1398/01/28
08:51 ق.ظ
فروش یک باب گلخانه شهر
فروش یک باب گلخانه شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
بهره برداری از مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی- بهره برداری از گلخانه
1398/1/27 اعلام نشده
1397/12/21
16:17 ب.ظ
اجاره گلخانه فاز صفر شهر
اجاره گلخانه فاز صفر شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:24 ب.ظ
واگذاری اجاره گلخانه سرپوشیده به مساحت تقریبی 500 متر مربع
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/11
08:10 ق.ظ
بهره برداری از باقیمانده غرفات بازار گل و گیاه
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:09 ق.ظ
اجاره مجتمع گلخانه ای
اجاره مجتمع گلخانه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
10:42 ق.ظ
اجاره مجتمع گلخانه ای
اجاره مجتمع گلخانه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:26 ب.ظ
اجاره گلخانه فاز صفر شهر
اجاره گلخانه فاز صفر شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/27
15:27 ب.ظ
واگذاری انجام امور خدمات گل ارایی مراسمات هتل
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
07:22 ق.ظ
واگذاری رستوران گلخانه در ضلع
واگذاری رستوران گلخانه در ضلع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/24
07:18 ق.ظ
واگذاری احداث و بهره برداری از دو باب گلخانه در مجموعه
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:09 ب.ظ
واگذاری به صورت اجاره گلخانه شهرداری
واگذاری به صورت اجاره گلخانه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 اعلام نشده
13:48 ب.ظ
اجاره گلخانه سرپوشیده به مساحت تقریبی500 مترمربع
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
16:27 ب.ظ
واگذاری احداث و بهره برداری از دو باب گلخانه در مجموعه
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
بهره برداری از دو باب گلخانه در مجموعه باغ گلهای
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:22 ق.ظ
واگذاری اجاره گلخانه و زمین های کشاورزی
واگذاری اجاره گلخانه و زمین های کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:04 ب.ظ
واگذاری اجاره گلخانه شهرداری
واگذاری اجاره گلخانه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/07
15:13 ب.ظ
فروش سه دانگ یک باب واحدد تلفیقی گلخانه ای و پرورش بوقلمون به مساحت 5000 متر مربع
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:29 ق.ظ
فروش یک باب گلخانه به پلاک ثبتی شماره 451 فرعی از 14 به مساحت 5/200 متر مربع بخش 8
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:45 ب.ظ
فروش گلخانه 5400 متررمبع در روستای پلاک 339/111 قطعه 26 بخش 6 سابق
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:55 ق.ظ
اجاره گلخانه شهرداری در منطقه 1357 مترمربع
اجاره گلخانه شهرداری در منطقه 1357 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:54 ب.ظ
اجاره گلخانه شهرداری واقع در منطقه 4 بلوار ایثار به مساحت 1357/50 متر مربع
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:15 ب.ظ
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:05 ق.ظ
اجاره 4باب گلخانه و محوطه اطراف در شهرک و اجاره دکه و عرصه در فضای سبز مناطق
1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/28
12:59 ب.ظ
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
11:24 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای در میدان
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای در میدان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
17:56 ب.ظ
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:47 ب.ظ
واگذاری اجاری گلخانه شهرداری عرصه 3600 مترمربع
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/01
10:51 ق.ظ
اجاره 4باب گلخانه و دکه و عرصه در فضای سبز و قطع و جمع اوری درختان خشک
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/05
14:45 ب.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای واقع در
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/28
10:14 ق.ظ
واگذاری بوفه سوپر مارکت - دفتر انتشارات دانشجویی - گلخانه و زمین کشاورزی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
10:06 ق.ظ
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:54 ب.ظ
فروش 2000 متر مربه سوله گلخانه با پروفیل
فروش 2000 متر مربه سوله گلخانه با پروفیل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:17 ق.ظ
اجاره دکه و
اجاره دکه و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/16
12:17 ب.ظ
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی - اجاره ابنیه پارک - اجاره 4 باب گلخانه
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/08
09:42 ق.ظ
فروش باغ و گلخانه به پلاک 2292/56 در جاده
فروش باغ و گلخانه به پلاک 2292/56 در جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/8 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
فروش یکباب گلخانه به مساحت 27301/94 مترمربع پلاک شماره 1/1559
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:40 ب.ظ
فروش 5500 متر مربع
فروش 5500 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:31 ب.ظ
واگذاری سالن قارچ واقع در
واگذاری سالن قارچ واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/15
08:18 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/14 اعلام نشده
1397/06/11
19:01 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری مسکونی - اپارتمان - گلخانه
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:56 ب.ظ
فروش یک واحد گلخانه
فروش یک واحد گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:21 ق.ظ
واگذاری 5 ملک
واگذاری 5 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/30 اعلام نشده
1397/05/22
08:47 ق.ظ
فروش 3100 مترمربع سازه گلخانه از نوع
فروش 3100 مترمربع سازه گلخانه از نوع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:01 ب.ظ
واگذاری عرصه برای فروش گل
واگذاری عرصه برای فروش گل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/9 اعلام نشده
1397/05/08
12:37 ب.ظ
اجاره گلخانه گوندوک واقع در روستای گوندوک
اجاره گلخانه گوندوک واقع در روستای گوندوک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/03
11:13 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/2 اعلام نشده
1397/04/27
15:53 ب.ظ
واگذاری 2باب غرفه نمایشگاه عرضه گل و گیاه در
واگذاری 2باب غرفه نمایشگاه عرضه گل و گیاه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/27 تاریخ گذشته