1397/08/23
10:37 ق.ظ
فروش کنتور های برنجی و اتصالات برنجی اسقاطی
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:24 ب.ظ
فروش کنتور های  برنجی و اتصالات
1397/8/22 مهلت دار
1397/07/16
13:58 ب.ظ
فروش کنتور ضایعاتی-دپو ضایعاتی و
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
11:00 ق.ظ
فروش کنتور و رگولاتور  گاز اسقاطی  در سایز و ظرفیت های
1397/7/12 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
فروش حدود2000 کیلوگرم  پوسته کنتور
1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/11
16:41 ب.ظ
فروش حدود 20000 کیلوگرم پوسته کنتور اب اسقاطی واقع در انبار
1397/7/11 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
1397/07/10
13:51 ب.ظ
فروش اقلام شامل لوله فولادی و کنتور ضایعاتی در
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
13:09 ب.ظ
فروش حدود 20000 کیلوگرم پوسته کنتور اب اسقاطی
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:10 ق.ظ
فروش تعدادی اقلام  کنتور های فرسوده
1397/6/4 اعلام نشده
1397/06/04
10:12 ق.ظ
فروش 12 ردیف کنتور فرسوده 1/2 و 6 و.. اینچ
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/23
16:15 ب.ظ
فروش کنتور اسقاطی
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:54 ب.ظ
فروش انواع  کنتور اب  شیر اطمینان -
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/03/04
19:04 ب.ظ
فروش-15000 کیلوگرم کنتورهای ضایعاتی و
1397/3/4 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
فروش 15000 کیلوگرم  کنتورهای ضایعاتی و شیر الات
1397/3/4 تاریخ گذشته
15:42 ب.ظ
فروش 15/000 کیلوگرم  کنتورهای ضایعاتی
1397/3/3 تاریخ گذشته