1397/08/26
13:17 ب.ظ
واگذاری پارکینگ های مشروحه در 7 ردیف واقع در شهرداری
1397/8/26 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
واگذاری پلرکینگ ناحیه صنعتی جنب ایران خودرو واقع در بندر ماهشهر
1397/8/26 مهلت دار
12:29 ب.ظ
واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی
واگذاری استیجاری پارکینگ های عمومی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ های سطح شهر
واگذاری اجاره پارکینگ های سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 مهلت دار
09:20 ق.ظ
واگذاری محل بوفه انتشارات و پارکینگ دانشجویی
1397/8/26 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
اجاره پارکینگ های سطح شهر پارکینگ صاحب
اجاره پارکینگ های سطح شهر پارکینگ صاحب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
11:14 ق.ظ
واگذاری پلاک زمین با کاربری حمل و نقل پارکینگ شماره پلاک 2/20 به
1397/8/24 مهلت دار
11:14 ق.ظ
واگذاری 1 پلاک زمین کاربری پارکینگ در500 مترمربع
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
18:50 ب.ظ
واگذاری محل محوطه پارکینگ در ضلع غرب بیمارستان
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/20
19:54 ب.ظ
واگذاری پارکینگ ناحیه صنعتی جنب
واگذاری پارکینگ ناحیه صنعتی جنب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 مهلت دار
19:35 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی سنندجی
1397/8/20 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
واگذاری اجاره محل محوطه پارکینگ واقع در خیابان
1397/8/20 مهلت دار
09:26 ق.ظ
اجاره محل محوطه پارکینگ
اجاره محل محوطه پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/18
23:25 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ بوستان
بهره برداری از پارکینگ بوستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 اعلام نشده
23:25 ب.ظ
بهره برداری پارکینگ طبقاتی کاوه
بهره برداری پارکینگ طبقاتی کاوه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:40 ق.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
واگذاری محل محوطه پارکینگ
واگذاری محل محوطه پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 مهلت دار
08:09 ق.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:38 ب.ظ
اصلاحیه- اجاره پارکینگ های طبقاتی
اصلاحیه- اجاره پارکینگ های طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/13
15:33 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی عبدالعلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
15:33 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ ضلع
واگذاری اجاره پارکینگ ضلع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 مهلت دار
15:33 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ های طبقاتی زائر و علیخانی
1397/8/13 مهلت دار
15:30 ب.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ
واگذاری نگهداری و بهره برداری پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی ضلع جنوب غربی پارک مادر و شهرک
1397/8/13 اعلام نشده
14:55 ب.ظ
اجاره بدون سرقفلی پارکینگ خودروهای سنگین
اجاره بدون سرقفلی پارکینگ خودروهای سنگین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
09:51 ق.ظ
واگذاری پارکینگ های مکانیزه روباز
واگذاری پارکینگ های مکانیزه روباز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:50 ب.ظ
اجاره پارکینگ های طبقاتی
اجاره پارکینگ های طبقاتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 مهلت دار
13:50 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ ضلع شرقی
واگذاری اجاره پارکینگ ضلع شرقی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 مهلت دار
12:04 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ بازار
واگذاری اجاره پارکینگ بازار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
09:38 ق.ظ
اجاره پارکینگ بازار
اجاره پارکینگ بازار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
واگذاری اجاره محوطه پارکینگ واقع در خیابان
واگذاری اجاره محوطه پارکینگ واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 مهلت دار
09:36 ق.ظ
واگذاری اجاره محول محوطه پارکینگ واقع در
واگذاری اجاره محول محوطه پارکینگ واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 مهلت دار
1397/08/09
17:16 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ عمومی نعلبندان پلاک 1743 اصلی بخش
1397/8/9 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
واگذاری اجاره پارکینگ خودرویاسمن واقع در بلوار
1397/8/9 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
16:31 ب.ظ
واگذاری پارکینگ خودرو
واگذاری پارکینگ خودرو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:30 ب.ظ
اجاره پارکینگ خودرو تکویی واقع در خیابان
اجاره پارکینگ خودرو تکویی واقع در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
اجاره پارکینگ تفرجگاه عینالی
اجاره پارکینگ تفرجگاه عینالی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق به
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی ضلع جنوب غربی پارک مادر و شهرک ترافیکی
1397/8/6 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی شهرداری
واگذاری بهره برداری پارکینگ عمومی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:40 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه
نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:00 ب.ظ
اجاره پارکینگ سالن
اجاره پارکینگ سالن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری پارکینگ عمومی شهرداری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
09:36 ق.ظ
بهره برداری گل فروشی ریشه ای
بهره برداری گل فروشی ریشه ای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/29
16:47 ب.ظ
تجدید واگذاری پارکینگ
تجدید واگذاری پارکینگ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 اعلام نشده
15:44 ب.ظ
اجاره اماکن در 3 ردیف شامل: غرفه صنایع دستی - پارکینگ و غرفه عکاسی
1397/7/29 اعلام نشده
15:44 ب.ظ
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق
اجاره پارکینگ عمومی زیر پل معلق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
15:54 ب.ظ
واگذاری پارکینگ عمومی زیر پل معلق
واگذاری پارکینگ عمومی زیر پل معلق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 اعلام نشده