1397/11/29
15:49 ب.ظ
فروش یک خط نورد لوله و پروفیل 2 اینچ
1397/11/29 مهلت دار
13:43 ب.ظ
فروش تعداد 33 شاخه لوله داربست به وزن هر
1397/11/29 مهلت دار
13:30 ب.ظ
اقلام مازاد شامل : انواع لوله هاو نبشی ها
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
14:33 ب.ظ
14:09 ب.ظ
فروش لوله بدون درز
1397/11/27 مهلت دار
12:14 ب.ظ
فروش 33425 متر لوله 5 لایه نیوپایپ سایز 16
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/23
15:09 ب.ظ
فروش کالاهای کارنکرده در
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
17:07 ب.ظ
17:07 ب.ظ
فروش لوله گالوانیزه 5 و 6 اینچ
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
فروش 5 لایه نیوپایپ به قطر16 متری متر
1397/11/18 مهلت دار
08:46 ق.ظ
فروش اموال بلا استفاده شامل لوله گالوانیزه -فولادی و پلی اتیلن
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
فروش لوله گالوانیزه 5و6 اینچ
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
1397/11/16
15:09 ب.ظ
فروش لوله گالوانیزه فولادی و پلی اتیلن
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:46 ق.ظ
فروش لوله های فولادی و شیر های فلوتر و تیر برق و ..
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
فروش لوله مغزی 1/2 -3 اینچ مستعمل
1397/11/13 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
لوله سیاه صنایع نفت و گاز
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
فروش لوله های فلزی
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش لوله های فولادی و سیر های فلومتر
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:12 ق.ظ
فروش لوله های فولادی و شیرهای فلوتر و تیر برق و ..
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
فروش لوله های فلزی 446 عدد
1397/11/11 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
1397/11/10
11:01 ق.ظ
فروش 100 تن لوله مستعمل هیدروفلوم ضایعاتی
1397/11/10 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش اهن الات و ضایعات تاسیساتی و سینمایی
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:34 ب.ظ
فروش لوله مغزی 1/2 -3 اینچ مستعمل
1397/11/9 اعلام نشده
14:33 ب.ظ
لوله مغزی 1/2 - 3 اینچ مستعمل
1397/11/9 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
فروش لوله مغزی 1/2- 3 اینچ مستعمل
1397/11/9 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
فروش یک شاخه12 متری میلگرد 43 شاخه12 متری میلگرد
1397/11/9 مهلت دار
10:02 ق.ظ
فروش شیرالات چدنی و برنجی و کنتور اب برنجی و پلاستیکی
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
09:56 ق.ظ
فروش ضایعات و لوله ها
1397/11/4 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
لوله سیاه درزجوش
لوله سیاه درزجوش... آب و فاضلاب
1397/11/4 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
فروش لوله و پلی اتیلن
1397/11/4 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
لوله گالوانیزه فولادی و پلی اتیلن
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:31 ق.ظ
فروش اقلام و کالاهای صنعتی نو و غیر مستعمل
1397/11/3 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش اموال بلااستفاده شامل لوله و مخزن در سطح روستاهای شهرستان
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:18 ب.ظ
فروش اقلام و کالاهای صنعتی نو غیرمستعمل انبار
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
09:01 ق.ظ
فروش اتصالات چدنی و پلی اتیلن کنتور
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
11:01 ق.ظ
اتصالات چدنی و پلی اتیلن کنتور لوله گالوانیزه
1397/11/1 تاریخ گذشته