1397/10/24
20:45 ب.ظ
فروش گلخانه 5400 متررمبع در روستای پلاک 339/111 قطعه 26 بخش 6 سابق
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/17
10:55 ق.ظ
اجاره گلخانه شهرداری در منطقه 1357 مترمربع
اجاره گلخانه شهرداری در منطقه 1357 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:54 ب.ظ
اجاره گلخانه شهرداری واقع در منطقه 4 بلوار ایثار به مساحت 1357/50 متر مربع
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:15 ب.ظ
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری
فروش ملک در 13 ردیف کاربری دامداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:05 ق.ظ
اجاره 4باب گلخانه و محوطه اطراف در شهرک و اجاره دکه و عرصه در فضای سبز مناطق
1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/28
12:59 ب.ظ
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
11:24 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای در میدان
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای در میدان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
17:56 ب.ظ
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان
واگذاری یک باب گلخانه اجاره یک ساله شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:47 ب.ظ
واگذاری اجاری گلخانه شهرداری عرصه 3600 مترمربع
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/01
10:51 ق.ظ
اجاره 4باب گلخانه و دکه و عرصه در فضای سبز و قطع و جمع اوری درختان خشک
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/05
14:45 ب.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای واقع در
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/28
10:14 ق.ظ
واگذاری بوفه سوپر مارکت - دفتر انتشارات دانشجویی - گلخانه و زمین کشاورزی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
10:06 ق.ظ
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:54 ب.ظ
فروش 2000 متر مربه سوله گلخانه با پروفیل
فروش 2000 متر مربه سوله گلخانه با پروفیل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:17 ق.ظ
اجاره دکه و
اجاره دکه و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 اعلام نشده
1397/07/16
12:17 ب.ظ
اجاره عرصه جهت نصب دکه تنقلاتی - اجاره ابنیه پارک - اجاره 4 باب گلخانه
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/08
09:42 ق.ظ
فروش باغ و گلخانه به پلاک 2292/56 در جاده
فروش باغ و گلخانه به پلاک 2292/56 در جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/8 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
فروش یکباب گلخانه به مساحت 27301/94 مترمربع پلاک شماره 1/1559
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:40 ب.ظ
فروش 5500 متر مربع
فروش 5500 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:31 ب.ظ
واگذاری سالن قارچ واقع در
واگذاری سالن قارچ واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/24 اعلام نشده
1397/06/15
08:18 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/14 اعلام نشده
1397/06/11
19:01 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
فروش املاک مازاد مشروحه در 30 ردیف با کاربری مسکونی - اپارتمان - گلخانه
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:56 ب.ظ
فروش یک واحد گلخانه
فروش یک واحد گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:21 ق.ظ
واگذاری 5 ملک
واگذاری 5 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/30 اعلام نشده
1397/05/22
08:47 ق.ظ
فروش 3100 مترمربع سازه گلخانه از نوع
فروش 3100 مترمربع سازه گلخانه از نوع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:01 ب.ظ
واگذاری عرصه برای فروش گل
واگذاری عرصه برای فروش گل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/9 اعلام نشده
1397/05/08
12:37 ب.ظ
اجاره گلخانه گوندوک واقع در روستای گوندوک
اجاره گلخانه گوندوک واقع در روستای گوندوک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/03
11:13 ق.ظ
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای
واگذاری استیجاری گلخانه شیشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/2 اعلام نشده
1397/04/27
15:53 ب.ظ
واگذاری 2باب غرفه نمایشگاه عرضه گل و گیاه در
واگذاری 2باب غرفه نمایشگاه عرضه گل و گیاه در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/25
17:35 ب.ظ
فروش 2 غرفه گل و گیاه واقع در استان
فروش 2 غرفه گل و گیاه واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/25 اعلام نشده
1397/04/23
11:41 ق.ظ
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه با پروفیل
فروش 2000 متر مربع سوله گلخانه با پروفیل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:58 ب.ظ
فروش ششدانگ احداث گلخانه به مساحت 12572/87 مترمربع واقع
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:54 ق.ظ
اجاره یکباب گلخانه واقع
اجاره یکباب گلخانه واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/10
10:07 ق.ظ
واگذاری اجاره گلخانه صیفی جات به متراژ3300 متر مربع واقع
1397/4/9 اعلام نشده
1397/04/07
11:49 ق.ظ
اجاره یک باب گلخانه
اجاره یک باب گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/04/06
18:19 ب.ظ
اجاره یک باب گلخانه
اجاره یک باب گلخانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/6 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
فروش یک باب گلخانه نایلونی واقع در شهرستان
فروش یک باب گلخانه نایلونی واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/02
15:16 ب.ظ
اجاره گلخانه دهکده و مسیر موتورهای
اجاره گلخانه دهکده و مسیر موتورهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/28
12:03 ب.ظ
اجاره گلخانه دهکده و مسیر موتورهای
اجاره گلخانه دهکده و مسیر موتورهای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/23
11:45 ق.ظ
اجاره 6 اماکن
اجاره 6 اماکن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/22
14:34 ب.ظ
واگذاری اجاره گلخانه صیفی جات واقع در
واگذاری اجاره گلخانه صیفی جات واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/22 اعلام نشده
1397/03/21
16:37 ب.ظ
واگذاری تعدادی از اماکن و فضاها با قابلیت بهره
1397/3/21 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
فروش قطعات گلخانه مسکونی باغ مسکونی واحد اپارتمانی
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
16:04 ب.ظ
اجاره یک واحد گلخانه به مساحت 2250 مترمربع
اجاره یک واحد گلخانه به مساحت 2250 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/02
11:15 ق.ظ
اجاره 270 مترمربع محل احداث و استقرار نمایشگاه گل و گیاه
1397/3/1 اعلام نشده