1397/12/01
10:02 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام
واگذاری کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/25
13:36 ب.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام شهرداری
انجام خدمات کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
22:12 ب.ظ
فروش کشتارگاه صنعتی تازه تاسیس در استان
فروش کشتارگاه صنعتی تازه تاسیس در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
10:02 ق.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
11:08 ق.ظ
انجام خدمات کشتارگاه دام واقع در شهر
انجام خدمات کشتارگاه دام واقع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:36 ب.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن بازی کودکان - استخر سرپوشیده - کشتار گاه دام
1397/11/17 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
اجاره قسمتی از عرصه کشتارگاه با مساحت1695 مترمربع
1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/13
08:37 ق.ظ
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر
اجاره و واگذاری انجام خدمات کشتارگاه دام شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:49 ب.ظ
اجاره قسمتی از عرصه کشتارگاه با مساحت 1695متر مربع واقع در
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/03
12:15 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
22:30 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام در
اجاره کشتارگاه دام در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/26
09:11 ق.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:41 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
15:01 ب.ظ
اجاره یک ساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 مترمربع
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
11:53 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام واقع در کیلومتر 10
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:49 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام
1397/10/17 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجاره یک ساله کشتارگاه موجود به مساحت عرصه 120 متر مربع و اعیان 70 متر مربع شهرداری
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام
بهره برداری از کشتارگاه مشترک دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:14 ب.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام
اجاره ماهانه کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:18 ق.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری
اجاره ماهانه کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/25
11:40 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:26 ب.ظ
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:20 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام با تاسیسات مربوطه
1397/9/20 تاریخ گذشته
21:43 ب.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 متر مربع و
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:49 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری
1397/9/17 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
اجاره 1باب اطاقک انبار 3*4 در کشتارگاه جهت راه اندازی و نصب دستگاه کله پاچه پاک کنی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:04 ق.ظ
اصلاحیه -- اجاره یکساله کشتارگاه عرصه 120 و اعیان 70 مترمربع در ضلع جنوبی بلوار
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:46 ب.ظ
واگذاری اجاره انجام امور مربوط به کشتارگاه دام با تاسیسات
1397/9/13 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 متر مربع و اعیان 70 متر مربع
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:40 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان کشتارگاه با زیر بنای حدود 375 متر مربع به مساحت عرصه 11693 متر مربع
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:15 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:27 ق.ظ
واگذاری فروش اعیانی کشتارگاه دام
واگذاری فروش اعیانی کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/22
18:17 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
10:17 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه
واگذاری کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/18
23:44 ب.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام
اجاره ماهانه کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
12:21 ب.ظ
واگذاری استیجاری کشتارگاه شهرداری در کمربندی
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
17:11 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه
واگذاری کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری کمربندی
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری کمربندی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:36 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/05
15:24 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه واقع در شهرستان
واگذاری کشتارگاه واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش تعدادی املاک با کاربری اداری - سوله - حمام - کشتارگاه واقع در
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:49 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه دام
واگذاری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
12:40 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
09:16 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری
واگذاری بهره برداری و نگهداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:30 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه دام
واگذاری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 اعلام نشده
1397/07/10
13:22 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی
واگذاری و فروش اعیانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/09
13:11 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/03
19:30 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 اعلام نشده