1398/01/31
10:39 ق.ظ
اجاره 1 قطعه باغ در
اجاره 1 قطعه باغ در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
فروش تعداد 2 قطعه باغ یک قطعه زمین و یک باب
فروش تعداد 2 قطعه باغ یک قطعه زمین و یک باب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
11:07 ق.ظ
فروش املاک در4 ردیف کابری خدمات رفاهی
فروش املاک در4 ردیف کابری خدمات رفاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 مهلت دار
10:11 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ شهرستان
فروش ششدانگ یک قطعه باغ شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
09:43 ق.ظ
بهره برداری از باغ خزندگان
بهره برداری از باغ خزندگان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 مهلت دار
08:56 ق.ظ
یک قطعه باغ مرکبات به متراژ 21 متر مربع
یک قطعه باغ مرکبات به متراژ 21 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
فروش باغ به مساحت600 مترمربع
فروش باغ به مساحت600 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/27
10:53 ق.ظ
فروش ششدانگ باغ پلاک ثبتی 4859 اصلی بخش 22
فروش ششدانگ باغ پلاک ثبتی 4859 اصلی بخش 22... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/26
18:16 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ پلاک ثبتی 123/115 به مساحت 793 متر مربع حوزه ثبتی
1398/1/26 مهلت دار
18:01 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ چای به مساحت 5000 متر مربع
1398/1/26 مهلت دار
17:57 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ انگور به مساحت تقریبی 474 متر مربع شهرستان
1398/1/26 مهلت دار
11:21 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساخت4165 مترمربع
فروش یک قطعه باغ به مساخت4165 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/26 مهلت دار
11:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه با خانه و یک قطعه باغ به مساحت4/000 مترمربع
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/24
10:41 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ پلاک ثبتی 71 فرعی از 919 به مساحت 445/61 بخش 3
1398/1/24 مهلت دار
10:15 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت 2320/10 متر مربع پلاک 741 فرعی از 105 اصلی
1398/1/24 مهلت دار
10:14 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ به مساحت1330 متر
فروش یک قطعه باغ به مساحت1330 متر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/24 مهلت دار
1398/01/21
14:01 ب.ظ
3دانگ از 6 دانگ 1 قطعه باغ و بناهای احداثی 3434 مترمربع پلاک 269 فرعی از 26 اصلی در
1398/1/21 مهلت دار
13:27 ب.ظ
فروش ششدانگ باغ به شماره پلاک 259 فریع از 3401 به مساحت تقریبی 12100 متر مربع شهرستان
1398/1/21 مهلت دار
13:26 ب.ظ
فروش یک قطعه باغ چای به مساحت حدود 6000 متر مربع
1398/1/21 مهلت دار
13:13 ب.ظ
1 قطعه باغ پلاک 95 فرعی از 166 اصلی بخش 2 -- عرصه 8900 و اعیان 150 مترمربع
1398/1/21 مهلت دار
13:06 ب.ظ
فروش باغ موسوم به چهار باغ در باغات سهروردی به مساحت 2390 متر مربع شهر
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/20
13:12 ب.ظ
فروشششدانگ یک قطعه باغ پلاک ثبتی 13183 فرعی از 1 اصلی بخش 8
1398/1/20 مهلت دار
13:10 ب.ظ
فروش 3 قطعه باغ پسته 7724 مترمربع و 2 ساعت اب کشاورزی در
1398/1/20 مهلت دار
12:55 ب.ظ
فروش یک قطعه باغچه به مساحت 1660 مشاع از 2060 متر مربع پلاک ثبتی 122 فرعی از 343اصلی
1398/1/20 مهلت دار
1398/01/19
11:31 ق.ظ
فروش ملک باغ ویلا با مساحت 890 متر مربع شهرستان
1398/1/19 مهلت دار
11:18 ق.ظ
فروش باغ انگوری حدود8200 مترمربع
فروش باغ انگوری حدود8200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:35 ب.ظ
فرشو پلاک زمین باغ به مساحت عرض 3730 متر مربع واقع در روستای
1398/1/18 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
6دانگ 1 قطعه زمین باغ چای با درختان مرکبات پلاک 127 فرعی از 412 اصلی بخش 29
1398/1/18 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
1 قطعه باغ در انتهای اراضی شهرک حجت نزدیک انبار عالیس 9551 مترمربع پلاک 206 فرعی از 4 اصلی بخش 10
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
09:59 ق.ظ
6دانگ 1 قطعه باغ میمی 14115 مترمبع پلاک 135 فرعی از 153 اصلی مفروز مجزی از 0 فرعی بخش 10
1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/28
10:41 ق.ظ
6دانگ باغ مشجر در پلاک 2185 فرعی از 1 اصلی بخش 12
6دانگ باغ مشجر در پلاک 2185 فرعی از 1 اصلی بخش 12... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:16 ب.ظ
فروش پلاک 17 فرعی از 2324 اصلی بخش 29 و باغ پلاک 969 اصلی بخش 29
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:48 ب.ظ
واگذاری باغ واحد مرکز مهارتی علوم پزشکی
واگذاری باغ واحد مرکز مهارتی علوم پزشکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
21:14 ب.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه باغ میمی پلاک ثبتی 1271 فرعی مجزی شده از 89 فرعی از 13 اصلی بخش 5
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از یک قطعه
واگذاری اجاره بهره برداری از یک قطعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
واگذاری یک قطعه باغ ثمری به مساحت حدود 8 هکتار
1397/12/25 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
واگذاری بهره برداری مجموعه
واگذاری بهره برداری مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:44 ق.ظ
واگذاری اجاره باغ مرکبات دو هکتاری
واگذاری اجاره باغ مرکبات دو هکتاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:04 ب.ظ
اجاره باغ انار 8 هکتاری در جنب پارک
اجاره باغ انار 8 هکتاری در جنب پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/20
14:05 ب.ظ
واگذاری بهره برداری مجموعه باغ بانوان
واگذاری بهره برداری مجموعه باغ بانوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش 23 قطعه زمین مسکونی و باغ و کشاورزی در استان
1397/12/19 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش 23 قطعه زمین مسکونی و باغ و کشاورزی در استان
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:18 ب.ظ
واگذاری اجاره دو باب غرفه واقع در مجموعه باغ گلهای
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
بهره برداری از یک قطعه باغ مرکبات
بهره برداری از یک قطعه باغ مرکبات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
اجاره کل مجموعه باغ موزه شهر جهت انجام فعالیت های بوم گردی
1397/12/19 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از یک قطعه باغ
واگذاری بهره برداری از یک قطعه باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/19 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
فروش 8 ردیف ملک مرغداری و مسکونی و باغ و زراعی و .. در استان
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:13 ق.ظ
واگذاری 1 قطعه باغ ثمری 8 هکتار در خیابان
واگذاری 1 قطعه باغ ثمری 8 هکتار در خیابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
10:34 ق.ظ
واگذاری اجاره باغ انار به مساحت 8 هکتار واقع در جنب پارک
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/15
16:52 ب.ظ
فروش ملک باغ ویلا با کاربری تفریحی ورزشی به متراژ عرصه 9/288 م م و اعیان 499 م م شهر
1397/12/15 اعلام نشده