1397/11/01
1397/10/29
11:07 ق.ظ
یک دستگاه پمپ زمینی شوشینگ سال 2009
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/26
20:48 ب.ظ
فروش موتور پمپ به صورت ضایعاتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:54 ق.ظ
فروش اموال شامل :پمپ کارواش صنعتی با موتور سه فازAM چینی
1397/10/22 مهلت دار
1397/09/21
09:19 ق.ظ
09:16 ق.ظ
09:16 ق.ظ
1397/09/19
1397/09/18
14:00 ب.ظ
فروش اموال شامل: دستگاه پمپ مستغرق اب
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/12
1397/09/11
10:15 ق.ظ
فروش 80 حبه از 112 حبه موتور پمپ واقع در 100 کیلومتر
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
13:55 ب.ظ
1397/08/27
10:52 ق.ظ
فروش یک دستگاه پمپ اب یک دستگاه مشعمل گازی ایران رادیاتور
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/22
17:56 ب.ظ
فروش الکترو پمپ و شناور
1397/8/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
فروش پمپ بتن زمین دیویتس المانی
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:06 ق.ظ
فروش ششدانگ پمپ و تلمبه چاه به شماره پلاک 56112 در روستای
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:57 ب.ظ
فروش موتور پمپ
فروش موتور پمپ... آب و فاضلاب
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:43 ب.ظ
فروش پمپ باد دو سیلندر
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:39 ب.ظ
1397/07/22
13:28 ب.ظ
فروش 7 دستگاه پمپ مستقر اب
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/15
09:04 ق.ظ
1397/07/12
10:57 ق.ظ
فروش اموال شامل: دستگاه پمپ زمینی و دستگاه موتورجوش و...
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:50 ب.ظ
فروش 6 ردیف اموال شامل: پمپ و درجه بنزین
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/23
22:25 ب.ظ
فروش پمپ و بند لوله شفت و
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/17
11:30 ق.ظ
فروش پمپ مستعمل آب
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:54 ق.ظ
فروش اموال به شرح : پمپ هیدرو لیک به رنگ زرد
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:46 ب.ظ
1397/05/28
11:43 ق.ظ
فروش اموال توقیفی در 20 ردیف شامل کابل برق و پمپ آب و....
1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/23
11:04 ق.ظ
فروش اقلام شامل: کپسول اکسیژن -
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:27 ق.ظ
فروش گازوئیل - الکتروپمپ- دو دستگاه الکترموتور- هواکش کارکرده
1397/5/21 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
فروش اموال به شرح :پمپ هیدرولیک به رنگ زرد و شیر هیدرو لیک
1397/5/21 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
فروش اقلام شامل: لوله اهنی آب 8 اینچ -
1397/5/21 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
فروش اهن الات و اتصالات و پمپ های مستعمل و فرسوده
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:05 ب.ظ
حراج و فروش اموال اسقاطی شامل: کپسول گاز کلر -
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/20
19:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو مزدا 2000- یک دستگاه لودر- پمپ اب اتش نشانی
1397/5/20 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی  به شرح : کپسول گاز کلر - الکتروموتور
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/17
09:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه پمپ شناور 37 کیلووات
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:41 ق.ظ
فروش اقلام به شرح : بچینگ پلانت - ست رراه ماشین
1397/5/11 اعلام نشده
08:38 ق.ظ
فروش تعداد 7 دستگاه الکترو پمپ کار کرده
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/10
17:58 ب.ظ
فروش الکتروپمپ و موتور رو خطی و شناور
1397/5/10 اعلام نشده
14:14 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین و ماشین الات واقع
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/08
11:47 ق.ظ
فروش اموال شامل: پمپ کارواش - سم پاش و....
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:04 ق.ظ
فروش اموال شامل: سالن قارچ- کولر آبی -
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:17 ب.ظ
یک قطعه زمین 3000 متری یک دستگاه پمپ برقی
1397/4/26 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
19:17 ب.ظ
فروش یک دستگاه پمپ 2000 زمینی شوینگ
1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
12:28 ب.ظ
فروش یک دستگاه پمپ ثابت انتقال بتن مدل 550 واقع
1397/4/21 تاریخ گذشته