1397/11/30
13:14 ب.ظ
واگذاری چوب تاغ در منطقه
واگذاری چوب تاغ در منطقه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/06/12
08:07 ق.ظ
فروش اموال شامل 2900 جلد  پوست گوسفندی
فروش اموال شامل 2900 جلد پوست گوسفندی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/07
08:47 ق.ظ
فروش اموال شامل 2900 جلد  پوست
فروش اموال شامل 2900 جلد پوست... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:01 ب.ظ
فروش چرم گاوی ضربدر
فروش چرم گاوی ضربدر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/21
10:38 ق.ظ
فروش تعداد 15 بسته چرم  گاوی سبز  حصیری
فروش تعداد 15 بسته چرم گاوی سبز حصیری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/01
11:26 ق.ظ
فروش 24 توپ چرم گاوی مشکی
فروش 24 توپ چرم گاوی مشکی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/23
15:45 ب.ظ
فروش 950 متر 27 طاقه 30 متری  استاندارد  و 4 طاقه  پایین تر  از
1397/4/22 تاریخ گذشته
1397/03/22
12:31 ب.ظ
فروش اموال شامل : تعداد 13 عدد درب ضد سرقت
فروش اموال شامل : تعداد 13 عدد درب ضد سرقت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/22 اعلام نشده
1397/02/27
11:30 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی چوب کارتن  و نایلون
فروش اقلام ضایعاتی چوب کارتن و نایلون... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/2/27 اعلام نشده