1397/10/26
19:56 ب.ظ
بهره برداری از بوفه ضلع شرقی و بهره برداری از قایقرانی
1397/10/26 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
بهره برداری از بوفه مجتمع ورزشی مخابرات
بهره برداری از بوفه مجتمع ورزشی مخابرات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
17:38 ب.ظ
واگذاری بوفه
واگذاری بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
17:31 ب.ظ
اجاره بوفه مواد غذایی بیمارستان شهید
اجاره بوفه مواد غذایی بیمارستان شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 مهلت دار
13:41 ب.ظ
خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه اجاره محل مرکز خرید و فروش خودرو
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
15:57 ب.ظ
واگذاری مکان های استیجاری شهرستان
واگذاری مکان های استیجاری شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
15:57 ب.ظ
واگذاری بوفه و محل تکثیر دانشجویی
واگذاری بوفه و محل تکثیر دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
واگذاری بوفه مرکز اموزشی
واگذاری بوفه مرکز اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:56 ب.ظ
واگذاری اجاره ای مجتمع تجاری شهرداری و بوفه در پارک
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
11:18 ق.ظ
واگذاری بوفه سینما
واگذاری بوفه سینما... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/20 اعلام نشده
11:05 ق.ظ
فروش بوفه شماره2 بلوار پاسداران بلوار
فروش بوفه شماره2 بلوار پاسداران بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/20 مهلت دار
1397/10/19
10:43 ق.ظ
بهره برداری از بوفه مجاور استخر ابیاری مجموعه ورزشی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:38 ق.ظ
واگذاری بوفه و کافی شاپ بیمارستان
واگذاری بوفه و کافی شاپ بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/15
13:45 ب.ظ
واگذاری اجاره دو بوفه مواد غذایی و یک غرفه تکثیر
1397/10/15 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
واگذاری استیجاری بوفه بیمارستان
واگذاری استیجاری بوفه بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
واگذاری اجاره دو باب بوفه واقع در محوطه
واگذاری اجاره دو باب بوفه واقع در محوطه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 اعلام نشده
09:46 ق.ظ
واگذاری بوفه مرکز اموزشی درمانی
واگذاری بوفه مرکز اموزشی درمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اجاره دو غرفه بوفه در شهر
اجاره دو غرفه بوفه در شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:34 ب.ظ
واگذاری بوفه مرکز اموزشی درمانی
واگذاری بوفه مرکز اموزشی درمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
واگذاری شش باب بوفه  به صورت استیجاری  واقع در شهرستان
1397/10/13 اعلام نشده
17:17 ب.ظ
واگذاری ساختمان بوفه در سکوی 1 ایستگاه راه اهن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
16:08 ب.ظ
واگذاری بوفه و انتشارات دانشگاه شهرستان
واگذاری بوفه و انتشارات دانشگاه شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
واگذاری ساختمان بوفه در سکوی 1 ایستگاه راه اهن
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
واگذاری محل بوفه های دانشجویی شهرستان
واگذاری محل بوفه های دانشجویی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
اجاره بوفه داخل اداره
اجاره بوفه داخل اداره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/11
16:54 ب.ظ
واگذاری خدمات بوفه و انتشارات دانشجویی
واگذاری خدمات بوفه و انتشارات دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/10
14:57 ب.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
15:10 ب.ظ
اجراه بوفه شماره 1و2 در  روبروی پارک-  12 مترمربع و 2 عدد الاچیق و 2 عدد پایه چراغ
1397/10/9 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
واگذاری اجاره بوفه
واگذاری اجاره بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:39 ب.ظ
واگذاری بوفه های مجتمع دانشگاهی فنی مهندسی و دانشکده تربیت بدنی
1397/10/8 اعلام نشده
12:27 ب.ظ
واگذاری بوفه و انتشارات دانشگاه ازاد
واگذاری بوفه و انتشارات دانشگاه ازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/06
11:49 ق.ظ
واگذاری اجاره کافی شاپ و بوفه های مستقر
واگذاری اجاره کافی شاپ و بوفه های مستقر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/05
11:05 ق.ظ
اجاره بوفه در پارک
اجاره بوفه در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/4 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
واگذاری اجاره مکان ها شامل : ساختمان سلف سرویس - بوفه مجتمع - انتشارات ساختمان
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/04
11:41 ق.ظ
واگذاری اجاره ای 8 ردیف ملک شامل: بوفه و مغازه تجاری و منزل مسکونی و سلف سرویس و اشپزخانه
1397/10/4 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
واگذاری محل بوفه مرکزی و بوفه خوابگاه
واگذاری محل بوفه مرکزی و بوفه خوابگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
20:01 ب.ظ
واگذاری خدمات خرید و فروش خودرو و بوفه و اجاره محل مرکز خرید فورش خودرو
1397/10/3 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
اجاره بوفه مرکزی و بوفه خوابگاه کوثر به مدت یک سال
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
18:43 ب.ظ
واگذاری محل بوفه های مجتمع
واگذاری محل بوفه های مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/2 اعلام نشده
13:43 ب.ظ
واگذاری بوفه های مجتمع دانشگاهی
واگذاری بوفه های مجتمع دانشگاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/2 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
واگذاری انتشارات و بوفه دانشجویی
واگذاری انتشارات و بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/2 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
واگذاری بوفه و سرویس بهداشتی  واقع در
واگذاری بوفه و سرویس بهداشتی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/1 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
اجاره بوفه تالار
اجاره بوفه تالار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:36 ب.ظ
واگذاری بوفه بیمارستان
واگذاری بوفه بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
10:55 ق.ظ
بهره برداری  ترامبولین - بوفه شماره یک- بوفه مسجد
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
14:04 ب.ظ
واگذاری اجاره بوفه دانشجویی
واگذاری اجاره بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/27 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/26
19:26 ب.ظ
واگذاری اجاره محل بوفه  دانشجویی پردیس
واگذاری اجاره محل بوفه دانشجویی پردیس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/26 اعلام نشده
19:12 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از یک واحد بوفه واقع در استخر
1397/9/26 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
اجاره محل بوفه دانشجویی
اجاره محل بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/26 اعلام نشده