1397/12/01
13:14 ب.ظ
واگذاری استخر هتل به صورت استیجاری برای مدت 5 ماه
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/29
09:45 ق.ظ
واگذاری مجموعه ابدرمانی
واگذاری مجموعه ابدرمانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
11:47 ق.ظ
واگذاری استخر هتل
واگذاری استخر هتل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/23
15:32 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر شنای روباز و استخر و قایق های پدالی
1397/11/23 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر شنای
بهره برداری از مجموعه استخر شنای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/17
13:50 ب.ظ
واگذاری اجاره تعدادی از اماکن بازی کودکان - استخر سرپوشیده - کشتار گاه دام
1397/11/17 اعلام نشده
13:34 ب.ظ
اجاره پرورش ماهی گرمابی
اجاره پرورش ماهی گرمابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
واگذاری اجاره مجموعه استخر شهید شجاعی واقع در
1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
15:03 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی
1397/11/15 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
فروش مجموعه استخر سرپوشیده جهان پهلوان تختی شهر
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
17:30 ب.ظ
اجاره استخر سنای روباز و استخر و قایق های پدالی
1397/11/14 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
08:06 ق.ظ
فروش زمین 11 هکتار + 1باب ساختمان گردشگری و نگهبانی و باغ پسته و انباری در
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:30 ب.ظ
واگذاری اماکن استخر سرپوشیده
واگذاری اماکن استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/10 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده شنای ملوان
اجاره استخر سرپوشیده شنای ملوان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
10:17 ق.ظ
فروش مازاد اب قنات- اجاره استخر پرورش ماهی
فروش مازاد اب قنات- اجاره استخر پرورش ماهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
13:44 ب.ظ
فروش مجموعه استخر سرپوشیده
فروش مجموعه استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/8 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه استخر سرپوشیده و سونا و جکوزی شهرداری
1397/11/8 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده شنای ملوان نیروی
اجاره استخر سرپوشیده شنای ملوان نیروی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
15:36 ب.ظ
واگذاری مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده باشگاه پیام
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
16:45 ب.ظ
واگذاری استخر و سالن تیر اندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی
1397/11/6 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
واگذاری استخر غرفان شهرداری
واگذاری استخر غرفان شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:23 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده
اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:46 ب.ظ
اجاره استخر شنای روباز و استخر
اجاره استخر شنای روباز و استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
اجاره مجموعه ابدرمانی ساری سو
اجاره مجموعه ابدرمانی ساری سو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:37 ق.ظ
اجاره استخر شنای روباز و استخر و قایق های پدالی شهرداری
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/06
11:44 ق.ظ
واگذاری استخر عرفان شهرداری
واگذاری استخر عرفان شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
12:11 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر شهید تندگویان واقع در جاده
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:54 ب.ظ
بهره برداری از 1باب استخر سرپوشیده در مجموعه
بهره برداری از 1باب استخر سرپوشیده در مجموعه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/2 اعلام نشده
1397/10/01
10:48 ق.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از ویلاهای اقامتی کافی شاپ و استخر روباز مجموعه
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:11 ب.ظ
واگذاری استخر
واگذاری استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:43 ب.ظ
اجاره ملک در 2 ردیف: مجموعه استخر و سونا و استخر سرپوشیده شهید
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/22
09:41 ق.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:13 ب.ظ
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در
واگذاری اجاره استخر بوفه و انتشارات واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:09 ب.ظ
لغو مزایده -- استخر سرپوشیده
لغو مزایده -- استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
اجاره استخر شنا در مجموعه ورزشی
اجاره استخر شنا در مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/09
17:18 ب.ظ
بهره برداری از 1 باب استخر سرپوشیده
بهره برداری از 1 باب استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:28 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از یک باب استخر سر پوشیده
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:04 ب.ظ
فروش یک قطعه استخر ماهی به مساحت 820 متر مربع واقع در
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:56 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:31 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:49 ق.ظ
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای
واگذاری استخر سر پوشیده شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
واگذاری بازارچه
واگذاری بازارچه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:12 ق.ظ
اجاره اب بندان روستای
اجاره اب بندان روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:42 ق.ظ
اجاره استخر شهدای دانش
اجاره استخر شهدای دانش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
10:54 ق.ظ
اجاره استخر شهدای
اجاره استخر شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اماکن مورد اجاره : استخر و سالن افق
اماکن مورد اجاره : استخر و سالن افق... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:25 ق.ظ
بهره برداری از 3 باب غرفه و سونای سرپوشیده و یک دستگاه چیلر و
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
بهره برداری از سونای سر پوشیده واقع در
بهره برداری از سونای سر پوشیده واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری
واگذاری مجموعه استخر شنای شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/18 تاریخ گذشته