1398/02/30
11:08 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن چندمنظوره و سالن بدنسازی و زمین تنیس
1398/2/30 مهلت دار
10:54 ق.ظ
واگذاری سه کلاس در شیفت بعد از ظهر - استخر روباز - زمین مدرسه  فرهنگ شهرستان
1398/2/30 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
واگذاری یک باب استخر شنای روباز با متعلقات شامل رختکن تاسیسات و تجهیزات
1398/2/29 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
بهره برداری از اماکن : استخر و مجتمع ورزشی در 4 ردیف در
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/29
11:40 ق.ظ
اجاره استخر و سونای
اجاره استخر و سونای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:38 ب.ظ
اجاره استخر شماره یک شهرداری
اجاره استخر شماره یک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/22
19:00 ب.ظ
بهره برداری استخر سرپوشیده وسونا و جکوزی
بهره برداری استخر سرپوشیده وسونا و جکوزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 اعلام نشده
15:58 ب.ظ
اجاره استخر و سونای
اجاره استخر و سونای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/21
15:18 ب.ظ
اجاره استخر شماره 1 شهرداری در بلوار ایت اله
اجاره استخر شماره 1 شهرداری در بلوار ایت اله... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/17
17:01 ب.ظ
اجاره عرصه فروش گل و پارک کودک استخر ابشار  و غرفه های عرقه مواد غذایی در سطح شهر
1398/2/17 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
واگذاری غرفه شماهر 15 و استخر روباز
واگذاری غرفه شماهر 15 و استخر روباز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
09:49 ق.ظ
بهره برداری  از اماکن جانبی
بهره برداری از اماکن جانبی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/11
10:41 ق.ظ
اجاره استخر پرورش ماهی به متراژ 9000 متر مکعب و ظرفیت 6 الی 10 هزار قطعه ماهی
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/05
09:57 ق.ظ
اجاره استخر و سونای شهرداری
اجاره استخر و سونای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/04
09:38 ق.ظ
بهره برداری مجموعه استخر سرپوشیده و سونا
بهره برداری مجموعه استخر سرپوشیده و سونا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
10:43 ق.ظ
بهر ه برداری از زمینهای تنیس و استخر
بهر ه برداری از زمینهای تنیس و استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
17:30 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از زمین های تنیس و استخر
1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/29
11:08 ق.ظ
مجموعه استخر و سونای شهرداری
مجموعه استخر و سونای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
10:14 ق.ظ
اجاره استخر شماره 1 شهرداری در بلوار ایت اله
اجاره استخر شماره 1 شهرداری در بلوار ایت اله... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/28 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
بهره برداری مجموعه استخر سرپوشیده و سونا وجکوزی
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/27
09:25 ق.ظ
واگذاری اجاره ای استخر سرپوشیده 1 سال
واگذاری اجاره ای استخر سرپوشیده 1 سال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
17:59 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر و نگهداری تاسیسات استخر
1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:11 ق.ظ
واگذاری اجاره استخربین المللی دانشگاه
واگذاری اجاره استخربین المللی دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/21
14:55 ب.ظ
اجاره استخر شماره یک
اجاره استخر شماره یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 15 و استخر  روباز
واگذاری غرفه شماره 15 و استخر روباز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر
واگذاری اجاره استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
واگذاری غرفه شماره 15 و استخر روباز هتل
واگذاری غرفه شماره 15 و استخر روباز هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر
واگذاری اجاره استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/20
14:05 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر شنای
واگذاری بهره برداری از استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده به صورت اجاره
واگذاری استخر سرپوشیده به صورت اجاره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 اعلام نشده
13:10 ب.ظ
بهره برداری از استخر شنای بانوان
بهره برداری از استخر شنای بانوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:21 ق.ظ
بهره برداری استخر چهار فصل روباز برای مدت3 سال
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:41 ب.ظ
واگذاری فضای استخر هتل
واگذاری فضای استخر هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اجاره یا مشارکت اببندان 40 هکتاری  جهت پرورش ماهی های گرمابی در
1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/22
13:17 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر پردیس
واگذاری اجاره استخر پردیس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
14:44 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر شنای بانوان
واگذاری بهره برداری از استخر شنای بانوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/18 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر شنای بانوان
واگذاری بهره برداری از استخر شنای بانوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
12:25 ب.ظ
فروش ملک استخر پلاک 88/8582 به مساحت 250 متر مربع با کاربری
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
واگذاری تعدادی از اماکن : استخر سرپوشیده
واگذاری تعدادی از اماکن : استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
10:43 ق.ظ
واگذاری محل مجموعه فرهنگی ورزشی استخر انتظامی
1397/12/12 اعلام نشده
1397/12/11
11:25 ق.ظ
واگذایر استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی شهرداری
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/09
13:35 ب.ظ
بازسازی و بهره برداری استخر چهار فصل روباز
بازسازی و بهره برداری استخر چهار فصل روباز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:37 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر شهید
واگذاری اجاره استخر شهید... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/01
13:14 ب.ظ
واگذاری استخر هتل به صورت استیجاری برای مدت 5 ماه
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:45 ق.ظ
واگذاری مجموعه ابدرمانی
واگذاری مجموعه ابدرمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:47 ق.ظ
واگذاری استخر هتل
واگذاری استخر هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:32 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر شنای روباز و استخر و قایق های پدالی
1397/11/23 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر شنای
بهره برداری از مجموعه استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/17
13:50 ب.ظ
واگذاری اجاره  تعدادی از اماکن  بازی کودکان - استخر سرپوشیده - کشتار گاه دام
1397/11/17 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
اجاره پرورش ماهی گرمابی
اجاره پرورش ماهی گرمابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته