1397/09/20
22:08 ب.ظ
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/17
13:36 ب.ظ
فروش قالیچه ترکمن سایز کوچک و بزرگ - روپشتی قرمز لاکی
1397/9/16 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست بافت ترکمنی با طرح ماری گل 2*3 شهرستان
1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
15:09 ب.ظ
فروش دو تخته فرش 12 متری
فروش دو تخته فرش 12 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/11
10:24 ق.ظ
فروش انواع فرش شامل فروش 12 مترمربع بافته شده
فروش انواع فرش شامل فروش 12 مترمربع بافته شده... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/11 مهلت دار
1397/09/07
12:35 ب.ظ
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:26 ب.ظ
فروش تخته فروش 700 سانه 12 متری
فروش تخته فروش 700 سانه 12 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
08:39 ق.ظ
فروش شش فرش 9 متری هفتصد شانه واقع در شهرستان
فروش شش فرش 9 متری هفتصد شانه واقع در شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:56 ب.ظ
فروش اموال شامل :قالیچه ایلام اعلا چله ابریشم
فروش اموال شامل :قالیچه ایلام اعلا چله ابریشم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:21 ب.ظ
فروش تعدادی قالی دستباف به صورت یکجا
فروش تعدادی قالی دستباف به صورت یکجا... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
11:40 ق.ظ
فروش اموال شامل: فرش ماشینی
فروش اموال شامل: فرش ماشینی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:34 ق.ظ
فروش تعداد 4 تخته فرش دستباف 3*2 قرمز رنگ واقع در شهرستان
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:03 ب.ظ
فروش یک تخته فرش بافت کاشان دستبافت گونه 12 متری 700 شانه واقع در
1397/8/19 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش انواع فرش شامل یک تخته فرش دستباف قم- پرده ای
فروش انواع فرش شامل یک تخته فرش دستباف قم- پرده ای... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:27 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست بافت نیمه کاره
فروش یک تخته فرش دست بافت نیمه کاره... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:51 ق.ظ
فروش اموال به شرح ک دو تخته فرش ماشینی - یک عدد قفسه کتابخانه - یک دستگاه کولر اسپیلت
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:10 ق.ظ
فروش اموال شامل: قالی 24 متری
فروش اموال شامل: قالی 24 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
فروش قالی 18 متری
فروش قالی 18 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:40 ب.ظ
فروش یک عدد تخته فرش 6 در 4 متر نقشه خیابانی رج 50
فروش یک عدد تخته فرش 6 در 4 متر نقشه خیابانی رج 50... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:08 ب.ظ
فروش 2تخته فرش دستباف
فروش 2تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
17:20 ب.ظ
فروش دو تخته فرش 12 متری پدیده 10 رنگ با تراکم 3000 هفتصد
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:08 ق.ظ
فروش فرش 12 متری الماس 700 شانه نگین مشهد واقع در
فروش فرش 12 متری الماس 700 شانه نگین مشهد واقع در... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:36 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک تخته فرش دستباف قم - فرش دستبافت پرده ای واقع در شهرستان
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
فروش 8 تخته فرش دستباف نو واقع در شهرستان
فروش 8 تخته فرش دستباف نو واقع در شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:28 ق.ظ
1 تخته فرش دستباف 6 متری 2*3
1 تخته فرش دستباف 6 متری 2*3... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
فروش یک تخته فرش دستبافت
فروش یک تخته فرش دستبافت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:44 ق.ظ
فروش 13 ردیف کالا شامل: فرش و قالیچه و پوتین و پتو و....
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:58 ق.ظ
فروش فرش -قالیچه-موکت-کیف زنانه و
فروش فرش -قالیچه-موکت-کیف زنانه و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:16 ب.ظ
فروش 9 ردیف فرش
فروش 9 ردیف فرش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:55 ق.ظ
فروش 2 تخته فرش ماشینی 700 شانه 3*4
فروش 2 تخته فرش ماشینی 700 شانه 3*4... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
فروش اموال شامل: فرش 2*3 ماشینی 350 شانه و کامپوتر ال جی کامل
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:26 ب.ظ
فروش اموال به شرح : دو تخته فرش بافت کاشان دستباف گونه 12 متری 700
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
18:14 ب.ظ
فروش یک تخته فرش 12 متری و
فروش یک تخته فرش 12 متری و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:18 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست باف سالم 34 مترمربع واقع در
فروش یک تخته فرش دست باف سالم 34 مترمربع واقع در... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:47 ق.ظ
فروش یک تخته فرش دستبافت و
فروش یک تخته فرش دستبافت و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/15 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
فروش اموال منقول به شرح : فرش ماشینی 3*4 12 تخته - فرش ماشینی 9 متری
1397/7/15 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
فروش تخته فرش ماشینی 9 متری 700 شانه
فروش تخته فرش ماشینی 9 متری 700 شانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:17 ق.ظ
تمدید -- فروش 334 تخته فرش دستباف
تمدید -- فروش 334 تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
15:21 ب.ظ
فروش 4 تخته قالی و
فروش 4 تخته قالی و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:11 ب.ظ
فروش 4 تخته فرش دست بافت و
فروش 4 تخته فرش دست بافت و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/4 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
فروش 324 تخته فرش
فروش 324 تخته فرش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:14 ب.ظ
فروش 2 تخته فرش دستباف
فروش 2 تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/3 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
تعداد 334 تخته فرش دستباف
تعداد 334 تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:59 ب.ظ
فروش سه تخته فرش 12 متری
فروش سه تخته فرش 12 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
23:01 ب.ظ
فروش تعداد 1 تخته فرش 9 متری ترکمنی
فروش تعداد 1 تخته فرش 9 متری ترکمنی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:02 ب.ظ
فروش اموال به شرح : تعداد دو تخته فرش دست
فروش اموال به شرح : تعداد دو تخته فرش دست... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/31 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
فروش فرش های 700 شانه و 500 شانه
فروش فرش های 700 شانه و 500 شانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:31 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک تخته فرش دستباف
فروش اموال به شرح : یک تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
15:32 ب.ظ
فروش تعداد 8 تخته فرش
فروش تعداد 8 تخته فرش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/21 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
فروش 21 تخته فرش 700 شانه در
فروش 21 تخته فرش 700 شانه در... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/21 تاریخ گذشته