1397/11/01
09:02 ق.ظ
اجاره مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان های
اجاره مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/1 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از زمین بازی واقع در پارک
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
15:52 ب.ظ
واگذاری قلعه بادی - قطار کودک
واگذاری قلعه بادی - قطار کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/30 مهلت دار
15:08 ب.ظ
واگذاری 3 ردیف مجتمع فرهنگی هنری در
واگذاری 3 ردیف مجتمع فرهنگی هنری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
15:26 ب.ظ
واگذاری عملیات مشروحه : 1- تکمیل باغ بانوان شهر
1397/10/29 مهلت دار
15:17 ب.ظ
واگذاری قلعه بادی و قطار کودک
واگذاری قلعه بادی و قطار کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/29 مهلت دار
11:19 ق.ظ
واگذاری و بهره برداری تفریحات ابی
واگذاری و بهره برداری تفریحات ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/29 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
واگذاری 1 قطعه زمین در پارک جهت راه اندازی کیوسک مواد غذایی بصورت اجاره ای
1397/10/29 اعلام نشده
11:04 ق.ظ
اجاره 925 مترمربع از اراضی در پارک ساحلی جهت ایجاد شهربازی
1397/10/29 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
اجاره امور خدماتی رفاهی بوستان
اجاره امور خدماتی رفاهی بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
10:20 ق.ظ
اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی
اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/27 مهلت دار
10:11 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از پارکهای حاشیه ای در سطح شهر
1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/27
11:55 ق.ظ
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/27 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
فروش تعداد قطعه با کاربری تجاری مسکونی اموزشی فرهنگی اجتماعی و بهداشتی
1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/26
19:56 ب.ظ
بهره برداری از بوفه ضلع شرقی و بهره برداری از قایقرانی
1397/10/26 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه تالارهای باغ
بهره برداری از مجموعه تالارهای باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
واگذاری محل استقرار وسایل بازی کودکان سطح شهر
1397/10/26 مهلت دار
13:24 ب.ظ
واگذاری فضای پارک حاشیه ای معابر جهت اجرای طرح پارکبان
1397/10/26 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه الاچیق در ضلع جنوب غربی میدان
1397/10/26 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
اجاره مجموعه فرهنگی رفاهی مرحوم کاشیگر مشتعمل بر سالن امفی تئاتر سالن همایش و MP سالن
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:31 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از زمین بازی کودکان پارک مفتون و محل احداث
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:37 ب.ظ
اجاره ملک جهت استقرار مجموعه بازی ترامبولین
اجاره ملک جهت استقرار مجموعه بازی ترامبولین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 مهلت دار
20:30 ب.ظ
اجاره مجموعه تفریحی پل زمانخان
اجاره مجموعه تفریحی پل زمانخان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از زمین بازی واقع در پارک
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
16:22 ب.ظ
اجاره ساختمانهای خالی قابل واگذاری جهت انجام امور خدماتی انتفاعی و تفریحی پارکها
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
اجاره بهره برداری از اتاقک ثابت فلزی پارک مولوی
1397/10/23 مهلت دار
15:44 ب.ظ
15:30 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از زمین بازی کودکان پارک مفتون
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:46 ب.ظ
واگذاری اماکن پارکینگ کوهستان
واگذاری اماکن پارکینگ کوهستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
اجاره 925 مترمربع از اراضی جهت ایجاد شهربازی
اجاره 925 مترمربع از اراضی جهت ایجاد شهربازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 اعلام نشده
11:43 ق.ظ
اجاره امور خدماتی رفاهی بوستان
اجاره امور خدماتی رفاهی بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
09:32 ق.ظ
اجاره مجموعه بازی ترامپولین- قصر بادی- پوروبانچی - قطار کودک
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
واگذاری محل اسکان به مساحت 11778/6 متر مربع واقع در بوستان
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
واگذاری اجاره پارک ها در 11 ردیف شامل :پارک
واگذاری اجاره پارک ها در 11 ردیف شامل :پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
15:54 ب.ظ
بهره بردای از غرفه اغذیه فروشی شیشه ای در محوطه ساختمان 20 متررمبع
1397/10/19 تاریخ گذشته
15:53 ب.ظ
فروش اقلام مازادبر نیاز واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
1397/10/19 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
واگذاری اجاره محل غار واقع در ضلع
واگذاری اجاره محل غار واقع در ضلع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/19 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه الاچیق در ضلع جنوبغربی
بهره برداری از مجموعه الاچیق در ضلع جنوبغربی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/19 اعلام نشده
13:40 ب.ظ
اجاره المان گدو بخش بانوان پارک ارم به عنوان
اجاره المان گدو بخش بانوان پارک ارم به عنوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/19 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
بهره برداری از زمین بازی پارک + وسایل بازی
بهره برداری از زمین بازی پارک + وسایل بازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
واگذاری بهره برداری و نگهداری ابگرم
واگذاری بهره برداری و نگهداری ابگرم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/18
16:07 ب.ظ
واگذاری مراکز فرهنگی و هنری
واگذاری مراکز فرهنگی و هنری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
واگذاری کمپ مسافری شهرداری
واگذاری کمپ مسافری شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 مهلت دار
1397/10/17
21:45 ب.ظ
اجاره سایت گردو و بادام واقع در
اجاره سایت گردو و بادام واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 تاریخ گذشته
21:38 ب.ظ
واگذاری اجاره ساختمان شماره 5 از مجموعه فرهنگی تفریحی
1397/10/17 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
برونسپاری جهت بهره برداری از ساختمان اقامتی موسسه
1397/10/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
واگذاری اجاره مجموعه تفریحی پل
واگذاری اجاره مجموعه تفریحی پل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
واگذاری استیجاری عرصه محوطه شمالی پارک دریاچه زیتون با متراژ حدود تقریبی 1000 متر مربع
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
11:16 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از مهمانسرای جهانگردی
واگذاری بهره برداری از مهمانسرای جهانگردی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
اراضی قابل واگذاری به متراژ 349554 متر مربع واقع در محدوده طرح 60 هکتاری
1397/10/16 اعلام نشده