1397/10/26
13:26 ب.ظ
بهره برداری از یکباب زمین تنیس روبار
بهره برداری از یکباب زمین تنیس روبار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
17:30 ب.ظ
واگذاری اجاره یک باب ساختمان دو طبقه شامل سوله ورزشی و سلف سرویس
1397/10/25 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
اجاره بدون سرقفلی مجموعه های ورزشی و تفریحی
اجاره بدون سرقفلی مجموعه های ورزشی و تفریحی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
15:57 ب.ظ
واگذاری مکان های استیجاری شهرستان
واگذاری مکان های استیجاری شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
15:57 ب.ظ
واگذاری استخر ورزشی مجمتع
واگذاری استخر ورزشی مجمتع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/23 اعلام نشده
15:46 ب.ظ
واگذاری تعداد 3 قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی
1397/10/23 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
واگذاری 3 قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی اموزشی فرهنگی در
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:50 ق.ظ
فروش 5 ردیف ساختمان تجاری و ورزشی در
فروش 5 ردیف ساختمان تجاری و ورزشی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/21 مهلت دار
08:32 ق.ظ
فروش 18 ردیف ملک اداری ورزشی مسکونی در استان
فروش 18 ردیف ملک اداری ورزشی مسکونی در استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/20 مهلت دار
08:32 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی اداری ورزشی تفریحی در استان
1397/10/20 مهلت دار
1397/10/20
10:50 ق.ظ
واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری واقع در سطح استان
1397/10/20 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از سالن ها و مجموعه های ورزشی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:24 ب.ظ
واگذاری مجموعه ورزشی - مغازه شهر
واگذاری مجموعه ورزشی - مغازه شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/19 اعلام نشده
13:27 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری ورزش کارتینگ در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 4500 متر مربع
1397/10/19 مهلت دار
13:27 ب.ظ
واگذاری عملیات مشروحه در 3 ردیف شامل :1- واگذاری زیر پله سالن ورزش
1397/10/19 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از سالن بدنسازی به انضمام بوفه و کلیه تاسیسات و امکانات جانبی
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
واگذاری املاک در 3 ردیف شامل : پروژه تجاری
واگذاری املاک در 3 ردیف شامل : پروژه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
واگذاری اجاره اماکن ورزشی شهرستان
واگذاری اجاره اماکن ورزشی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 مهلت دار
11:50 ق.ظ
فروش زمین ورزشی به مساحت 2995/29 متر مربع واقع در شهرک
1397/10/18 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
واگذاری 3 قطعه زمین دولتی با کاربری ورزشی اموزشی فرهنگی در
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
بهره برداری از فروشگاه برندهای کامپیوتری در مجموعه ورزشی
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
بهره برداری از فضایی جهت فروشگاه لوازم ورزشی جنب فدراسیون هاکی
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی و انتشارات و بوفه
واگذاری سالن ورزشی و انتشارات و بوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/18
09:20 ق.ظ
واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری واقع در سطح استان و
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:36 ق.ظ
بهره برداری از سالن بدنسازی بانضمام
بهره برداری از سالن بدنسازی بانضمام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:15 ب.ظ
واگذاری سالن ورزشی دانشگاه
واگذاری سالن ورزشی دانشگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
بهره برداری از بوفه مجتمع ورزشی
بهره برداری از بوفه مجتمع ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:51 ق.ظ
11:38 ق.ظ
واگذاری اجازه بهره برداری ورزش کارتینگ در قطعه زمینی به مساحت تقریبی 4500 متر مربع
1397/10/13 مهلت دار
1397/10/12
18:54 ب.ظ
واگذاری استخر مجموعه ورزشی کارگران شاهرود
واگذاری استخر مجموعه ورزشی کارگران شاهرود... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
اجاره مجموعه ورزشی - سونا و استخر
اجاره مجموعه ورزشی - سونا و استخر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 اعلام نشده
18:45 ب.ظ
واگذاری اجاره مجموعه ورزشی شهدای گلشهر
واگذاری اجاره مجموعه ورزشی شهدای گلشهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/12 تاریخ گذشته
16:03 ب.ظ
واگذاری امیتاز بهره برداری از غرفه ها -باشگاه بدنسازی شهرداری
1397/10/12 مهلت دار
13:28 ب.ظ
فروش عرصه اعیان مجموعه ورزشی چندمنطوره رد مساحت 2240 عرصه و اعیان 1765 مترمربع
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
عرصه و اعیان مجموعه ورزشی چند منظوره واقع در شهرک
1397/10/12 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
واگذاری عملیان مشروحه در 3 ردیف شامل :1- واگذاری زیر پله ورزشی رسالت 2- فروش یک قطعه پلاک زمین
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:56 ب.ظ
واگذاری اجاره دو طبقه سالن ورزشی جهان پهلوان تختی
1397/10/11 تاریخ گذشته
14:54 ب.ظ
اجاره سالن کاربری ورزشی
اجاره سالن کاربری ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/11 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
اجاره ی غرفه های مجتمع ورزشی و اموزشی
اجاره ی غرفه های مجتمع ورزشی و اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/10
16:03 ب.ظ
اجاره واحدهای تجاری ورزشی و کل فروشی و .. در 5 ردیف در
1397/10/10 مهلت دار
15:49 ب.ظ
اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و اموزشی
اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/10 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
اجاره یکساله سالن ورزشی
اجاره یکساله سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/10 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
واگذاری ساختمان زورخانه شهرداری به صورت اجاره شهرداری
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:05 ب.ظ
فروش زمین ورزشی 1209 مترمربع در
فروش زمین ورزشی 1209 مترمربع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/8 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
واگذاری مجموعه های ورزشی مشروحه در 7 ردیف شهر
واگذاری مجموعه های ورزشی مشروحه در 7 ردیف شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/8 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از فضاهای مشروحه در 9ردیف شهر
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/08
13:45 ب.ظ
پروژه اجاره سالن ورزشی
پروژه اجاره سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/8 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از اماکن سالن چندمنظوره ورزشی و 3 ردیف مغازه تجاری
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
1397/10/05
14:46 ب.ظ
تمدید -- واگذاری مجموعه ورزشی و استخر سرپوشیده باشگاه
1397/10/5 تاریخ گذشته