1398/06/06
1398/06/03
12:55 ب.ظ
فروش بدنه برنجی کنتورهای اب شرب مستعمل
1398/6/2 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
فروش کنتور برنجی و کابل مسی اسقاط
1398/6/2 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
فروش کنتور برنجی و کابل مسی اسقاط
1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:00 ق.ظ
فروش کنتورها برنجی اسقاطی
1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/02/25
1397/12/03
09:44 ق.ظ
فروش کنتور اب فروش داخلی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:10 ب.ظ
فروش 51 عدد کنتور اب
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:18 ب.ظ
فروش 90000 کیلو گرم کنتور و رگولاتور اسقاطی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:02 ق.ظ
فروش انواع کنتور برنجی منفصل
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:49 ق.ظ
فروش انواع کنتور برنجی منفصل ضایعاتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:19 ق.ظ
معاوضه کنتورها خراب و مستعمل 18111 فقره با کنتور نو و سالم
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:39 ق.ظ
پروژه معاوضه کنتورهای خراب و مستعمل به تعداد 18111 فقره با
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:21 ق.ظ
فروش تعداد 4200 دستگاه کنتور اب 1/2 اینچ برنجی اسقاط با
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:33 ق.ظ
فروش تعداد 4200 دستگاه کنتور اب 1/2 اینچ برنجی اسقاط
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:56 ق.ظ
فروش اقلام اسقاط: اهن الات -کنتور و رگلاتور - الکترود
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/12
16:10 ب.ظ
فروش حدود 7000 کیلو گرم کنتورهای اب اسقاطی برنجی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:17 ب.ظ
فروش 7 تن کنتورهای اب برنجی اسقاطی
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:28 ب.ظ
فروش تعداد 4200 دستگاه کنتور اب 1/2 اینچ برنجی اسقاطی
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:03 ب.ظ
پروژه معاوضه کنتورهای خراب و مستعمل به تعداد 18111 فقره
1397/9/19 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید کنتور های خراب و مستعمل به تعداد 18111 فقره با کنتورنو و سالم
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:14 ق.ظ
خرید کنتور ستاد استان
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:19 ب.ظ
خرید و تحویل 2100 دستگاه کنتور اب توربینی مولتی جت
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:37 ق.ظ
فروش کنتور های برنجی و اتصالات برنجی اسقاطی
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
18:24 ب.ظ
فروش کنتور های برنجی و اتصالات
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:58 ب.ظ
فروش کنتور ضایعاتی-دپو ضایعاتی و
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
11:00 ق.ظ
فروش کنتور و رگولاتور گاز اسقاطی در سایز و ظرفیت های
1397/7/12 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
فروش حدود2000 کیلوگرم پوسته کنتور
1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/11
16:41 ب.ظ
فروش حدود 20000 کیلوگرم پوسته کنتور اب اسقاطی واقع در انبار
1397/7/11 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
1397/07/10
13:51 ب.ظ
فروش اقلام شامل لوله فولادی و کنتور ضایعاتی در
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:09 ب.ظ
فروش حدود 20000 کیلوگرم پوسته کنتور اب اسقاطی
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:10 ق.ظ
فروش تعدادی اقلام کنتور های فرسوده
1397/6/4 اعلام نشده
1397/06/04
10:12 ق.ظ
فروش 12 ردیف کنتور فرسوده 1/2 و 6 و.. اینچ
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/23
16:15 ب.ظ
فروش کنتور اسقاطی
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:54 ب.ظ
فروش انواع کنتور اب شیر اطمینان -
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/03/04
19:04 ب.ظ
فروش-15000 کیلوگرم کنتورهای ضایعاتی و
1397/3/4 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
فروش 15000 کیلوگرم کنتورهای ضایعاتی و شیر الات
1397/3/4 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
فروش 15/000 کیلوگرم کنتورهای ضایعاتی
1397/3/3 تاریخ گذشته