1397/08/21
09:04 ق.ظ
واگذاری اماکن رفاهی شامل : بوفه دانشکده علوم
واگذاری اماکن رفاهی شامل : بوفه دانشکده علوم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
20:14 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فضاهای مشروحه شامل : بوفه فرهنگسرای ابن سینا - فروشگاه شکلات
1397/8/20 مهلت دار
11:32 ق.ظ
اجاره محل های بوفه دانشجویی و انتشارات دانشجویی
1397/8/20 مهلت دار
11:24 ق.ظ
اجاره محل های بوفه دانشجویی و انتشارات دانشجویی
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
18:11 ب.ظ
واگذاری اجاره مکان بوفه واقع در شهرستان
واگذاری اجاره مکان بوفه واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 مهلت دار
18:10 ب.ظ
واگذاری بوفه انتشارات و سلف سرویس دانشجویی
واگذاری بوفه انتشارات و سلف سرویس دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 اعلام نشده
13:55 ب.ظ
واگذاری بوفه واحد
واگذاری بوفه واحد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/17 اعلام نشده
1397/08/15
08:07 ق.ظ
اجاره بوفه الاچیق واقع
اجاره بوفه الاچیق واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
واگذاری بازسازی بهسازی و بهره برداری غرفه چوبی اغذیه و
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/14
09:12 ق.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی از بوفه ها در 6 ردیف واقع در
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/13
15:13 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:02 ب.ظ
1397/08/07
08:29 ق.ظ
اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه در محل پارک
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:48 ق.ظ
واگذاری محل بوفه اموزشکده
واگذاری محل بوفه اموزشکده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
واگذاری محل بوفه سایت مرکزی و دانشکده های تابعه
1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/05
14:57 ب.ظ
واگذاری محل بوفه دانشجویی واقع در شهرستان
واگذاری محل بوفه دانشجویی واقع در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
09:35 ق.ظ
واگذاری بوفه های دانشجویی
واگذاری بوفه های دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/02
14:30 ب.ظ
اجاره بوفع ورودی پارک ساحلی
اجاره بوفع ورودی پارک ساحلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
واگذاری بوفه های دانشجویی واحد
واگذاری بوفه های دانشجویی واحد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
واگذاری اماکن رفاهی شامل : بوفه دانشکئه علوم تربیتی بوفه 15 خرداد - کافی شاپ - رستوران
1397/8/2 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
واگذاری بوفه دانشگاه مرکز
واگذاری بوفه دانشگاه مرکز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
1397/08/01
15:51 ب.ظ
واگذاری اجاره  بوفه سوپر مارکت - دفتر انتشارات دانشجویی تایپ و تکثیر
1397/8/1 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
واگذاری بوفه بیمارستان
واگذاری بوفه بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی
واگذاری بوفه بیمارستان بوعلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
واگذاری محل بوفه های مجتمع
واگذاری محل بوفه های مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
13:53 ب.ظ
بوفه بیمارستان امیرالمومنین
بوفه بیمارستان امیرالمومنین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
بوفه بیمارستان بوعلی
بوفه بیمارستان بوعلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
بهره برداری گل فروشی ریشه ای
بهره برداری گل فروشی ریشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
07:52 ق.ظ
واگذاری بوفه و
واگذاری بوفه و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
واگذاری بوفه اورژانس بیمارستان
واگذاری بوفه اورژانس بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
07:27 ق.ظ
اجاره بوفه های تنقلات در بوستان های
اجاره بوفه های تنقلات در بوستان های... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:23 ق.ظ
واگذاری بوفه دانشجویی
واگذاری بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/29
15:53 ب.ظ
واگذاری 4 ردیف ملک دکه و بوفه
واگذاری 4 ردیف ملک دکه و بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
واگذاری بوفه و انتشارات دانشجویی دانشکده ها واقع در
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
11:30 ق.ظ
واگذاری بوفع دانشجویی
واگذاری بوفع دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
اجاره بوفه دانشجویی
اجاره بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
واگذاری بوفه های دانشجویی واقع در
واگذاری بوفه های دانشجویی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
واگذاری بوفه سوپر مارکت - دفتر انتشارات دانشجویی - گلخانه و زمین کشاورزی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
16:01 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از منافع استراحتگاه و خوابگاه رانندگان و بوفه
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:20 ب.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی از بوفه ها شهرداری منطقه
1397/7/25 اعلام نشده
10:02 ق.ظ
اجاره بوفه ورودی واقع در پارک ساحلی
اجاره بوفه ورودی واقع در پارک ساحلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:08 ب.ظ
واگذاری یک باب غرفه با کاربری بوفه
واگذاری یک باب غرفه با کاربری بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
واگذاری فروشگاه بوفه
واگذاری فروشگاه بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
اجاره بوفه دانشجویی
اجاره بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
واگذاری انتشارات و بوفه دانشجویی
واگذاری انتشارات و بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
واگذاری محل بوفه دانشجویی
واگذاری محل بوفه دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
واگذاری بوفه های دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
واگذاری بوفه های دانشگاه
واگذاری بوفه های دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:04 ب.ظ
واگذاری بوفه
واگذاری بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
اجاره یکساله یک باب بوفه واقع در پارک
اجاره یکساله یک باب بوفه واقع در پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 تاریخ گذشته