1399/03/17
14:54 ب.ظ
واگذاری راهبری استخر شهرک
واگذاری راهبری استخر شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/17 مهلت دار
1399/03/13
19:20 ب.ظ
مازوت استخر-رسوبات خاک کوره-لجن استخر
مازوت استخر-رسوبات خاک کوره-لجن استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
12:18 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده
اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
10:20 ق.ظ
واگذاری راهبری استخر شهرک صنعتی
واگذاری راهبری استخر شهرک صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
15:08 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده
اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/11 مهلت دار
1399/03/10
10:30 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده
اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/10 مهلت دار
1399/03/07
19:03 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر های 1و2 پیاده روس اطراف - ماشین های شارژی - قایق پدالی
1399/3/7 اعلام نشده
17:57 ب.ظ
واگذاری اجاره استخرهای شماره 1و2 و پیاده رو اطراف
1399/3/7 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
اجاره استخر شنا
اجاره استخر شنا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
11:44 ق.ظ
فروش ملک زمین به مساحت 12390 مترمربع
فروش ملک زمین به مساحت 12390 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/3/3 مهلت دار
1399/02/31
10:50 ق.ظ
فوش یک باب استخر ذخیره اب به مساحت 10201/56 مترمربع
1399/2/31 مهلت دار
1399/02/30
12:49 ب.ظ
واگذاری اجاره استخرهای شماره
واگذاری اجاره استخرهای شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/30 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
بهره برداری استخر رودباز هتل
بهره برداری استخر رودباز هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/29
19:26 ب.ظ
اجاره محل استخر چاخانه اتحاد کاربری موسسه فرهنگی
1399/2/29 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
فروش استخر پرورش ماهی 2568 متری در
فروش استخر پرورش ماهی 2568 متری در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/28
19:16 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده - زمین فوتبال- نانوایی- پینت بال
1399/2/28 تاریخ گذشته
1399/02/25
14:27 ب.ظ
فروش ملک به متراژ 22100 مترمربع
فروش ملک به متراژ 22100 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/25 اعلام نشده
1399/02/24
14:10 ب.ظ
فروش املاک مازاد برنیاز  با کاربری مسکونی- تجاری مسکونی- اداری تجاری-- رفاهی- مسکونی رفاهی
1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/18
10:53 ق.ظ
فروش 5قطعه زمین یک حلقه استخر پرورش ماهی با87000
1399/2/18 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری اجاره تاسیسات پرورش ماهیان سردایی
واگذاری اجاره تاسیسات پرورش ماهیان سردایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/18 تاریخ گذشته
1399/02/15
15:11 ب.ظ
واگذاری اماکن رفاهی اقامتی و اماکن ورزشی شامل استخر سالن
1399/2/15 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
واگذاری استخر اندیشه با طبقه دوم
واگذاری استخر اندیشه با طبقه دوم... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/15 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
فروش و واگذاری زمین و استخر ذخیره اب - سیستم ابیاری قطره ای - درخت لیمو ترش
1399/2/15 تاریخ گذشته
09:16 ق.ظ
واگذاری اجاره مجموعه استخر زیتون
واگذاری اجاره مجموعه استخر زیتون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/15 اعلام نشده
1399/02/13
11:56 ق.ظ
اجاره استخر اندیشه خ بهشتی
اجاره استخر اندیشه خ بهشتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/11
14:44 ب.ظ
استخر
استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/11 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/11 اعلام نشده
1399/02/06
09:46 ق.ظ
فروش استخر پرورش ماهی واقع در
فروش استخر پرورش ماهی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/6 تاریخ گذشته
1399/02/04
15:19 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به متراژ
فروش ششدانگ ملک به متراژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/2/4 تاریخ گذشته
1399/01/30
15:49 ب.ظ
تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر
تعمیر و تجهیز اولیه و بهره برداری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/1/30 تاریخ گذشته
1399/01/27
08:46 ق.ظ
اجاره مجموعه استخر
اجاره مجموعه استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1399/1/27 اعلام نشده
1398/12/26
17:02 ب.ظ
اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر زنده یا رحیمی و سالن ورزشی شهید
1398/12/26 اعلام نشده
17:01 ب.ظ
اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر زنده یا رحیمی و سالن ورزشی شهید
1398/12/26 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
اجاره نگهداری بهره برداری از مجموعه استخر
اجاره نگهداری بهره برداری از مجموعه استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/26 تاریخ گذشته
1398/12/25
14:43 ب.ظ
اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر زنده
1398/12/25 اعلام نشده
1398/12/20
16:37 ب.ظ
فروش اموال شامل : سیستم ابیاری قطره ای - چاه عمیق با تجهیزات -زمین - درخت لیموترش
1398/12/20 تاریخ گذشته
16:32 ب.ظ
واگذاری فضاهای مازاد شامل رستوران
واگذاری فضاهای مازاد شامل رستوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/20 تاریخ گذشته
1398/12/13
14:48 ب.ظ
فروش 27 ردیف ملک مسکونی تجاری اداری زراعی کشاورزی و استخر تفریحی و باغ مرکبات در
1398/12/13 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
فروش ملک و زمین تفریحی مسکونی اداری تجاری کشاورزی
1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/12
15:59 ب.ظ
واگذاری بهره برداری استخر یاد اوران
واگذاری بهره برداری استخر یاد اوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/11
15:04 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر یاد اوران
واگذاری بهره برداری از استخر یاد اوران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/11 تاریخ گذشته
1398/12/08
12:14 ب.ظ
تعمیر و تجهیز و اجاره استخر هتل
تعمیر و تجهیز و اجاره استخر هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/8 تاریخ گذشته
1398/12/07
11:28 ق.ظ
اجاره اماکن 12 ردیف: استخر
اجاره اماکن 12 ردیف: استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/7 تاریخ گذشته
1398/12/06
14:05 ب.ظ
واگذاری اجاره اراضی شالیکاری و استخر پرورش ماهی
1398/12/6 اعلام نشده
1398/12/05
12:16 ب.ظ
واگذاری استخر مهتاب واقع در ابتدای بلوار 22 بهمن- پیست سواری اقامتگاه
1398/12/5 تاریخ گذشته
1398/12/04
17:22 ب.ظ
واگذاری اجاره املاک در 5 ردیف واقع درشهرستان
واگذاری اجاره املاک در 5 ردیف واقع درشهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/4 تاریخ گذشته
1398/12/03
18:40 ب.ظ
واگذاری مجموعه استخر و سونای زرین
واگذاری مجموعه استخر و سونای زرین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/3 اعلام نشده
18:33 ب.ظ
واگذاری واحد پرورش ماهی گرمایی
واگذاری واحد پرورش ماهی گرمایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/12/3 اعلام نشده
1398/12/01
12:06 ب.ظ
طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه
1398/11/30 تاریخ گذشته