1397/11/29
09:46 ق.ظ
فروش تعداد 10 کیسه 2000 عددی پیچ 8 بلند شهرستان
فروش تعداد 10 کیسه 2000 عددی پیچ 8 بلند شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/25
16:44 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دستباف نقشه نائین به ابعاد 5/5*7/90 نقشه لچک ترج شهر
1397/11/25 مهلت دار
1397/11/17
13:39 ب.ظ
فروش تابلو فرش سلطنتی- پادری- فروش9 متری- فروش6 متری
فروش تابلو فرش سلطنتی- پادری- فروش9 متری- فروش6 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/17 مهلت دار
1397/11/15
11:34 ق.ظ
11:33 ق.ظ
فروش25 تخته فرش12 متری هشت رنگ درجه یک
فروش25 تخته فرش12 متری هشت رنگ درجه یک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:31 ق.ظ
فروش وسایل مورد نیاز شامل : چها تخته قالی 12 متری 700 شانه
1397/11/13 مهلت دار
1397/11/10
15:37 ب.ظ
مخزن ابگرمکن- کابل زیرزمینی- یخچال - صندلی چوبی- فرش ماشینی
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:35 ب.ظ
فروش فرش ماشینی 6 متری و دوچرخه ورزشی ثابت مدل sported
فروش فرش ماشینی 6 متری و دوچرخه ورزشی ثابت مدل sported... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:53 ب.ظ
فروش اموال شامل 23 تخته فرش
فروش اموال شامل 23 تخته فرش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:34 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست بافت ترکمنی رنگ روناسی با طرح ماری
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
15:37 ب.ظ
فروش یک تخته فرش 4*3 ماشینی فرش تهران شهرستان
فروش یک تخته فرش 4*3 ماشینی فرش تهران شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:33 ق.ظ
فروش اموال در 83 ردیف شامل :یک تخته تابلو فرش دستبافت مینیاتور - دو عدد میز عسلی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
15:47 ب.ظ
فروش 5 تخته فرش 12 متری و 9 متری و... دست بافت
فروش 5 تخته فرش 12 متری و 9 متری و... دست بافت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:39 ق.ظ
فروش اموال: فرش دستبافت کارکرده 9 متری
فروش اموال: فرش دستبافت کارکرده 9 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:16 ب.ظ
فروش اموال شامل: انواع فرش 12 متری و 9 متری و 6 متری
فروش اموال شامل: انواع فرش 12 متری و 9 متری و 6 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:09 ب.ظ
1397/10/03
18:21 ب.ظ
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:49 ب.ظ
فروش تعداد تابلو فرش32 عدد تراکم 1200 شانه شهرستان
فروش تعداد تابلو فرش32 عدد تراکم 1200 شانه شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:08 ب.ظ
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی
فروش 700 شانه به صورت تکی با مارک های اهورای ابی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:36 ب.ظ
فروش قالیچه ترکمن سایز کوچک و بزرگ - روپشتی قرمز لاکی
1397/9/16 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست بافت ترکمنی با طرح ماری گل 2*3 شهرستان
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:09 ب.ظ
فروش دو تخته فرش 12 متری
فروش دو تخته فرش 12 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:24 ق.ظ
فروش انواع فرش شامل فروش 12 مترمربع بافته شده
فروش انواع فرش شامل فروش 12 مترمربع بافته شده... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
12:35 ب.ظ
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان
فروش تعداد 70 فرش 6 متری مهتاب پارسیان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
17:26 ب.ظ
فروش تخته فروش 700 سانه 12 متری
فروش تخته فروش 700 سانه 12 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/29
08:39 ق.ظ
فروش شش فرش 9 متری هفتصد شانه واقع در شهرستان
فروش شش فرش 9 متری هفتصد شانه واقع در شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:56 ب.ظ
فروش اموال شامل :قالیچه ایلام اعلا چله ابریشم
فروش اموال شامل :قالیچه ایلام اعلا چله ابریشم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:21 ب.ظ
فروش تعدادی قالی دستباف به صورت یکجا
فروش تعدادی قالی دستباف به صورت یکجا... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
11:40 ق.ظ
فروش اموال شامل: فرش ماشینی
فروش اموال شامل: فرش ماشینی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:34 ق.ظ
فروش تعداد 4 تخته فرش دستباف 3*2 قرمز رنگ واقع در شهرستان
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:03 ب.ظ
فروش یک تخته فرش بافت کاشان دستبافت گونه 12 متری 700 شانه واقع در
1397/8/19 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش انواع فرش شامل یک تخته فرش دستباف قم- پرده ای
فروش انواع فرش شامل یک تخته فرش دستباف قم- پرده ای... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:27 ب.ظ
فروش یک تخته فرش دست بافت نیمه کاره
فروش یک تخته فرش دست بافت نیمه کاره... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:51 ق.ظ
فروش اموال به شرح ک دو تخته فرش ماشینی - یک عدد قفسه کتابخانه - یک دستگاه کولر اسپیلت
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:10 ق.ظ
فروش اموال شامل: قالی 24 متری
فروش اموال شامل: قالی 24 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/13 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
فروش قالی 18 متری
فروش قالی 18 متری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:40 ب.ظ
فروش یک عدد تخته فرش 6 در 4 متر نقشه خیابانی رج 50
فروش یک عدد تخته فرش 6 در 4 متر نقشه خیابانی رج 50... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:08 ب.ظ
فروش 2تخته فرش دستباف
فروش 2تخته فرش دستباف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
17:20 ب.ظ
فروش دو تخته فرش 12 متری پدیده 10 رنگ با تراکم 3000 هفتصد
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:08 ق.ظ
فروش فرش 12 متری الماس 700 شانه نگین مشهد واقع در
فروش فرش 12 متری الماس 700 شانه نگین مشهد واقع در... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:36 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک تخته فرش دستباف قم - فرش دستبافت پرده ای واقع در شهرستان
1397/8/2 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
فروش 8 تخته فرش دستباف نو واقع در شهرستان
فروش 8 تخته فرش دستباف نو واقع در شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:28 ق.ظ
1 تخته فرش دستباف 6 متری 2*3
1 تخته فرش دستباف 6 متری 2*3... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
فروش یک تخته فرش دستبافت
فروش یک تخته فرش دستبافت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:44 ق.ظ
فروش 13 ردیف کالا شامل: فرش و قالیچه و پوتین و پتو و....
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:58 ق.ظ
فروش فرش -قالیچه-موکت-کیف زنانه و
فروش فرش -قالیچه-موکت-کیف زنانه و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:16 ب.ظ
فروش 9 ردیف فرش
فروش 9 ردیف فرش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:55 ق.ظ
فروش 2 تخته فرش ماشینی 700 شانه 3*4
فروش 2 تخته فرش ماشینی 700 شانه 3*4... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
فروش اموال شامل: فرش 2*3 ماشینی 350 شانه و کامپوتر ال جی کامل
1397/7/21 تاریخ گذشته