1398/04/24
10:47 ق.ظ
واگذاری اجاره مجموعه ورزشی استخر و
واگذاری اجاره مجموعه ورزشی استخر و... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/24 مهلت دار
1398/04/23
10:56 ق.ظ
واگذاری اجاره مجموعه استخر شنا سونا و جکوزی سرپوشیده
1398/4/22 مهلت دار
1398/04/22
16:16 ب.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر زنده یاد
1398/4/22 مهلت دار
12:24 ب.ظ
واگذاری تعدادی 14 .احد هر کدام به مساحت حدود 1/2 هکتار
1398/4/22 مهلت دار
1398/04/19
17:58 ب.ظ
واگذاری اجاره مجموعه استخر شنا سونا جکوزی سرپوشیده
1398/4/19 مهلت دار
1398/04/18
14:04 ب.ظ
واگذاری اجاره مجموعه استخر شنا سونا و جکوزی سرپوشیده
1398/4/18 مهلت دار
1398/04/15
09:26 ق.ظ
فروش ملک حدود 4000 متر مربع  قسمتی از کل زمین شالیزار و استخر شهرستان
1398/4/14 اعلام نشده
1398/04/12
13:38 ب.ظ
08:19 ق.ظ
اجاره مجموعه استخر و سونای
اجاره مجموعه استخر و سونای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/11 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
بهره برداری  از استخر ایثار
بهره برداری از استخر ایثار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
15:42 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر شهرداری در پارک شادی جهت اجاره کافی شاپ
1398/4/10 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
واگذاری مدیریت نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر واقع
1398/4/10 اعلام نشده
1398/04/09
09:04 ق.ظ
اجاره دو باب سالن ورزشی و استخر افتابی سرپوشیده
1398/4/9 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
اجاره 12 باب سالن ورزشی و استخر سرپوشیده
اجاره 12 باب سالن ورزشی و استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/9 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
واگذاری اجاره استخر
واگذاری اجاره استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/9 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
اجاره استخر ازادی
اجاره استخر ازادی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
08:22 ق.ظ
بهره برداری از زمینهای تنیس و استخر
بهره برداری از زمینهای تنیس و استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/5 اعلام نشده
1398/04/03
19:05 ب.ظ
اجاره 12 سالن ورزشی و استخر
اجاره 12 سالن ورزشی و استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/3 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
واگذاری استخر سرپوشیده شهرداری
واگذاری استخر سرپوشیده شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
20:00 ب.ظ
واگذاری اجاره مجتمع ورزشی شامل سالن چند منظوره - استخر -سونای خشک و بخار و جکوزی
1398/4/2 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر واقع در استان
واگذاری بهره برداری از استخر واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:01 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر واقع در استان
واگذاری بهره برداری از استخر واقع در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/1 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر طراوت
واگذاری اجاره استخر طراوت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/28
08:11 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی استخر
واگذاری سالن ورزشی استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/25
14:23 ب.ظ
واگذاری استخر به صورت یک سال
واگذاری استخر به صورت یک سال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
واگذاری اجاره استخر شماره یم شهرداری واقع در
واگذاری اجاره استخر شماره یم شهرداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
اجاره استخر و سونا شهرداری
اجاره استخر و سونا شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/25 اعلام نشده
09:38 ق.ظ
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/23
17:03 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/23 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
واگذاری سالن چند منظوره استخر سونای خشک و بخار جکوزی
1398/3/23 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
واگذاری استخر شنای بهمنی
واگذاری استخر شنای بهمنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/22
11:10 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی
1398/3/22 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:48 ب.ظ
مجموعه استخر سرپوشیده
مجموعه استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/20 اعلام نشده
1398/03/18
17:17 ب.ظ
اجاره استخر و سونای
اجاره استخر و سونای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
10:22 ق.ظ
واگذاری تعمیرات استخر
واگذاری تعمیرات استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/13 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اجاره بوفه و اتاق ماساژ استخر مروارید وایین
اجاره بوفه و اتاق ماساژ استخر مروارید وایین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/11
11:06 ق.ظ
اصلاحیه -- اجاره استخر سرپوشیده
اصلاحیه -- اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/11 اعلام نشده
1398/03/08
12:29 ب.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/8 اعلام نشده
1398/03/07
15:51 ب.ظ
بهره برداری استخر
بهره برداری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/7 اعلام نشده
1398/03/05
13:50 ب.ظ
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی
بهره برداری از استخر سرپوشیده و فضاهای جانبی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/5 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
فروش قطعه یک باب استخر سیمانی شهرستان
فروش قطعه یک باب استخر سیمانی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
10:26 ق.ظ
واگذاری اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر زنده یا
1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
11:08 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه ورزشی شامل استخر و سالن چندمنظوره و سالن بدنسازی و زمین تنیس
1398/2/30 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
واگذاری سه کلاس در شیفت بعد از ظهر - استخر روباز - زمین مدرسه  فرهنگ شهرستان
1398/2/30 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
واگذاری یک باب استخر شنای روباز با متعلقات شامل رختکن تاسیسات و تجهیزات
1398/2/29 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
بهره برداری از اماکن : استخر و مجتمع ورزشی در 4 ردیف در
1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:40 ق.ظ
اجاره استخر و سونای
اجاره استخر و سونای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
13:38 ب.ظ
اجاره استخر شماره یک شهرداری
اجاره استخر شماره یک شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:00 ب.ظ
بهره برداری استخر سرپوشیده وسونا و جکوزی
بهره برداری استخر سرپوشیده وسونا و جکوزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/22 اعلام نشده