1397/09/25
11:40 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری
واگذاری و فروش اعیانی کشتار گاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/20
22:26 ب.ظ
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان
واگذاری واحد کشتارگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:20 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام با تاسیسات مربوطه
1397/9/20 مهلت دار
21:43 ب.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 متر مربع و
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/17
13:49 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری
1397/9/17 مهلت دار
13:25 ب.ظ
اجاره 1باب اطاقک انبار 3*4 در کشتارگاه جهت راه اندازی و نصب دستگاه کله پاچه پاک کنی
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/15
09:04 ق.ظ
اصلاحیه -- اجاره یکساله کشتارگاه عرصه 120 و اعیان 70 مترمربع در ضلع جنوبی بلوار
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/13
13:46 ب.ظ
واگذاری اجاره انجام امور مربوط به کشتارگاه دام با تاسیسات
1397/9/13 مهلت دار
10:08 ق.ظ
اجاره یکساله کشتارگاه به مساحت عرصه 120 متر مربع و اعیان 70 متر مربع
1397/9/13 مهلت دار
1397/09/11
13:40 ب.ظ
فروش ششدانگ ساختمان کشتارگاه با زیر بنای حدود 375 متر مربع به مساحت عرصه 11693 متر مربع
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:15 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
10:27 ق.ظ
واگذاری فروش اعیانی کشتارگاه دام
واگذاری فروش اعیانی کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/22
18:17 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه دام شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه دام شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
10:17 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه
واگذاری کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/18
23:44 ب.ظ
اجاره ماهانه کشتارگاه دام
اجاره ماهانه کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
12:21 ب.ظ
واگذاری استیجاری کشتارگاه شهرداری در کمربندی
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
17:11 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه
واگذاری کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری کمربندی
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری کمربندی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:36 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/05
15:24 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه واقع در شهرستان
واگذاری کشتارگاه واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش تعدادی املاک با کاربری اداری - سوله - حمام - کشتارگاه واقع در
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:49 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه دام
واگذاری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
12:40 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/15
09:16 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری
واگذاری بهره برداری و نگهداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:30 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 تاریخ گذشته
15:20 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه دام
واگذاری کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 اعلام نشده
1397/07/10
13:22 ب.ظ
واگذاری و فروش اعیانی
واگذاری و فروش اعیانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/09
13:11 ب.ظ
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری
واگذاری اجاره کشتارگاه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/03
19:30 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/02
13:36 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری
1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/01
22:05 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/23
22:22 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی
واگذاری کشتارگاه نیمه صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/22 اعلام نشده
1397/06/21
15:45 ب.ظ
بهره برداری نگهداری کشتارگاه
بهره برداری نگهداری کشتارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:22 ق.ظ
نگهداری و راهبری کشتارگاه صنعتی دام
نگهداری و راهبری کشتارگاه صنعتی دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/17
08:00 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری
واگذاری بهره برداری و نگهداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:29 ق.ظ
واگذاری کشتارگاه شهرداری واقع
واگذاری کشتارگاه شهرداری واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/14 اعلام نشده
1397/06/07
09:16 ق.ظ
فروش لوازم کشتارگاه به تعداد 90 قلم
فروش لوازم کشتارگاه به تعداد 90 قلم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/06
13:07 ب.ظ
واگذاری کشتارگاه واقع در
واگذاری کشتارگاه واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/6 اعلام نشده
1397/06/05
18:50 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:59 ق.ظ
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام
واگذاری و فروش اعیانی کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/4 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
واگذاری ساختمان کشتارگاه سابق شهرداری در
واگذاری ساختمان کشتارگاه سابق شهرداری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/29
19:02 ب.ظ
اجاره کشتارگاه دام
اجاره کشتارگاه دام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:59 ق.ظ
واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه سابق شهرداری
واگذاری اجاره ساختمان کشتارگاه سابق شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/27 اعلام نشده
1397/05/24
10:30 ق.ظ
اجاره میدان دام و کشتارگاه ذبح دام شهرداری به استثنای سالن پیش سرد
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/09
22:18 ب.ظ
واگذاری یک باب کشتارگاه واقع در جاده تاسیسات
واگذاری یک باب کشتارگاه واقع در جاده تاسیسات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/9 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
فروش 1باب کشتارگاه در
فروش 1باب کشتارگاه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/07
20:11 ب.ظ
فروش ساختمان کشتارگاه فعلی شهر
فروش ساختمان کشتارگاه فعلی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/7 تاریخ گذشته
19:45 ب.ظ
واگذاری بهره برداری و مدیریت
واگذاری بهره برداری و مدیریت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
18:05 ب.ظ
واگذاری اجاره محل ها در 9 ردیف واقع در
واگذاری اجاره محل ها در 9 ردیف واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/6 تاریخ گذشته