1397/10/27
11:54 ق.ظ
فروش تعداد قطعه با کاربری تجاری مسکونی اموزشی فرهنگی اجتماعی و بهداشتی
1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/25
13:55 ب.ظ
واگذاری املاک واقع در اموزشگاه قدیم حضرت
واگذاری املاک واقع در اموزشگاه قدیم حضرت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
09:35 ق.ظ
اجاره مدرسه منحله به شهدای هسته ای
اجاره مدرسه منحله به شهدای هسته ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
15:46 ب.ظ
واگذاری تعداد یک پلاک زمین با کاربری اموزشی
واگذاری تعداد یک پلاک زمین با کاربری اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
واگذاری دوقطعه زمین با کاربری اموزشی جهت احداث مرکز اموزش عالی
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
09:10 ق.ظ
واگذاری دو قطعه زمین با کاربری اموزشی جهت احداث مرکز اموزش عالی
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/18
09:00 ق.ظ
اجاره برخی فضاهای اموزشی و غیر اموزشی اداره گل فنی حرفه ای استان در 10 ردیف
1397/10/18 مهلت دار
08:58 ق.ظ
واگذاری به صورت اجاره مرکز اموزش و خدمات هتل داری
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/17
14:34 ب.ظ
اجاره برخی فضاهای اموزشی و غیراموزشی فنی حرفه ای
1397/10/17 مهلت دار
11:00 ق.ظ
واگذاری اجاره ای مرکز اموزش وخدمات هتلداری 1800 مترمربع
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:17 ق.ظ
واگذاری تعدادی از املاک مازاد ساختمان دبیرستان شبانه روزی در منطقه 7
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/10
15:12 ب.ظ
اجاره سالیانه چندباب مدرسه در روستاهای شهرستان
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/04
11:31 ق.ظ
واگذاری املاک مازاد در مدارس تحت پوشش جهت تشکیل کلاس های
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
19:55 ب.ظ
تخریب مدرسه قدیمی روستای
تخریب مدرسه قدیمی روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:48 ب.ظ
واگذاری دو قطعه زمین با کاربری اموزشی جهت احداث مرکز اموزشی عالی در اراضی
1397/10/2 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
12:21 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 16 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری - اموزشی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
15:04 ب.ظ
واگذاری بهره برداری با حفظ کاربری فضاهای مازاد اموزشی
1397/9/27 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
واگذاری اجرای اموزش های فنی و حرفه ای مبتنی براموزش های تولید محور و
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:17 ق.ظ
واگذاری به صورت اجاره مرکز اموزش و خدمات هتل داری
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/24
10:26 ق.ظ
فروش 25 ردیف ملک در با کاربری های اموزشی مسکونی گردشگری و...
1397/9/23 تاریخ گذشته
1397/09/21
09:31 ق.ظ
تخریب مدرسه قدیمی روستای
تخریب مدرسه قدیمی روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:14 ب.ظ
واگذاری اجاره ای تعداد محدودی از فضاهای موقتا مازاد اموزشی و خدماتی رفاهی
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:41 ق.ظ
فروش تعدادی واحد اموزشی واقع در منطقه
فروش تعدادی واحد اموزشی واقع در منطقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:41 ب.ظ
واگذاری اجاره 12 باب کلاس درس بلوار
واگذاری اجاره 12 باب کلاس درس بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/12
10:30 ق.ظ
موسسه قرانی پلاک ثبتی 3788/769 به مساحت 595/99 متر مربع
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:12 ب.ظ
واگذاری ارائه خدمات رفاهی مراکز اموزشی
واگذاری ارائه خدمات رفاهی مراکز اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:10 ب.ظ
واگذاری استیجاری تعدادی از فضاهای اموزشی
واگذاری استیجاری تعدادی از فضاهای اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:16 ق.ظ
اجاره ساختمان و تجهیزات اردوگاه دانش اموزی
اجاره ساختمان و تجهیزات اردوگاه دانش اموزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:23 ق.ظ
واگذاری اجاره ای ساختمان و تجهیزات اردوگاه دانش اموزی 3000 مترمربع در
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:07 ق.ظ
واگذاری تعداد 44 کلاس پیش دبستانی ضمیمه مدارس
واگذاری تعداد 44 کلاس پیش دبستانی ضمیمه مدارس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:13 ب.ظ
اجازه ازمون های گزینه دو
اجازه ازمون های گزینه دو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان دو طبقه هنرستان
فروش یک باب ساختمان دو طبقه هنرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
19:59 ب.ظ
واگذاری تشکیل کلاس های پیش دبستانی
واگذاری تشکیل کلاس های پیش دبستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
17:53 ب.ظ
واگذاری ساختمان اموزشی اموزشگاه معصومیه
واگذاری ساختمان اموزشی اموزشگاه معصومیه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
17:10 ب.ظ
تعدادی از فضاهای مازاد موجود جهت راه اندازی
تعدادی از فضاهای مازاد موجود جهت راه اندازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:27 ب.ظ
واگذاری فضای تعدادی از کلاس های ابتدایی این شهرستان
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:31 ب.ظ
بهره برداری فضای مازاد غیراموزشی به مساحت 50 مترمربع
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:52 ب.ظ
فروش ملک کاربری اموزشی به مساحت 2619/48 مترمربع
فروش ملک کاربری اموزشی به مساحت 2619/48 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
اجاره کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس واقع در شهرستان
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
واگذاری اجاره ازمون های سازمان سنجش بخشی از اموزشگاه
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
11:45 ق.ظ
واگذاری اجاره مدرسه منحله همت علی واقع در میدان
1397/8/10 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
اجاره مدرسه ساختمان فارابی
اجاره مدرسه ساختمان فارابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/07
15:34 ب.ظ
اجاره خانه معلم واقع در
اجاره خانه معلم واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
11:29 ق.ظ
واگذاری اجاره ملک پیش دبستانی
واگذاری اجاره ملک پیش دبستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/03
09:54 ق.ظ
فروش املاک تملیکی با کاربری مسکونی - رفاهی - اموزشی - تجاری واقع درشهرستان
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:36 ب.ظ
واگذاری شهرک ترافیک و دفتر اموزش
واگذاری شهرک ترافیک و دفتر اموزش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/30
10:53 ق.ظ
یک قطعه زمین اموزشی به مساحت 1500 متر مربع واقع در
1397/7/30 اعلام نشده