1397/09/01
10:53 ق.ظ
اجاره محوریت خدماتی یا فرهنگی به مساحت 25 متر واقع
1397/9/1 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
واگذاری محل کمپ
واگذاری محل کمپ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/1 مهلت دار
1397/08/30
11:12 ق.ظ
اجاره ساختمان و مجموعه خدمات رفاهی و اقامتی
اجاره ساختمان و مجموعه خدمات رفاهی و اقامتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
تعداد مورد اجاره مستقر در شهر بازی و سایر پارکهای
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:39 ق.ظ
واگذاری انجام عملیات پارکبان به صورت اجاره واقع در
1397/8/29 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
واگذاری اجاره ای 7 ردیف مکان جهت احداث مجموعه های بازی کودکان
1397/8/29 اعلام نشده
10:31 ق.ظ
واگذاری بهره برداری اجاره بها در 6 ردیف به شرح : حدود 4500 مر مربع
1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
12:34 ب.ظ
اجاره عرصه به مساحت تقریبی 12000 متر مربع جهت نصب
1397/8/27 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
اجاره مکان پیست اسکیت
اجاره مکان پیست اسکیت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
12:27 ب.ظ
راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بلوار شهید
راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بلوار شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/27
13:28 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه سوارکاری
بهره برداری از مجموعه سوارکاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
11:34 ق.ظ
اجاره مجموعه بازی در بوستان
اجاره مجموعه بازی در بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 مهلت دار
11:31 ق.ظ
واگذاری تعدادی محل ها ی غرفه ترامپولین - قلعه بادی واقع در
1397/8/27 مهلت دار
11:26 ق.ظ
اجاره عرصه به مساحت 12000 مترمربع جهت نصب و راه اندازی و بهره برداری شهربازی بزرگسالان
1397/8/27 اعلام نشده
11:19 ق.ظ
واگذاری غرفه ضلع شرقی بالاست
واگذاری غرفه ضلع شرقی بالاست... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/27 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
انجام عملیات پارکبان بصورت اجاره یکساله در شهر
1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/26
15:41 ب.ظ
واگذاری مکانهای انتفاعی موجود در سطح بوستان
واگذاری مکانهای انتفاعی موجود در سطح بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری شهید
واگذاری مجتمع فرهنگی و هنری شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
اجاره پلاژ ساحل طلایی
اجاره پلاژ ساحل طلایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 مهلت دار
1397/08/24
15:10 ب.ظ
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
6دانگ تالار در پلاک ابی 110 جدید و 555 قدیم پلاک ثبتی 116/1986 بخش 12
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
18:55 ب.ظ
بهره برداری از امکانات بوستان بانوان واقع در محدوده
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
11:13 ق.ظ
واگذاری 5 قطعه زمین به صورت اجاره واقع در بوستان های
1397/8/22 مهلت دار
11:13 ق.ظ
واگذاری بهره برداری اجاره بها در 6 ردیف به شرح : حدود 4500 مر مربع عرصه با کاربری
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
20:01 ب.ظ
اجاره یک ساله پلاژ
اجاره یک ساله پلاژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 مهلت دار
20:01 ب.ظ
اجاره مجموعه خدماتی و رفاهی به مساحت205/76 متر مربع
1397/8/21 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
واگذاری اجاره دو باب کلبه واقع در پارک
واگذاری اجاره دو باب کلبه واقع در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 اعلام نشده
12:15 ب.ظ
واگذاری یکساله مجموعه تفریحی گردشگری (زیپ لاین و پل معلق) در
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:00 ب.ظ
واگذاری مغازه های مجتمع تجاری تفریحی نگین واقع در
1397/8/20 مهلت دار
10:12 ق.ظ
واگذاری اماکن به تعداد 20 عدد مرکز فرهنگی و هنری و سینمایی در
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:45 ب.ظ
واگذاری قسمتی از باک اکواریوم ناژوان به صورت اجاره
1397/8/19 مهلت دار
17:33 ب.ظ
واگذاری سه دستگاه الاچیق محوطه
واگذاری سه دستگاه الاچیق محوطه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
ساخت و بهره برداری از فعالیتهای اقتصادی تعریف شده در
1397/8/15 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
ساخت و تجهیز بهره برداری از مجموعه علمی و تفریحی ویژه
1397/8/17 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
اجاره فضاهای خالی قابل واگذاری در پارک ها
اجاره فضاهای خالی قابل واگذاری در پارک ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
اجاره ساختمانهای قابل واگذاری در پارکها
اجاره ساختمانهای قابل واگذاری در پارکها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:42 ب.ظ
واگذایر امتیاز بهره برداری از 20 خانه دوچرخه در محدوده
1397/8/15 اعلام نشده
23:20 ب.ظ
فروش ملک در4ردیف کاربری خدماتی توریستی
فروش ملک در4ردیف کاربری خدماتی توریستی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:43 ق.ظ
واگذاری تعداد 21 عدد مرکز فرهنگی هنری سینمایی در سطح استان
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:48 ب.ظ
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه پل
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه پل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
اجاره غرفه محل استقرار ترامپولین بوستان پرواز شهرداری
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
واگذاری استیجاری مجموعه بازی پارک شهرداری
واگذاری استیجاری مجموعه بازی پارک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
واگذاری مراکز فرهنگی و هنری
واگذاری مراکز فرهنگی و هنری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:31 ب.ظ
واگذاری اجاره کارت پارکهای خیابان های
واگذاری اجاره کارت پارکهای خیابان های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
15:24 ب.ظ
اجاره ساختمان های قابل واگذاری در پارک ها- فضا های خالی
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:25 ب.ظ
اصلاحیه -- 7 ردیف ملک در شامل: اجاره عرصه ترامپولین و بوفه و کیوسک گیاهان زینتی و بوفه چوبی
1397/8/12 تاریخ گذشته
17:05 ب.ظ
واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی واقع د
واگذاری غرف و محل های خدماتی و رفاهی واقع د... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
17:02 ب.ظ
1397/08/07
08:07 ق.ظ
تجهیز و بهره برداری زمین اسکلت پارک کوهستانی
تجهیز و بهره برداری زمین اسکلت پارک کوهستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
اجاره فضاهای خدماتی تجاری تفریحی
اجاره فضاهای خدماتی تجاری تفریحی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 تاریخ گذشته