1397/11/02
10:07 ق.ظ
واگذاری محل پارکینگ مسقف
واگذاری محل پارکینگ مسقف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/2 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه در شرکت شهر
1397/11/2 مهلت دار
1397/11/01
08:39 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ به مساحت 1200 متر مربع جنب
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
15:20 ب.ظ
واگذاری عملیات مشروحه در 3 ردیف شامل : بهره برداری از رستوران
1397/10/29 اعلام نشده
15:18 ب.ظ
بهره برداری پارکینگ های مجتمع تجاری اداری رویال
1397/10/29 مهلت دار
11:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب پارکینگ اپارتمان  طبقه اول به مساحت 104/18 متر مربع به شماره ثبتی 457 بخش
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/28
10:49 ق.ظ
تجهیز و بهره برداری پارکینگ های مجتمع
تجهیز و بهره برداری پارکینگ های مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
19:57 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل
1397/10/26 اعلام نشده
14:19 ب.ظ
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 اعلام نشده
14:02 ب.ظ
واگذاری پارکینگ دانشجویی
واگذاری پارکینگ دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/24
20:47 ب.ظ
پروژه نگهداری و بهره برداری از پارکینگ
پروژه نگهداری و بهره برداری از پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ ماشین الات سنگی واقع در شهرداری
1397/10/24 مهلت دار
10:53 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ به مساحت 1200 متر مربع جنب
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
16:34 ب.ظ
اجاره پارکینگ
اجاره پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی شهرداری
واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 مهلت دار
15:58 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ پایانه بار
بهره برداری از پارکینگ پایانه بار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
اجاره پارکینگ بیت العباس
اجاره پارکینگ بیت العباس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ کوهستان پارک
واگذاری اجاره پارکینگ کوهستان پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
واگذاری پارکینگ کوهستان پارک و پیس موتورهای تفریحی 4 چرخ
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:57 ب.ظ
واگذاری پارکینگ ورودی
واگذاری پارکینگ ورودی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 اعلام نشده
14:48 ب.ظ
واگذاری محوطه پارکینگ وسایط نقلیه سبک ساختمان
1397/10/22 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
واگذاری اماکن پارکینگ کوهستان
واگذاری اماکن پارکینگ کوهستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/22 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/19
11:22 ق.ظ
واگذاری اجاره راهبری پارکینگهای همگانی
واگذاری اجاره راهبری پارکینگهای همگانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
واگذاری پارکینگ دانشجویی محوطه شهرک دانشگاهی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
22:00 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ غیر مسقف دیدار
واگذاری اجاره پارکینگ غیر مسقف دیدار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بهره برداری از پارکینگ ماشین الات سنگین
بهره برداری از پارکینگ ماشین الات سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 مهلت دار
11:13 ق.ظ
واگذاری یک واحد پارکینگ موقت از رقبات موقوفه عام
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:35 ب.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی واقع در بلوار
واگذاری پارکینگ عمومی واقع در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/16 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش 1 ساختمان اداری و پارکینگ و نمایشگاهی و پارکینگ و... در جزیره
1397/10/15 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
واگذاری پارکینگ مجموعه های ورزشی
واگذاری پارکینگ مجموعه های ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/15
13:53 ب.ظ
واگذاری محوطه پارکینگ وسایل نقلیه سبک در 4راه
1397/10/15 اعلام نشده
13:09 ب.ظ
1397/10/13
17:34 ب.ظ
واگذاری پارکینگ طبقاتی به متراژ 2300 متر مربع شهرستان
1397/10/13 اعلام نشده
17:31 ب.ظ
فروش واحد های تجاری و پارکینگ و اراضی با کاربری تجاری متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:54 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ جمهوری و 9 دی واقع
واگذاری اجاره پارکینگ جمهوری و 9 دی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی مکانیزه
1397/10/12 اعلام نشده
13:28 ب.ظ
فروس واحدهای تجاری و پارکینگ و اراضی تجاری در شهرهای
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
10:15 ق.ظ
واگذاری اجاره زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس
1397/10/9 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی واقع در بلوار امام
واگذاری پارکینگ عمومی واقع در بلوار امام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:07 ب.ظ
واگذاری اجاره زمین دفترکار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافری
1397/10/9 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
واگذاری اجاره زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس
1397/10/9 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از اماکن در 9 ردیف شهرداری منطقه
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/06
11:42 ق.ظ
واگذاری یک باب غرفه در پارکینگ بازارچه مرزی سومار جهت عرضه
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
واگذاری یک غرفه در پارکینگ بازارچه مرزی سومار جهت
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:40 ب.ظ
واگذاری نگهداری بهره برداری پارکینگ پایانه بار
1397/10/5 اعلام نشده
1397/10/04
11:41 ق.ظ
واگذاری پارکینگ های فرودگاه بین المللی ایت الله هاشمی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:46 ق.ظ
اجاره عرصه در 5 ردیف در جهت پارکینگ و اغذیه فروشی و شهر بازی و.
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
18:53 ب.ظ
بهره برداری موقت از فضای پارکینگ طبقاتی و پارکینگ مرکز همایش های
1397/10/2 اعلام نشده