1397/12/01
10:21 ق.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه اقامتی امیر کبیر
1397/12/1 مهلت دار
10:09 ق.ظ
واگذاری تالار رستوران پارک
واگذاری تالار رستوران پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:31 ب.ظ
کافه تریا سالن 3 واقع در پایانه کاراندیش
کافه تریا سالن 3 واقع در پایانه کاراندیش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
14:21 ب.ظ
بره برداری از رستوران
بره برداری از رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
واگذاری استیجاری رستوران
واگذاری استیجاری رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
13:18 ب.ظ
اجاره یک باب کافی شاپ و فست فود
اجاره یک باب کافی شاپ و فست فود... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
15:55 ب.ظ
واگذاری استیجاری رستوران پارس واقع در
واگذاری استیجاری رستوران پارس واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
09:44 ق.ظ
واگذاری اجاره کافی شاپ - خدمات تاکسی سرویس- خودرو سمند
1397/11/29 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه اقامتی امیر کبیر و رستوران
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:19 ب.ظ
فروش 2 باب غرفه غذاپزی و ساندویچی پایانه
فروش 2 باب غرفه غذاپزی و ساندویچی پایانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/28 اعلام نشده
15:45 ب.ظ
بهره برداری از 12 ردیف از غرفات سطح شهر - کافی شاپ و سبزی مارکت و قصابی و ..
1397/11/28 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
واگذاری سلف سرویس مرکزی و تالار پذیرایی دانشگاه در خارج از وقت اداری
1397/11/28 اعلام نشده
13:37 ب.ظ
اجاره غرفه اغذیه و فست فود و کنتاکی و غذای اماده
1397/11/28 مهلت دار
09:35 ق.ظ
واگذاری محل جهت اجاره سالن رستوران و
واگذاری محل جهت اجاره سالن رستوران و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:50 ق.ظ
واگذاری کافی شاپ لابی و سالن چشم انداز
واگذاری کافی شاپ لابی و سالن چشم انداز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 مهلت دار
11:43 ق.ظ
واگذاری محل اجاره سالن رستوران و غرفع گز و شیرینی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:46 ب.ظ
والگذاری اجاره کافی شاپ -خدمات تاکسی سرویس
والگذاری اجاره کافی شاپ -خدمات تاکسی سرویس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
واگذاری اجاره سلف سرویس شامل سه سالن
واگذاری اجاره سلف سرویس شامل سه سالن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 اعلام نشده
07:31 ق.ظ
بهره برداری از کافه رستوران مجموعه
بهره برداری از کافه رستوران مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 اعلام نشده
07:07 ق.ظ
واگذاری رستوران کارون مستقر در طبقه
واگذاری رستوران کارون مستقر در طبقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
06:54 ق.ظ
اجاره سلف سرویس شامل سه سالن پذیرایی اشپزخانه
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/24
22:12 ب.ظ
اجاره سالن غذاخوری و امور طبخ و توزیع غذا و بوفه دانشجویی
1397/11/24 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
واگذاری تالار رستوران پارک
واگذاری تالار رستوران پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 اعلام نشده
07:22 ق.ظ
فروش ششدانگ مجموعه هتل اپارتمان  رستوران و کافی شاپ کیان تحت پلاک ثبتی 8167 فریع مجزی شده
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
15:04 ب.ظ
ششدانگ مجموعه هتل اپارتمان رستوران و کافی شاپ  به پلاک ثبتی 8167 فرعی مفروز از پلاک های
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
16:46 ب.ظ
واگذاری منافع اجاره سلف سرویس دانشگاه واقع در
1397/11/18 مهلت دار
08:46 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از اماکن مشروحه سالن بدنسازی - رستوران
1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/17
20:31 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین -رستوران مجتمع - سه باب مغازه -شش باب مغازه و انباری
1397/11/17 مهلت دار
11:01 ق.ظ
واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
واگذاری امور تهیه طبخ و توزیع غذای دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
اجاره پشت بام پارکینگ طبقاتی  شهدای ایرانپور جهت بهره برداری به صورت
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
واگذاری یک باب اشپزخانه تحت پلاک 39 بخش 9 فارس شهرستان
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:04 ب.ظ
اجاره رستوران و تالار پذیرایی نارنج
اجاره رستوران و تالار پذیرایی نارنج... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
1397/11/14
17:52 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/14 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
اجاره محل و تجهیزات رستوران سنتی باغ بهشت بر 1200 متر مربع شهر
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:37 ق.ظ
فروش رستوران ستاره شهر
فروش رستوران ستاره شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از 1باب تالار رستوران در مجموعه  ورزشی
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
فروش هتل 5 ستاره 14 طبقه شهرستان
فروش هتل 5 ستاره 14 طبقه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:29 ق.ظ
بهره برداری از یکباب تالار رستوران بانضمام سایر امکانات واقع  در مجموعه ورزشی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:31 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه برج
1397/11/9 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
واگذاری مکان های ارائه خدمات طبخ و توزیع غذا در
1397/11/9 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
واگذاری مکان های ارائه خدمات طبخ و توزیع غذا
واگذاری مکان های ارائه خدمات طبخ و توزیع غذا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
14:11 ب.ظ
اجاره تعدادی املاک  شامل  کافی شاپ- 5 قطعه زمین-  دو دهنه مغازه
1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
15:36 ب.ظ
اجاره رستوران و تالار پذیرایی
اجاره رستوران و تالار پذیرایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
08:38 ق.ظ
اجاره مکان کافه تریای
اجاره مکان کافه تریای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/4 اعلام نشده
1397/11/04
10:32 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از محل کافی شاپ روادید در تزمینال مسافری شماره 1
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:59 ب.ظ
واگذاری کافه سنتی روباز هتل
واگذاری کافه سنتی روباز هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:37 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در
واگذاری بهره برداری از تعدادی غرف واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/2 تاریخ گذشته
22:34 ب.ظ
اجاره سالن غذاخوری تجاری 420 مترمربع در
اجاره سالن غذاخوری تجاری 420 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از محل کافی شاپ روادید در ترمینال مسافری شماره یک شرکت
1397/11/2 تاریخ گذشته