1398/03/01
14:49 ب.ظ
فروش دستگاه تزریق پی وی سی
فروش دستگاه تزریق پی وی سی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/3/1 مهلت دار
09:48 ق.ظ
1398/02/04
14:31 ب.ظ
فروش دستگاه تزریق PVC
فروش دستگاه تزریق PVC... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/4 تاریخ گذشته
1397/12/11
08:04 ق.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک تولید2016
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک تولید2016... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/11/16
15:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
فروش دستگاه گاز گیر تزریق پلاستیک
فروش دستگاه گاز گیر تزریق پلاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:15 ق.ظ
فروش 1 دستگاه تزریق پلاستیک نیمه اتوماتیک دبه زنی در روستای
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک مارک پارسیان مدل 200/620 مدل 90
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:44 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک 600 گرمی
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک 600 گرمی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/2 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
فروشض یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک 600 گرمی
فروشض یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک 600 گرمی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/23
08:26 ق.ظ
فروش دستگاه تزریق فرم - میزگردان
فروش دستگاه تزریق فرم - میزگردان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/17
18:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 250 گرمی ساخت ایران ماشین سازی فرمانی
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:37 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک سبد میوه 500 تن چینی
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک سبد میوه 500 تن چینی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک نیمه اتوماتیک
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک نیمه اتوماتیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/13
13:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک250 گرمی شهرستان
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک250 گرمی شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 150 گرمی ساخت 84 واقع در
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
12:57 ب.ظ
فروش اقلام به شرح : دستگاه تزریق - اسیاب پلاستیکی ایرانی - دستگاه باد پرکن
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:44 ق.ظ
فروش یک دستگاه تزریق موادجهت ساخت شیشه چراغ ماشین - یک دستگاه بالابر - 7 دستگاه پنکه سقفی
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:57 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک ساخت شرکت
فروش یک دستگاه ماشین تزریق پلاستیک ساخت شرکت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:25 ق.ظ
فروش 84 قلم دستگاهها و ماشین الات و تجهیرات کارخانه تولید پلاستیک
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:20 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی مدل af400 واقع در شهرستان
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:38 ب.ظ
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی در
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:21 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:53 ب.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه تزریق پلاستیک مدل 420
فروش تعداد 5 دستگاه تزریق پلاستیک مدل 420... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:07 ب.ظ
فروش دستگاه تزریق چهارصد و پنجاه گرمی
فروش دستگاه تزریق چهارصد و پنجاه گرمی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:49 ب.ظ
فروش 1 دستگاه تزریق لاستیک
فروش 1 دستگاه تزریق لاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:14 ق.ظ
فروش اموال به شرح : چرخ سر دوز گونی - یک دستگاه کمپرسور - ماشین تزریق پلاستیک
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:36 ب.ظ
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 250 گرمی واقع در
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 250 گرمی واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:07 ق.ظ
فروش تعداد 22 قلم اموالی منقول شامل یک دستگاه خط تولید پلاستیک
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
14:10 ب.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه سیم پیچی ایرانی - یک قالب
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:28 ب.ظ
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی
فروش یک دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:48 ق.ظ
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی مدل 400AF در
فروش دستگاه تزریق پلاستیک 400 تنی مدل 400AF در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/07
09:00 ق.ظ
فروش چند ردیف کالا شامل: دستگاه تزریق پلاستیک - دستگاه اسیاب تیغه ای و...
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/05
18:48 ب.ظ
فروش 1دستگاه تزریق پلاستیک
فروش 1دستگاه تزریق پلاستیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:36 ق.ظ
فروش دو دستگاه تولید نایلکس
فروش دو دستگاه تولید نایلکس... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:27 ب.ظ
فروش 16 ردیف اموال شامل: دستگاه تزریق جهت تولید
فروش 16 ردیف اموال شامل: دستگاه تزریق جهت تولید... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/22
09:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه تزیرق پلاستیک 160 تن هیدرولیک
فروش یک دستگاه تزیرق پلاستیک 160 تن هیدرولیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/5/21 تاریخ گذشته