1398/02/12
18:08 ب.ظ
فروش دو دستگاه ماشین بافندگی ساخت شرکت سولزر
فروش دو دستگاه ماشین بافندگی ساخت شرکت سولزر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/07
14:34 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/7 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فروش مواداولیه مصالخ قالیبافی مازاد
فروش مواداولیه مصالخ قالیبافی مازاد... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/7 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
فروش دو دستگاه چرخ خیاطی کامپیوتر راسته دوز شهرستان
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
14:32 ب.ظ
فروش 2 دستگاه چرخ خیاطی کامپیوتری راسته دوز
فروش 2 دستگاه چرخ خیاطی کامپیوتری راسته دوز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
10:56 ق.ظ
فروش اموال شامل : دو دستگاه اتو بخار -چرخ خیاطی - چرخ خیاطی میان دوز
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/27
10:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه بافندگی فرش- تعداد ژاکار مکانیکی
فروش یک دستگاه بافندگی فرش- تعداد ژاکار مکانیکی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:37 ب.ظ
فروش اقلام صنعتی شامل بویلر بختر- اتوکلاو پخت- دستگاه بافت نخ
1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
13:41 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین جوراب بافی
فروش یک دستگاه ماشین جوراب بافی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1398/1/25 تاریخ گذشته
1397/12/28
11:58 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی واقع در شهر
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی واقع در شهر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:26 ق.ظ
فروش امواد اولیه و ابزار الات قالیبافی
فروش امواد اولیه و ابزار الات قالیبافی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:40 ب.ظ
فروش چند دستگاه چرخ خیاطی و پایه میز و ..
فروش چند دستگاه چرخ خیاطی و پایه میز و ..... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:59 ب.ظ
1397/12/02
20:04 ب.ظ
فروش ماشین الات نساجی
فروش ماشین الات نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:02 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین دوخت پلاستیک با مارک UNION متشکل از شاسی دروازه ای فلزی دو عدد
1397/11/28 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش امواد اولیه و ابزار الات قالیبافی
فروش امواد اولیه و ابزار الات قالیبافی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:07 ب.ظ
فروش مواد اولیه و ابزار الات قالیبافی
فروش مواد اولیه و ابزار الات قالیبافی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/13
09:32 ق.ظ
چرخ خیاطی راسته دوز
چرخ خیاطی راسته دوز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:13 ق.ظ
فروش یک دستگاه چرخ خیاطی زیگزال یک دستگاه هانری /اتوبخار بامکس شهرستان
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:47 ب.ظ
فروش قطعات فلزی مستعمل ماشین الات نساجی
فروش قطعات فلزی مستعمل ماشین الات نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:17 ق.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین بافندگی مستعمل شهرستان
فروش 4 دستگاه ماشین بافندگی مستعمل شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:34 ب.ظ
فروش اموال شامل: چاپگر و کیبورد - فریزر ایستاده 6 درب و..
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:32 ب.ظ
فروش اموال شامل : دستگاه پانچ سر دسته نایلون و نایلکس - دستگاه دوخت - ترازوی 60 کیلویی
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
10:52 ق.ظ
فروش 1 عدد ماشین نساجی
فروش 1 عدد ماشین نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:39 ق.ظ
فروش یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی جوک ساخت ژاپن -یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
18:44 ب.ظ
فر.ش اموال شامل: دستگاه تولید نایلون - دستگاه دوخت - دستگاه خردکن و گرم کن دهنه و...
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/08
14:21 ب.ظ
فروش بیست دستگاه چرخ خیاطی
فروش بیست دستگاه چرخ خیاطی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:53 ق.ظ
فروش 3 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی
فروش 3 دستگاه چرخ خیاطی صنعتی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:38 ق.ظ
فروش دو دستگاه ماشین دوخت نایلون دو طبقه به عرض کارگیر
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
10:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیک گشاورزی شهرستان
فروش یک دستگاه دیک گشاورزی شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
13:03 ب.ظ
فروش دو دستگاه ماشین دوخت نایلون - ماشین دوخت کیسه فریزر
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:06 ب.ظ
فروش اقلام شامل: دوک قرقره نخ کامل و بالش بزرگ بدون رویه و...
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:15 ب.ظ
فروش اموال شامل:سردوز-چرخ زوجی - قیچی خیاطی -اتو شهرستان
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/07
11:25 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:56 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:36 ب.ظ
فروش دستگاه گرد بافت گونی به صورت کامل ساخت کشور چین
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
10:01 ق.ظ
فروش اموال شامل : یک دستگاه چرخ خیاطی - یقه زن - یک دستگاه چرخ خیاطی زیگزاگ زن
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:41 ق.ظ
فروش دستگاه دوخت تمام اتوماتیک
فروش دستگاه دوخت تمام اتوماتیک... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:40 ق.ظ
فروش تعداد یک دستگاه مستعمل تولید پرده حریر
فروش تعداد یک دستگاه مستعمل تولید پرده حریر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:35 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی واقع در
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
17:15 ب.ظ
فروش اموال شامل: دستگاه پرس غلطکی یقه و چرخ خیاطی
فروش اموال شامل: دستگاه پرس غلطکی یقه و چرخ خیاطی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/9 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی
فروش ماشین الات و تجهیزات نساجی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
15:47 ب.ظ
یک دستگاه گلدوزی
یک دستگاه گلدوزی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:50 ب.ظ
فروش اموال به شرح : دستگاه چرخ خیاطی زیگزاگ - دستگاه اتوپرسی واقع در
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:54 ب.ظ
فروش اموال به شرح : انواع تسمه - انواع نخ گلدوزی - انواع نوار - انواع کش واقع در شهر
1397/8/1 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
فروش اموال به شرح : چرخ خیاطی صنعتی تک موتور تک فاز یک عدد دست دوم
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:01 ب.ظ
فروش یک دستگاه چرخ خیاطی صنعتی کلاف دوز دو پایه مارک
1397/7/29 تاریخ گذشته
15:40 ب.ظ
فروش چرخ خیاطی صنعتی واقع در شهر
فروش چرخ خیاطی صنعتی واقع در شهر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:12 ب.ظ
فروش کاسه چرخ خیاطی سنگین
فروش کاسه چرخ خیاطی سنگین... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/28 تاریخ گذشته