1398/01/18
15:36 ب.ظ
واگذاری راه اندازی  مهد کودک و شیرخوارگاه
واگذاری راه اندازی مهد کودک و شیرخوارگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 مهلت دار
1398/01/17
10:09 ق.ظ
واگذاری 1 باب ساختمان جهت راه اندازی مهدکودک و شیرخوارگاه
1398/1/17 اعلام نشده
1397/11/13
08:37 ق.ظ
واگذاری مهدکودک شهرک شهید رجائی و همچنین دو قطعه زمین
1397/11/11 اعلام نشده
1397/07/23
11:20 ق.ظ
واگذاری مهد کودک دانشگاه
واگذاری مهد کودک دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
فروش مهدکودک دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی
فروش مهدکودک دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:12 ق.ظ
واگذاری واحد مهدکودک  مرکز پزشکی  امورشی و درمانی
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/15
09:14 ق.ظ
واگذاری واحد مهد کودک مرکزپزشکی
واگذاری واحد مهد کودک مرکزپزشکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/15 اعلام نشده
1397/06/27
15:37 ب.ظ
واگذاری مهدکودک دانشگاه
واگذاری مهدکودک دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 اعلام نشده
12:31 ب.ظ
مهد کودک
مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
واگذاری مهد کودک علوم پزشکی
واگذاری مهد کودک علوم پزشکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:36 ق.ظ
واگذاری مهدکودک دانشگاه
واگذاری مهدکودک دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/21
15:54 ب.ظ
اجاره ساختمان  مهد کودک
اجاره ساختمان مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/15
09:01 ق.ظ
واگذاری  ساختمان امادگی و مهدکودک
واگذاری ساختمان امادگی و مهدکودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/14 اعلام نشده
1397/06/07
09:14 ق.ظ
واگذاری مهدکودک بیمارستان
واگذاری مهدکودک بیمارستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/28
10:11 ق.ظ
فروش 12 ملک
فروش 12 ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/25 اعلام نشده
1397/05/18
12:31 ب.ظ
اجاره  ساختمان شهرداری جهت مهدکودک واقع در
اجاره ساختمان شهرداری جهت مهدکودک واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/14
08:20 ق.ظ
واگذاری 12 ردیف ملک شامل کافی شاپ و بوفه و
واگذاری 12 ردیف ملک شامل کافی شاپ و بوفه و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/13 اعلام نشده
1397/05/13
10:19 ق.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری  از فضای
واگذاری اجاره بهره برداری از فضای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/13 اعلام نشده
1397/05/11
16:38 ب.ظ
بهره برداری از فضای مهدکودک
بهره برداری از فضای مهدکودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/11 اعلام نشده
1397/04/04
11:33 ق.ظ
واگذاری مهد کودک
واگذاری مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/28
18:52 ب.ظ
بهره برداری از فضاهای کافه کتاب و
بهره برداری از فضاهای کافه کتاب و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/21
14:36 ب.ظ
اجاره مهد کودک و سالن ورزشی
اجاره مهد کودک و سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/21 اعلام نشده
10:00 ق.ظ
واگذاری مهدکودک
واگذاری مهدکودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/20
16:06 ب.ظ
واگذاری اجاره مهدکودک
واگذاری اجاره مهدکودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/20 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
واگذاری فضاهای مازاد آموزش و پرورش بصورت اجاره ای در 10ردیف
1397/3/20 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
واگذاری مهد کودک
واگذاری مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:37 ب.ظ
واگذاری مهد کودک
واگذاری مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:48 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از غرفه ها و مهدکودک
واگذاری بهره برداری از غرفه ها و مهدکودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/15 اعلام نشده
1397/03/15
19:00 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری  از غرفه ها
واگذاری حق بهره برداری از غرفه ها... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/14 اعلام نشده
1397/03/12
10:12 ق.ظ
اجاره مهد کودک
اجاره مهد کودک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/02/22
13:47 ب.ظ
واگذاری  مغازه جنب  مرکز شهید خدایی-
واگذاری مغازه جنب مرکز شهید خدایی-... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/2/22 اعلام نشده