1398/07/24
09:31 ق.ظ
فروش استخر پرورش ماهی و ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در
1398/7/24 مهلت دار
1398/07/23
13:58 ب.ظ
اجاره مجموعه ورزشی استخر شهر
اجاره مجموعه ورزشی استخر شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
واگذری مجموعه استخر و سونا
واگذری مجموعه استخر و سونا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/23 اعلام نشده
10:14 ق.ظ
فروش  تعدادی ملک به مسکونی - انباداری - سرایداری- استخر پلاک ثبتی
1398/7/23 مهلت دار
1398/07/20
10:31 ق.ظ
مزایده استخر شهید مدنی ناحیه 5
مزایده استخر شهید مدنی ناحیه 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/17
10:52 ق.ظ
واگذاری مجموعه استخر وسونای زرین - چایخانه بوستان
1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
18:15 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر وسونای زرین - چایخانه بوستان
1398/7/16 اعلام نشده
16:56 ب.ظ
اجاره بهره برداری از استخر نمونه در خ جی و سرتاوه در خ سروش
1398/7/16 مهلت دار
1398/07/11
17:37 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده
واگذاری استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/11 اعلام نشده
1398/07/10
19:08 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/09
09:40 ق.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری  استخر نمونه واقع
واگذاری اجاره بهره برداری استخر نمونه واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/9 مهلت دار
1398/07/08
18:24 ب.ظ
.اگذاری جهت بهره برداری از مجموعه استخر میلاد موسسه ایثار
1398/7/8 تاریخ گذشته
17:32 ب.ظ
استخر سرپوشیده موج صد دروازه مجموعه
استخر سرپوشیده موج صد دروازه مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/8 اعلام نشده
1398/07/07
19:47 ب.ظ
استخر سرپوشیده کارگران
استخر سرپوشیده کارگران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/31
11:21 ق.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده اردوگاه استانی
واگذاری استخر سرپوشیده اردوگاه استانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/31 اعلام نشده
1398/06/30
17:50 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده
واگذاری استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/23
18:45 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده و سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره با سایر امکانات
1398/6/23 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده ارد.گاه تابستانی
واگذاری استخر سرپوشیده ارد.گاه تابستانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/23 اعلام نشده
1398/06/21
20:04 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده شهدا
اجاره استخر سرپوشیده شهدا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 اعلام نشده
19:43 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر سرپوشیده بانوان تویسرکان
1398/6/21 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
واگذاری اجاره یک واحد مجموعه استخر رو باز - یک باب مغازه - یک باب سفره خانه سنتی شهر
1398/6/21 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
اجاره مجموعه استخر و سونا زرین
اجاره مجموعه استخر و سونا زرین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
واگذاری استخر شهید مدنی واقع در خیابان شمس
واگذاری استخر شهید مدنی واقع در خیابان شمس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/21 تاریخ گذشته
1398/06/20
15:10 ب.ظ
اجاره املااک 4 ردیف: 1 واحد مجموعه استخر روباز و 1 باب سفره خانه سنتی و 2 باب مغازه در
1398/6/20 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده شهرداری سر پل ذهاب
واگذاری استخر سر پوشیده شهرداری سر پل ذهاب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/14
18:02 ب.ظ
اجاره استخر شاهد قزوین
اجاره استخر شاهد قزوین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/14 اعلام نشده
17:50 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر  سرپوشیده  مجموعه ورزشی  ایستگاه شاهرود
1398/6/14 تاریخ گذشته
16:05 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر سونای زرین
واگذاری مجموعه استخر سونای زرین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/14 اعلام نشده
1398/06/11
12:43 ب.ظ
اجاره نگهداری بهره برداری مجموعه استخر رحیمی و سالن ورزشی دادمان
1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/10
12:59 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر سر پوشیده مجموعه ورزشی ایستگاه شاهرود
1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/09
14:52 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورززشی ایستگاه
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورززشی ایستگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/9 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری از مجموعه استخر و سالن ورزشی در انتهای
1398/6/9 اعلام نشده
11:35 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی ایستگاه
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی ایستگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
10:53 ق.ظ
واگذاری اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر
1398/6/6 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
اجاره استخر  شاهد
اجاره استخر شاهد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/04
10:05 ق.ظ
اجاره استخر رازی واقع
اجاره استخر رازی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
اجاره استخر فجر نمین
اجاره استخر فجر نمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/03
13:19 ب.ظ
واگذاری استخر رازی واقع در تهران
واگذاری استخر رازی واقع در تهران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/3 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
فروش استخر پرورش ماهی واقع
فروش استخر پرورش ماهی واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/6/2 تاریخ گذشته
1398/05/30
15:10 ب.ظ
اجاره استخر رازی در
اجاره استخر رازی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/28
16:53 ب.ظ
اجاره استخر و سونا عطر
اجاره استخر و سونا عطر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:27 ب.ظ
اجاره استخر شنا
اجاره استخر شنا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/22
18:51 ب.ظ
اجاره استخر و سونا
اجاره استخر و سونا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 اعلام نشده
18:36 ب.ظ
واگذاری استخر شهید مدنی ناحیه 5 تبریز
واگذاری استخر شهید مدنی ناحیه 5 تبریز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:52 ب.ظ
اجاره سالن ورزشی - استخرشنای- استادیوم 15000
اجاره سالن ورزشی - استخرشنای- استادیوم 15000... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/20 تاریخ گذشته
19:35 ب.ظ
اجاره 12 مکان  شامل استخر- خانه پینگ پینگ- سالن کونگ فو - خانه بسکتبال- بدمینتون- بوکس زمین چمن
1398/5/20 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
2/1 اجاره مجموعه ابی با امکانات سونا و جکوزی حمام ترکی اتاق ماساژ کافی شاپ
1398/5/20 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
بهره برداری از استخر سرپوشیده شهرداری
بهره برداری از استخر سرپوشیده شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/17
09:38 ق.ظ
اجاره مجموعه ابی با اماکانات متراژ 93 مترمربع
اجاره مجموعه ابی با اماکانات متراژ 93 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/5/17 تاریخ گذشته