1397/11/01
16:18 ب.ظ
فروش 20 راس گاو شیری نژاد
فروش 20 راس گاو شیری نژاد... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/1 مهلت دار
11:02 ق.ظ
قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه سطح شهر
1397/11/1 اعلام نشده
11:02 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
10:28 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/26
15:07 ب.ظ
فروش تعداد 54 اصله و قطع5 اصله از درختان سطح شهر
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:02 ب.ظ
فروش چوبهای هرس شده درختان سطح شهر -اجاره مکان جمعه
1397/10/25 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
فروش تعداد حدود 200 هزار اصله نهال سرو کاج یکصدهزار اصله پا جوش گل
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/24
20:16 ب.ظ
قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه سطح شهر
1397/10/24 مهلت دار
1397/10/23
15:49 ب.ظ
فروس گوساله نر شیرخوار و قطع شیر و گاو غیر ابستن کشتارگاهی
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
14:49 ب.ظ
فروش چوب درختان غیر ثمر اوکالیپتوس زمین های زراعی واقع در
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/19
11:38 ق.ظ
واگذاری بهره برداری طرح زراعت چوب شورکا شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
فروش چوبهای هرس شده درختان محوطه ترمینال
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/18
09:19 ق.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
09:08 ق.ظ
فروش چوب 350 اصله درخت لیموترش و لیمو شیرین
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/16
14:21 ب.ظ
واگذاری نخلستان
واگذاری نخلستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
14:01 ب.ظ
13:33 ب.ظ
فروش 82 اصله درخت کاج - زمین کشاورزی به میزان 3/5 هکتاری عرصه ای شهرستان
1397/10/15 مهلت دار
1397/10/12
13:29 ب.ظ
فروش چوبهای درختان بیشه سرارود و سطح شهر و همچنین
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
حراج حضوری قطع و فروش درختان اکالیپتوس
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:39 ب.ظ
فروش مقدار 150 تن درخت اکالیپتوس با چوب سفید و 150 تن درخت اکالیپتوس
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
فروش درختان خشک شده مجاور رودخانه در جاده گردشگری محله
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
10:46 ق.ظ
احاله مدیریت و اجاره بهای نهالستان
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/08
12:38 ب.ظ
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/03
19:03 ب.ظ
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/3 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:12 ب.ظ
فروش 3 تن پیاز زعفران 3 ساله
فروش 3 تن پیاز زعفران 3 ساله... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/27 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
اجاره نهالستان های متعلق به خود واقع در شهرهای
1397/9/27 اعلام نشده
1397/09/21
16:43 ب.ظ
فروش 3000 تن انواع سرشاخه و کنده از هرس درختان
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:49 ب.ظ
فروش تعدادی درخت کبوده قابل برش واقع در
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:13 ب.ظ
فروش 82 اصله درخت کاج - زمین کشاورزی به میزان 3/5 هکتاری عرصه ای
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:30 ق.ظ
واگذاری قطع و فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک
1397/9/10 اعلام نشده
1397/08/24
15:07 ب.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال با مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:38 ق.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن بزرگ
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:23 ب.ظ
فروش نهال های سوزنی برگ و پهن برگ
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:22 ق.ظ
فروش اصله درخت از گونه
فروش اصله درخت از گونه... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
12:55 ب.ظ
واگذاری گلهای موجود در گلخانه باغ بهشت واقع در شهرداری
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:03 ق.ظ
فروش درختان خشک و خطر افریان
فروش درختان خشک و خطر افریان... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:47 ب.ظ
فروش درختان خشک و خطر افرین
فروش درختان خشک و خطر افرین... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:44 ق.ظ
فروش تعداد 200 اصله نهال قوجی بخش
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:21 ق.ظ
واگذاری مدیرت بهره وری و واگذاری نهالستان های
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/29
16:14 ب.ظ
48 اصله درختان سیب و زردالو و.. -- 1350 مترمربع
1397/7/29 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان و تولید نهال
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/25
15:03 ب.ظ
واگذاری امتیاز گل شاخه بریده در
1397/7/25 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
واگذاری امتیاز گل شاخه بریده در سطح شهر
1397/7/25 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
فروش 500 اصله تراورس چوبی
فروش 500 اصله تراورس چوبی... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:58 ق.ظ
فروش تعداد 25 درخچه انگور واقع در
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:29 ب.ظ
عملیات نگهداری درختان ولیعصر
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/19
10:21 ق.ظ
فروش 10 اصل درخت گردو با عمر 32 سال به مساحت 380 متر مربع واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:16 ب.ظ
واگذاری گل های موجود در گلخانه باغ بهشت واقع در استان همدان
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:52 ب.ظ
واگذاری مدیریت بهره وری نهالستان بزرگ
1397/7/16 تاریخ گذشته