1397/08/22
18:13 ب.ظ
اجازه ازمون های گزینه دو
اجازه ازمون های گزینه دو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان دو طبقه هنرستان
فروش یک باب ساختمان دو طبقه هنرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/20
19:59 ب.ظ
واگذاری تشکیل کلاس های پیش دبستانی
واگذاری تشکیل کلاس های پیش دبستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
17:53 ب.ظ
واگذاری ساختمان اموزشی اموزشگاه معصومیه
واگذاری ساختمان اموزشی اموزشگاه معصومیه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
17:10 ب.ظ
تعدادی از فضاهای مازاد موجود جهت راه اندازی
تعدادی از فضاهای مازاد موجود جهت راه اندازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:27 ب.ظ
واگذاری فضای تعدادی از کلاس های ابتدایی این شهرستان
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:31 ب.ظ
بهره برداری فضای مازاد غیراموزشی به مساحت 50 مترمربع
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:52 ب.ظ
فروش ملک کاربری اموزشی به مساحت 2619/48 مترمربع
فروش ملک کاربری اموزشی به مساحت 2619/48 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 مهلت دار
09:44 ق.ظ
اجاره کلاسهای پیش دبستانی ضمیمه مدارس واقع در شهرستان
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
واگذاری اجاره ازمون های سازمان سنجش بخشی از اموزشگاه
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
11:45 ق.ظ
واگذاری اجاره مدرسه منحله همت علی واقع در میدان
1397/8/10 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
اجاره مدرسه ساختمان فارابی
اجاره مدرسه ساختمان فارابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/07
15:34 ب.ظ
اجاره خانه معلم واقع در
اجاره خانه معلم واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
11:29 ق.ظ
واگذاری اجاره ملک پیش دبستانی
واگذاری اجاره ملک پیش دبستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/03
09:54 ق.ظ
فروش املاک تملیکی با کاربری مسکونی - رفاهی - اموزشی - تجاری واقع درشهرستان
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:36 ب.ظ
واگذاری شهرک ترافیک و دفتر اموزش
واگذاری شهرک ترافیک و دفتر اموزش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/30
10:53 ق.ظ
یک قطعه زمین اموزشی به مساحت 1500 متر مربع واقع در
1397/7/30 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
اجاره پیش دبستانی امام علی با یک کلاس
اجاره پیش دبستانی امام علی با یک کلاس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/25
09:56 ق.ظ
فروش 54 ملک
فروش 54 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
15:00 ب.ظ
واگذاری مراکز اموزشی و
واگذاری مراکز اموزشی و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/21 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
واگذاری تعدادی از کلاس های مازاد مدارس با حفظ کاربری اموزشی
1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/19
14:56 ب.ظ
تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز شهرستان
تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/19 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
واگذاری اجاره املاک شمروحه به شرح : پیش دبستان غنچه های
1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/16
15:15 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان کانون
واگذاری جهت بهره برداری از ساختمان کانون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/16 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
واگذاری بهره برداری ارائه خدمات نظافت حراست نگهداری
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:31 ب.ظ
فروش ساختمان اموزشی
فروش ساختمان اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:36 ب.ظ
اجاره مدارس مازاد و سالن های ورزشی در ساعات غیر اداری
1397/7/14 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
فروش ساختمان اموزشی
فروش ساختمان اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:55 ب.ظ
فروش ساختمان اموزشی
فروش ساختمان اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/11 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
واگذاری قسمتی از اداره اموزش و پرورش
واگذاری قسمتی از اداره اموزش و پرورش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/10 اعلام نشده
1397/07/10
13:48 ب.ظ
واگذاری تعدادی از کلاس های
واگذاری تعدادی از کلاس های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/10 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
اجاره خانه معلم واقع در
اجاره خانه معلم واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/9 مهلت دار
13:16 ب.ظ
واگذاری 56 ردیف کلاسهای مدارس جهت فعالیتهای اموزشی
1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/08
13:51 ب.ظ
واگذاری قسمتی از هنرستان فنی
واگذاری قسمتی از هنرستان فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/8 اعلام نشده
1397/07/07
12:44 ب.ظ
فروش ساختمان اموزش واقع در بندر بوشهر - تجدید
فروش ساختمان اموزش واقع در بندر بوشهر - تجدید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:24 ب.ظ
واگذاری قسمتی از اداره اموزش پروش قدیمی در خصوص راه اندازی مدرسه غیردولتی
1397/7/4 اعلام نشده
1397/07/03
19:03 ب.ظ
اجاره فضاهای پیش دبستانی در 69 ردیف
اجاره فضاهای پیش دبستانی در 69 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/3 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
واگذاری استیجاری تعداد 4 دانشکده به مدت یکسال
1397/7/3 اعلام نشده
1397/07/02
14:17 ب.ظ
واگذاری استیجاری 6 مورد اموزشگاه جهت مراکز پیش دبستانی
1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/01
22:38 ب.ظ
واگذاری فضاهای اموزشی
واگذاری فضاهای اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/1 اعلام نشده
1397/06/31
13:49 ب.ظ
تخریب ساختمان مدارس - 5 مورد در
تخریب ساختمان مدارس - 5 مورد در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/27
12:34 ب.ظ
فروش چهار باب مدارس روستای
فروش چهار باب مدارس روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:04 ق.ظ
واگذاری فضاهای اموزشی مازاد بخش دولتی اموزش پرورش
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:04 ب.ظ
واگذاری استیجاری 15 ردیف املاک اموزش پرورش
واگذاری استیجاری 15 ردیف املاک اموزش پرورش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
17:17 ب.ظ
اجاره اموزشگاه
اجاره اموزشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/18
15:19 ب.ظ
واگذاری تعدادی از فضاهای اموزشی
واگذاری تعدادی از فضاهای اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/13
14:09 ب.ظ
اجاره فضاهای مدرسه عفت و مهد کودک اسلامی
اجاره فضاهای مدرسه عفت و مهد کودک اسلامی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/13 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
واگذاری تعدادی از املاک در 2 ردیف با کاربری
واگذاری تعدادی از املاک در 2 ردیف با کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/06/12
08:22 ق.ظ
اجاره سالیانه یک باب مدرسه قدیمی در
اجاره سالیانه یک باب مدرسه قدیمی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
واگذاری زمین با کاربری اموزشی و ورزشی
واگذاری زمین با کاربری اموزشی و ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/11 تاریخ گذشته