیر صفر به ابعاد 2*4*3 با کمپرسور و موتور و فن دی وی ام کوپلند
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/12
14:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه سردخانه سیار مخصوص کامیون 10تن با موتور سردکننده
1397/9/12 مهلت دار
1397/08/29
11:39 ق.ظ
اجاره جمع اوری کله و جگر- محل سالن اصطبل
اجاره جمع اوری کله و جگر- محل سالن اصطبل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:58 ب.ظ
اجاره کاف شاپ و سردخانه زیرصفر
اجاره کاف شاپ و سردخانه زیرصفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/23
19:19 ب.ظ
واگذاری و بهره برداری از سردخانه و نگهداری در گذشتگان و حمل و نقل متوفیان
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:42 ب.ظ
بهره برداری یک واحد سرد خانه نگهداری جسد
بهره برداری یک واحد سرد خانه نگهداری جسد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
فروش یک دستگاه سردخانه به ابعاد 3/70*5/80 با بدنه تختی روسی
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:25 ق.ظ
فروش 1 دستگاه سردخانه سیار مخصوص کامیون 10 تن
فروش 1 دستگاه سردخانه سیار مخصوص کامیون 10 تن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:31 ب.ظ
اجاره سردخانه بالای صفر
اجاره سردخانه بالای صفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:03 ب.ظ
واگذاری سردخانه-سیلو و
واگذاری سردخانه-سیلو و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
18:21 ب.ظ
فروش یک دستگاه سردخانه ایسوز 5 تن فاقد موتور
فروش یک دستگاه سردخانه ایسوز 5 تن فاقد موتور... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/17 تاریخ گذشته
17:58 ب.ظ
اجاره سرد خانه بالای صفر
اجاره سرد خانه بالای صفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/17 تاریخ گذشته
17:38 ب.ظ
اجاره سردخانه بالای صفر
اجاره سردخانه بالای صفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:12 ب.ظ
اجاره سردخانه بالای صفر
اجاره سردخانه بالای صفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:30 ق.ظ
اجاره سردخانه 1200 تنی
اجاره سردخانه 1200 تنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/03
19:03 ب.ظ
فروش ششدانگ سردخانه پلاک 33 فرعی 473
فروش ششدانگ سردخانه پلاک 33 فرعی 473... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:37 ب.ظ
اجاره سردخانه واقع در
اجاره سردخانه واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
اجاره سردخانه
اجاره سردخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:28 ق.ظ
واگذاری سردخانه در
واگذاری سردخانه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:43 ق.ظ
1دستگاه سردخانه 4*8*2 متر - 1دستگاه شیرینگ و کمپرسور و....
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/03/29
12:20 ب.ظ
فروش اموال توقیفی : ملک با کاربری سردخانه به
فروش اموال توقیفی : ملک با کاربری سردخانه به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/29 تاریخ گذشته