1397/08/23
14:18 ب.ظ
واگذاری اجاره سالن ورزشی دبستان بهار ازادی واقع در
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:11 ب.ظ
سالن فوتسال
سالن فوتسال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 مهلت دار
17:55 ب.ظ
فروش سالن ورزشی شهدای
فروش سالن ورزشی شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 مهلت دار
11:36 ق.ظ
واگذاری استیجاری سالن ها یورزشی شماره 1و2 و زمین های چمن
1397/8/22 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
اجاره سالن ورزشی
اجاره سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
20:13 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فضاهای ورزشی مجموعه اسکیت پارک
1397/8/21 اعلام نشده
20:13 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از امکانات ورزشی و رفاهی موجود در مجموعه
1397/8/21 مهلت دار
09:16 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی واحد دانشکاهی
واگذاری سالن ورزشی واحد دانشکاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
واگذاری یکساله تعدادی از اماکن ورزشی
واگذاری یکساله تعدادی از اماکن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 مهلت دار
09:02 ق.ظ
واگذاری ساختمان زورخانه شهرداری به صورت
واگذاری ساختمان زورخانه شهرداری به صورت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
20:13 ب.ظ
واگذاری سوله ورزشی پارک بانوان واقع در
واگذاری سوله ورزشی پارک بانوان واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/20 مهلت دار
19:58 ب.ظ
اماکن ورزشی سالن ورزشی چند منظوره شهدا واقع در
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
14:05 ب.ظ
بهره بردارب از 6 زمین چمن مصنوعی در
بهره بردارب از 6 زمین چمن مصنوعی در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 مهلت دار
14:03 ب.ظ
واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری واقع
واگذاری تعدادی از اماکن ورزشی و تجاری واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/19 مهلت دار
13:45 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از سالن های رزمی زیتون موسسه
1397/8/15 مهلت دار
1397/08/18
23:39 ب.ظ
تجهیز و بهره برداری زمین اسکیت پارک
تجهیز و بهره برداری زمین اسکیت پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 مهلت دار
23:39 ب.ظ
تجهیزو بهره برداری زمین اسکیت پارک
تجهیزو بهره برداری زمین اسکیت پارک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 مهلت دار
23:38 ب.ظ
اجاره 15 ردیف از اماکن ورزشی شامل: استخر و سالن ورزشی
1397/8/15 اعلام نشده
23:35 ب.ظ
اجاره زمین چمن فوتبال شهرک
اجاره زمین چمن فوتبال شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 مهلت دار
23:25 ب.ظ
بهره برداری از 10 ردیف مراکز فرهنگی ورزشی
بهره برداری از 10 ردیف مراکز فرهنگی ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 اعلام نشده
23:20 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی در شهرستان
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/15
08:48 ق.ظ
اجاره مجموعه ورزشی شهدا
اجاره مجموعه ورزشی شهدا... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:05 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 مهلت دار
15:01 ب.ظ
واگذاری مجموعه ورزشی واقع در
واگذاری مجموعه ورزشی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
اجاره بدون سرقفلی مجموعه های ورزشی و تفریحی
اجاره بدون سرقفلی مجموعه های ورزشی و تفریحی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
09:44 ق.ظ
اجاره سالن بدنسازی و سالن چند منظوره ورزشی
اجاره سالن بدنسازی و سالن چند منظوره ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 مهلت دار
09:38 ق.ظ
بهره برداری از6 زمین چمن مصنوعی
بهره برداری از6 زمین چمن مصنوعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/12 مهلت دار
1397/08/10
13:25 ب.ظ
اجاره مجموعه ورزشی
اجاره مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
17:08 ب.ظ
واگذاری زمین های چمن مصنوعی در 6 ردیف واقع در شهرستان
1397/8/9 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
واگذاری اجاره سالیانه مجموعه ورزشی
واگذاری اجاره سالیانه مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
واگذاری اجاره زمین چمن فوتبال شهرک
واگذاری اجاره زمین چمن فوتبال شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
15:39 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره و بدنسازی
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
واگذاری سر قفلی زمین چمن مصنوعی واقع در شهرستان
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:24 ب.ظ
واگذاری اجاری مجموعه ورزشی کارگران
واگذاری اجاری مجموعه ورزشی کارگران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/5 اعلام نشده
12:19 ب.ظ
فروش املاک در 17 ردیف شامل زمین چمن و....
فروش املاک در 17 ردیف شامل زمین چمن و....... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/3 اعلام نشده
12:16 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/3 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری مجموعه ورزشی واقع در شهرستان
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:02 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی موسسه فرهنگی ورزشی توانبخشی
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی واقع در شهرک
واگذاری سالن ورزشی واقع در شهرک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/2 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
اجاره باشگاه بدنسازی
اجاره باشگاه بدنسازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
اجاره باشگاه بیلیارد میگون
اجاره باشگاه بیلیارد میگون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 اعلام نشده
1397/08/01
15:19 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی
واگذاری بهره برداری از مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:03 ب.ظ
واگذاری زمین ورزشی پشت محوطه
واگذاری زمین ورزشی پشت محوطه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 تاریخ گذشته
16:02 ب.ظ
واگذاری سالن ورزشی اسقاطی سالن بدن سازی
واگذاری سالن ورزشی اسقاطی سالن بدن سازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
واگذاری اجاری املاک شامل: 3 باب اتاق در - سالن ورزشی در - سینما - تاق مرکز علمی کاربردی در
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
واگذاری بهره برداری فضاهای مشروحه : دریاچه وکافی شاپ - سالن ورزشی
1397/7/28 اعلام نشده
10:43 ق.ظ
واگذاری زمین ورزشی پشت محوطه هتل واقع در
واگذاری زمین ورزشی پشت محوطه هتل واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش وسایل ورزشی اسقاطی سالن بدن سازی واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:02 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی قطعه 9 از پلاک 99 فرعی
1397/7/24 اعلام نشده