1397/05/28
13:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه پرس هیدرولیکی کارگاهی
فروش یک دستگاه پرس هیدرولیکی کارگاهی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/28 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
فروش یک عدد دستگاه تراش بزرگ بلغار
فروش یک عدد دستگاه تراش بزرگ بلغار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر و
فروش یک دستگاه لودر و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/22
08:48 ق.ظ
فروش اقلام شامل: لوله اهنی آب 8 اینچ -
فروش اقلام شامل: لوله اهنی آب 8 اینچ -... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/21 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
فروش تعدادی ماشین الات یک دستگاه برش لایه-و
فروش تعدادی ماشین الات یک دستگاه برش لایه-و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/21
12:22 ب.ظ
فروش اموال شامل : یک دستگاه تراش دو متری با قطر صفحه گردان 320 میلی متری
فروش اموال شامل : یک دستگاه تراش دو متری با قطر صفحه گردان 320 میلی متری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/21 تاریخ گذشته
1397/05/20
19:34 ب.ظ
فروش 2دستگاه ماشین تراش
فروش 2دستگاه ماشین تراش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/16
10:38 ق.ظ
فروش دستگاه تراش مستعمل روسی و
فروش دستگاه تراش مستعمل روسی و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:08 ب.ظ
فروش 3ردیف دستگاه تراش و سنگ محور
فروش 3ردیف دستگاه تراش و سنگ محور... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/10 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراش جوش سه فاز CO2 ایران ترانس
فروش یک دستگاه تراش جوش سه فاز CO2 ایران ترانس... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
22:12 ب.ظ
فروش تراش یک متری - تراش 2 متری بهستان فاقد سه نظام -
فروش تراش یک متری - تراش 2 متری بهستان فاقد سه نظام -... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/04/24
09:44 ق.ظ
فروش اقلام شامل: دستگاه تراش -
فروش اقلام شامل: دستگاه تراش -... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/21
09:12 ق.ظ
فروش یک ستگاه تراش ساخت 96 شرکت
فروش یک ستگاه تراش ساخت 96 شرکت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:01 ب.ظ
فروش انواع میلگردهای اتومات - یک دستگاه سری
فروش انواع میلگردهای اتومات - یک دستگاه سری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
14:19 ب.ظ
تعدادی دستگاه در 7 ردیف به شرح : دستگاه برش اجر - برش ساختمانی
تعدادی دستگاه در 7 ردیف به شرح : دستگاه برش اجر - برش ساختمانی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/19 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
فروش یک دستگاه برش
فروش یک دستگاه برش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/10
13:07 ب.ظ
فروش انواع دستگاه های تراشکاری انواع قرقره فلزی مازاد
فروش انواع دستگاه های تراشکاری انواع قرقره فلزی مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/10 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
فروش انواع دستگاههای تراشکاری-انواع قر قره فلزی
فروش انواع دستگاههای تراشکاری-انواع قر قره فلزی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/06
18:16 ب.ظ
فروش اموال شامل: لیفتراک هیوندایی دیزل - فرزپوش المانی - دستگاه تراش
فروش اموال شامل: لیفتراک هیوندایی دیزل - فرزپوش المانی - دستگاه تراش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/6 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه تراش شهرستان
فروش یک دستگاه تراش شهرستان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/05
11:25 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین تراش بلغاری 4 متری
فروش یک دستگاه ماشین تراش بلغاری 4 متری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:51 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین تراش 1/5 متری ساخت
فروش یک دستگاه ماشین تراش 1/5 متری ساخت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/26 اعلام نشده
1397/03/24
18:39 ب.ظ
آگهی فروش اموال توقیفی به شرح:1- یک دستگاه تراش 2 متری به شماره اموال (500901) 2- یک دستگاه صفحه تراش ساخت روسیه مدل 7635 3- دریل رادیال یک دستگاه و ......
1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/12
00:15 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای از
فروش یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای از... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/11 اعلام نشده
1397/03/11
11:48 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای
فروش یک دستگاه ماشین برش تیوپ شیشه ای... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/10 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراش رومانی یک متری ساخت
فروش یک دستگاه تراش رومانی یک متری ساخت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/10 اعلام نشده
1397/03/09
11:09 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراش 2 متری مارک ماشین سازی
فروش یک دستگاه تراش 2 متری مارک ماشین سازی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/9 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه تراش یک متری
فروش اموال شامل : دستگاه تراش یک متری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/9 اعلام نشده
1397/03/07
1397/03/05
10:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه تراش با کلیه قطعات واقع در جاده
فروش یک دستگاه تراش با کلیه قطعات واقع در جاده... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/4 اعلام نشده
1397/03/04
15:52 ب.ظ
فروش چند قلم کالا شامل: یک دستگاه تراش برآورد 70000000 ریال و 1 دستگاه پرس برآورد 2500000 ریال و
فروش چند قلم کالا شامل: یک دستگاه تراش برآورد 70000000 ریال و 1 دستگاه پرس برآورد 2500000 ریال و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/4 اعلام نشده
1397/03/03
12:39 ب.ظ
فروش دستگاه تراش سالم
فروش دستگاه تراش سالم... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/3 اعلام نشده