1397/09/24
14:20 ب.ظ
واگذاری 8 محل شامل غرفه کافی شاپ و اغذیه و مواد خوراکی و...
1397/9/24 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
واگذاری یک باب کافی شاپ بوفه یک باب مغازه مرتبط با پردیس
1397/9/24 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
واگذاری رستوران واقع در طبقه اول پایانه مسافر بری
1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
08:51 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/21
12:33 ب.ظ
واگذاری اجاره اشپزخانه واقع در خیابان
واگذاری اجاره اشپزخانه واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 مهلت دار
12:32 ب.ظ
واگذاری اجاره فضای کافی شاپ واقع در
واگذاری اجاره فضای کافی شاپ واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/19
14:31 ب.ظ
واگذاری خدمات گل ارایی مراسمات هتل و رستوران گلخانه ای و رستوران کارون در محوطه هتل
1397/9/19 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه
واگذاری بهره برداری از رستوران گردان مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
واگذاری اجاره کافی شاپ هتل
واگذاری اجاره کافی شاپ هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
14:06 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه تالار پذیرایی
1397/9/18 مهلت دار
09:25 ق.ظ
واگذاری مجموعه رستوران مروارید
واگذاری مجموعه رستوران مروارید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
واگذاری 1 باب کافی شاپ و بوفه و 1 باب مغازه مرتبط با پردیس سینمایی و سالن انتظارات در سینما
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/17
13:47 ب.ظ
واگذاری رستوران در طبقه اول پایانه مسافربری
واگذاری رستوران در طبقه اول پایانه مسافربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/17 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
واگذاری رستوران واقع در طبقه
واگذاری رستوران واقع در طبقه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/11
10:05 ق.ظ
واگذاری برون سپاری رستوران خیام - برون سپاری غرفه شماره سه
1397/9/11 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
واگذاری کافی شاپ بین پارکینگ
واگذاری کافی شاپ بین پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/08
18:36 ب.ظ
واگذاری بهره برداری خوابگاه ورزشی و رستوران در
1397/9/8 اعلام نشده
1397/09/07
14:09 ب.ظ
واگذاری رستوران و فست فود و کافی شاپ قسمت غربی سالن عمومی
1397/9/7 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
واگذاری غذای سنتی - فست فود- نانوایی
واگذاری غذای سنتی - فست فود- نانوایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/7 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
واگذاری مراکز غذای سنتی و فست فود و نانوایی دانشگاه
1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
13:32 ب.ظ
بهره برداری از مکان مسقف ساختمان کشتی ساحل - رستوران نفشه
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:13 ق.ظ
واگذاری رستوران ازاد به منظور ارائه خدمات
واگذاری رستوران ازاد به منظور ارائه خدمات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/29
11:01 ق.ظ
واگذاری اجاره ای سالن پذیرایی با عرصه و اعیان 16394 مترمربع با کاربری انبار در
1397/8/29 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
واگذاری اجاره رستوران ازاد واقع در شهر
واگذاری اجاره رستوران ازاد واقع در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/29 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
واگداری رستوران تالار- بوفه تالاروحدت و تشریفات
1397/8/29 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
بهره برداری از مکان عرضه غذا در ساختمان شماره دو
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
14:07 ب.ظ
واگذاری کافی شاپ و سردخانه زیر صفر به
واگذاری کافی شاپ و سردخانه زیر صفر به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
اجاره کاف شاپ و سردخانه زیرصفر
اجاره کاف شاپ و سردخانه زیرصفر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/26
12:31 ب.ظ
واگذاری امور پخت و سرو غذای رستوران
واگذاری امور پخت و سرو غذای رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
واگذاری ساختمان رستوران سنتی واقع در پارک جوان به
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:11 ق.ظ
فروش یک باب رستوران
فروش یک باب رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
18:52 ب.ظ
بهره برداری از رستوران
بهره برداری از رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:26 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران عمومی جنب قطعه
1397/8/22 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از رستوران عمومی جنب قطعه
1397/8/22 اعلام نشده
11:15 ق.ظ
بهره برداری رستوران منطقه - واحد تکثیر و کپی
بهره برداری رستوران منطقه - واحد تکثیر و کپی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
12:30 ب.ظ
اجاره محل اشپزخانه و غذا خوری
اجاره محل اشپزخانه و غذا خوری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 مهلت دار
09:16 ق.ظ
واگذاری محل اشپزخانه غذاخوری دانشگاه 900 مترمربع در
1397/8/21 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
واگذاری اماکن رفاهی دانشگاه ازاد شامل: بوفه و کافی شاپ و رستوران و بوفه خوابگاه
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
09:23 ق.ظ
بهره برداری از رستوران
بهره برداری از رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
14:01 ب.ظ
واگذاری ساختمان رستوران سنتی واقع در پارک
واگذاری ساختمان رستوران سنتی واقع در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:40 ب.ظ
واگذاری قسمتی از بام برای راه اندازی کافی شاپ
1397/8/15 تاریخ گذشته
23:39 ب.ظ
اجاره محل سالن طبخ و توزیع رستوران
اجاره محل سالن طبخ و توزیع رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:41 ق.ظ
واگذاری بام اکواریوم ناژوان برای راه اندازی کافی شاپ
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:52 ق.ظ
واگذاری 6 ردیف غرفه شامل: کافی شاپ و اسباب بازی و مزون لباس و...--
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:18 ب.ظ
واگذاری غرفه کافی شاپ و تکثیر و اسباب بازی فعال در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی
1397/8/12 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
واگذاری رستوران هتل دانشگاه - تاکسی سرویس اساتید مرحله سوم
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/09
09:40 ق.ظ
واگذاری یک باب الاچیق کاربری
واگذاری یک باب الاچیق کاربری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:24 ب.ظ
اجاره قهوه سرا بوستان
اجاره قهوه سرا بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
واگذاری خدمات کافی شاپ و بوفه های دانشکده
واگذاری خدمات کافی شاپ و بوفه های دانشکده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
واگذاری محل اشپزخانه و غذا خوری دانشگاه به متراژ 900 متر مربع واقع در
1397/8/6 تاریخ گذشته