1398/02/31
12:31 ب.ظ
واگذاری سرقفلی غرفه شماره 7 ترمینال جدید الاحداث به متراژ 41/17 متر مربع
1398/2/31 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
فروش املاک در25 ردیف کاربری مسکونی - تجاری
فروش املاک در25 ردیف کاربری مسکونی - تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
انجام خدمات انتشارات
انجام خدمات انتشارات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
واگذاری 4 باب مغازه تجاری در
واگذاری 4 باب مغازه تجاری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری به متراژ15 مترمربع
فروش یک باب مغازه تجاری به متراژ15 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
11:58 ق.ظ
واگذاری غرفه بازار سازمان
واگذاری غرفه بازار سازمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
11:57 ق.ظ
فروش املاک تجاری در سه ردیف
فروش املاک تجاری در سه ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
11:57 ق.ظ
فروش ششداتگ محتمع تجاری و هتل اپارتمان استقبال
1398/2/31 مهلت دار
09:25 ق.ظ
فروش سرقفلی یکباب مغازه به مساحت12/70 مترمربع
فروش سرقفلی یکباب مغازه به مساحت12/70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش یک واحد تجاری به مساحت 41/6 مترمربع
فروش یک واحد تجاری به مساحت 41/6 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت120 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت120 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع
فروش یک باب مغازه به مساحت تقریبی 120 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:07 ق.ظ
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/31 مهلت دار
09:07 ق.ظ
فروش ششدانگ واحد تجاری به مساحت 67 متر مربع پلاک ثبتی 1016 فرعی از 90 فرعی از 2197
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش مغازه کیف سازی اهورا درب کرکره ای برقی به ابعاد 3/5*2/6 متر مربع شهرستان
1398/2/31 مهلت دار
09:05 ق.ظ
فروش یک ساختمان تجاری مسکونی پلاک ثبتی 996/1 بخش 13
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:57 ب.ظ
واگذاری واحد تجاری به مساحت قتریبی 593 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
14:54 ب.ظ
فروش املاک تجاری در 4 ردیف در
فروش املاک تجاری در 4 ردیف در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:52 ب.ظ
اجاره 1 باب دکه در پارک بزرگ
اجاره 1 باب دکه در پارک بزرگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
14:52 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد 14 باب از غرفه های واقع در ساختمان ابن هتل جهت
1398/2/30 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش واحد تجاری و زمین مسکونی شهرداری
فروش واحد تجاری و زمین مسکونی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:47 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از تالارهای پذیرایی کشتی
1398/2/30 مهلت دار
14:46 ب.ظ
6دانگ 1 دربند مغازه در 31 مترمربع
6دانگ 1 دربند مغازه در 31 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:46 ب.ظ
اجاره واحدهای تجاری زیرزمین بازار سنتی
اجاره واحدهای تجاری زیرزمین بازار سنتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:37 ب.ظ
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع
فروش املاک مازاد و تملیکی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
فروش املاک در 4 ردیف با کاربری تجاری شهرداری های
1398/2/30 مهلت دار
14:15 ب.ظ
فروش یک باب دکان پلاک ثبتی 3فرعی1345
فروش یک باب دکان پلاک ثبتی 3فرعی1345... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:12 ب.ظ
واگذاری 11 مغازه از مجتمع تجاری الماس غرب و حجاری های شماره 2و3
1398/2/30 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
اجاره 1 باب مغازه 1 دهنه دکه مطبوعاتی و تفکیک زباله در شهر
1398/2/30 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
فروش املاک در25 ردیف کاربری مسکونی- صنعتی- مرغداری- تجاری- خدماتی
1398/2/30 مهلت دار
14:08 ب.ظ
اجاره مغازه پاساژ گلستان
اجاره مغازه پاساژ گلستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به پلاک ثبتی 511/58852 به مساحت12/40 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
14:01 ب.ظ
فروش سرقفلی یکباب مغازه کان
فروش سرقفلی یکباب مغازه کان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
11:08 ق.ظ
فروش یک باب واحد تجاری به میزان تقریبی 80 متر مربع واقع در
1398/2/30 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 13/30 متر مربع
1398/2/30 مهلت دار
11:05 ق.ظ
10:59 ق.ظ
اجاره 1 باب انبار در
اجاره 1 باب انبار در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 اعلام نشده
10:52 ق.ظ
فروش یک باب مغازه به مساحت 70/40 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
10:50 ق.ظ
فروش یک باب مغازه پلاک ثبتی 4698 فرعی از 49 اصلی بخش 7
1398/2/30 مهلت دار
10:46 ق.ظ
فروش یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی واقع در
فروش یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
واگذاری تعدادی قطعه زمین و مغازه شهرستان
واگذاری تعدادی قطعه زمین و مغازه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه نانوایی به متراژ 74/6 متر مربع شهرستان
1398/2/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
طبقه 2 ساختمان جمعیت هلال احمر
طبقه 2 ساختمان جمعیت هلال احمر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
فروش تعدادی زمین در 10 ردیف با کاربری تجاری شهرداری
1398/2/30 اعلام نشده
10:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ملک تجاری - مسکونی به مساحت 35/2 مترمربع
1398/2/30 مهلت دار
10:39 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری اتاق ضلع غربی
1398/2/30 مهلت دار
10:27 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب تجاری به مساحت 68/17 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب تجاری به مساحت 68/17 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/30 مهلت دار
10:26 ق.ظ
واگذاری 1 باب دفتر و محل استقرار امبولانسها در غسالخانه فعلی در ارامستان
1398/2/30 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
3دانگ واحد تجاری قطعه 2 تفکیکی 394 مترمربع پلاک 163/70500 مفروز از 383 فرعی در
1398/2/30 مهلت دار