1398/01/31
10:45 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ ترمینال
واگذاری بهره برداری از پارکینگ ترمینال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
10:44 ق.ظ
واگذاری کارت پارک معابر سطح شهر
واگذاری کارت پارک معابر سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 مهلت دار
10:25 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ طبقاتی
واگذاری بهره برداری از پارکینگ طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
واگذاری بهره برداری پارکینگ شهرداری
واگذاری بهره برداری پارکینگ شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/28
10:21 ق.ظ
واگذاری اداره امور پارکینگ پارک طبیعت
واگذاری اداره امور پارکینگ پارک طبیعت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 مهلت دار
10:15 ق.ظ
اجاره پارکینگ ورودی و خروجی دانشجویی
اجاره پارکینگ ورودی و خروجی دانشجویی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
بهره برداری پارکینگ عمومی
بهره برداری پارکینگ عمومی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 مهلت دار
08:42 ق.ظ
واگذاری عملیات بهره برداری از قلعه شادی و بوستان ولایت و دکه
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/25
13:58 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید
واگذاری اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/25 مهلت دار
13:49 ب.ظ
تعداد 5 باب بوفه پارکینگ و محل استقرار وسایب بازی کودکان
1398/1/25 مهلت دار
10:06 ق.ظ
انجام امور کارت پارک حاشیه ای هوشمند حاشیه خیابانهای
1398/1/25 مهلت دار
10:00 ق.ظ
اجاره پارکینگ عمومی
اجاره پارکینگ عمومی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/25 مهلت دار
09:59 ق.ظ
واگذاری محل محوطه پارکینگ
واگذاری محل محوطه پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/25 مهلت دار
09:55 ق.ظ
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی واقع در جاده تاسیسات
1398/1/25 مهلت دار
09:44 ق.ظ
اجرای طرح کارت پارک مکانیزه  ویژه حاشیه خیابان های
1398/1/25 مهلت دار
09:40 ق.ظ
بهره برداری از محل پارکینگ موتور سیکلت - محل غرفه زنبق به مدت یکسال
1398/1/25 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
واگذاری بهره برداری استیجاری پارکینگ
واگذاری بهره برداری استیجاری پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/24
15:05 ب.ظ
اجاره زمین  جهت راه اندازی پارکینگ ماشین الات سنگین
1398/1/24 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
طرح پارکبان شهرداری
طرح پارکبان شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/24 مهلت دار
10:57 ق.ظ
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی واقع در جاده تاسیسات
1398/1/24 مهلت دار
1398/01/22
09:49 ق.ظ
واگذاری اجاره کارت پارک معابر سطح شهر
واگذاری اجاره کارت پارک معابر سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/22 مهلت دار
1398/01/21
14:45 ب.ظ
واگذاری اداره امور پارکینگ پارک طبیعت
واگذاری اداره امور پارکینگ پارک طبیعت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 مهلت دار
14:09 ب.ظ
واگذاری پارکینگ در میدان
واگذاری پارکینگ در میدان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
واگذاری محل پارکینگ دانشجویی به مساحت حدودا 3000 متر مربع
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/20
13:58 ب.ظ
واگذاری عملیات بهره برداری از پارکینگ رو باز Q
1398/1/20 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از پارکینگ بوستان
واگذاری بهره برداری از پارکینگ بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی خیابان
واگذاری پارکینگ عمومی خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 مهلت دار
13:01 ب.ظ
اصلاحیه --  فروش 7 ردیف ملک اداری مسکونی و صنعتی زراعی و تجاری و پارکینگ و سوله در
1398/1/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ ها
واگذاری اجاره پارکینگ ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:52 ب.ظ
واگذاری پارکینگ طبقاتی الماس جنوب
واگذاری پارکینگ طبقاتی الماس جنوب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
اجاره پارکینگ در میدان
اجاره پارکینگ در میدان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
واگذاری چند باب پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی
واگذاری چند باب پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
واگذاری اجرای طرح کارت پارک الکترونیک مسیرهای مجاز از خیابان های سطح شهر
1398/1/19 اعلام نشده
1398/01/18
15:35 ب.ظ
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 مهلت دار
15:33 ب.ظ
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی واقع در جاده تاسیسات
1398/1/18 مهلت دار
13:53 ب.ظ
واگذاری اجاره  پارکینگ ها
واگذاری اجاره پارکینگ ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری اجاره محل محوطه پارکینگ واقع در
واگذاری اجاره محل محوطه پارکینگ واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 مهلت دار
12:32 ب.ظ
اجرای طرح کارت پارک مکانیزه  ویژه حاشیه خیابان های
1398/1/18 اعلام نشده
1398/01/17
13:48 ب.ظ
حراج پارکینگ
حراج پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/17 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
واگذاری پارکینگ پارک ساحلی واقع در جاده تاسیسات بندری شهرداری
1398/1/17 مهلت دار
10:08 ق.ظ
بهره برداری از پارکینگ مجتمع ضامن در خ نواب صفوی به ظرفیت 200 دستگاه خودرو
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:02 ب.ظ
واگذاری پارکینگ طبقاتی بهشت
واگذاری پارکینگ طبقاتی بهشت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
واگذاری پارکینگ خودرو عمار
واگذاری پارکینگ خودرو عمار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:45 ب.ظ
حراج حضوری پارکینگها در 16 ردیف
حراج حضوری پارکینگها در 16 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/25 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
فروش 7 ردیف ملک تجاری اداری صنعتی و پارکینگ در
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:19 ب.ظ
واگذاری پارکینگ واقع د
واگذاری پارکینگ واقع د... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
واگذاری پارکینگ واقع در فلکه اول خیابان
واگذاری پارکینگ واقع در فلکه اول خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی کارون
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی کارون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ توحید واقع در
واگذاری اجاره پارکینگ توحید واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 اعلام نشده