1398/02/31
11:59 ق.ظ
فروش120 دستگاه بی سیم خودرویی کارکده قابل استفاده
فروش120 دستگاه بی سیم خودرویی کارکده قابل استفاده... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:54 ب.ظ
فروش تجهیزات DVM خارج از رده مرکز شهید
فروش تجهیزات DVM خارج از رده مرکز شهید... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/30 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
فروش اینترنت پرسرعت مخابرات
فروش اینترنت پرسرعت مخابرات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
13:52 ب.ظ
فروش اقلام و اثاثیه ICT روستایی اسقاط و مازاد
فروش اقلام و اثاثیه ICT روستایی اسقاط و مازاد... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/26
15:29 ب.ظ
فروش قاب فیوز - گیرنده دیجیتال- کابل- قاب هالوژن- پروژکتور
1398/2/26 مهلت دار
09:30 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات و سطل رنگ و لوازم برقی و باتری و ..
فروش ضایعات اهن الات و سطل رنگ و لوازم برقی و باتری و ..... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/17
12:18 ب.ظ
فروش الکترو فیلتر- فن الکترو فیلتر- چین زیر الکترو فیلتر روتاری چین مانوایر الکتروفیلتر
1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/16
12:43 ب.ظ
واگذاری سیستم رادیو محیطی مجموعه
واگذاری سیستم رادیو محیطی مجموعه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/16 مهلت دار
1398/02/12
09:47 ق.ظ
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/12 اعلام نشده
1398/02/08
09:46 ق.ظ
مجوز بهره بردای از سامانه 1530 سازمان
مجوز بهره بردای از سامانه 1530 سازمان... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/02
11:05 ق.ظ
فروش کالاهای کار نکرده گروه ها : لوازم برقی -انواع نخ نسوز - لوازم و تجهیزات
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/29
14:41 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی
واگذاری بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/28
09:05 ق.ظ
فروش انواع ضایعات اهن و فلزات- لوازم الکترونیکی و الکتریکی- لوازم خانگی- کارگاهی- اداری
1398/1/28 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
فروش انواع ضایعات اهن و فلزات- لوازم الکترونیکی و الکتریکی- لوازم خانگی- کارگاهی- اداری
1398/1/28 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
فروش لوازم برقی- انواع نخ- لوازم و تجهیزات ایمنی- چرخ صندلی
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/27
09:23 ق.ظ
1398/01/22
09:58 ق.ظ
بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بیسیم 133 شهرداری
بهره برداری از فرکانس رادیویی تاکسی بیسیم 133 شهرداری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1398/1/22 اعلام نشده
1398/01/18
15:29 ب.ظ
فروش اموال شامل :تعداد یک دستگاه ال ای دی مارک ال جی 43 اینچ- تعداد 5 تخته
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:03 ب.ظ
فروش تعداد 700 عدد گلس گوشی و تعداد 500 عدد محافظ و قاب گوشی شهرستان
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:24 ب.ظ
فروش لوازم و تجهیزات راکد سالم و مستعمل
فروش لوازم و تجهیزات راکد سالم و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
21:15 ب.ظ
فروش لوازم و تجهیزات راکد سالم و مستعمل
فروش لوازم و تجهیزات راکد سالم و مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:46 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه
فروش اقلام مازاد و اسقاط موجود در نیروگاه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:29 ب.ظ
اجاره پهنای باند متقارن اختصاصی اینترنت به مقدار 10 M
اجاره پهنای باند متقارن اختصاصی اینترنت به مقدار 10 M... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:25 ب.ظ
فروش 18 نگله دکل مهاری و خودایستا جمع اوری شده در شهرستان های
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:43 ب.ظ
فروش بی سیم خودروئی و تجیهزات رادیویی
فروش بی سیم خودروئی و تجیهزات رادیویی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/13
10:43 ق.ظ
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/13 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/13 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش 101 قلم لوازم و تجهیزات اندازه گیری مخابراتی از خارج
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/09
13:32 ب.ظ
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی
فروش 452 قلم قطعات نیروگاه گازی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
16:59 ب.ظ
فروش تجهیزات
فروش تجهیزات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/8 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
فروش 130 قلم لوازم و تجهیزت مخابراتی خارج از ره و اسقاط
فروش 130 قلم لوازم و تجهیزت مخابراتی خارج از ره و اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:53 ب.ظ
09:22 ق.ظ
فروش 120 دستگاه بی سیم خودرویی
فروش 120 دستگاه بی سیم خودرویی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:13 ب.ظ
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط دارای مس - لوازم و تجهیزات اسقاط
1397/12/4 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و اسقاط در 6 ردیف
فروش اقلام مازاد و اسقاط در 6 ردیف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/4 اعلام نشده
1397/12/03
10:05 ق.ظ
فروش قطعات الکترونیکی
فروش قطعات الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
فروش شارژر فندکی
فروش شارژر فندکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
فروش اتو به مارک دسینی
فروش اتو به مارک دسینی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
فروش لوازم الکتریکی و لوازم جانبی موبایل
فروش لوازم الکتریکی و لوازم جانبی موبایل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فروش لوازم برقی الکتریکی
فروش لوازم برقی الکتریکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
فروش انواع لوازم برقی و صنعتی
فروش انواع لوازم برقی و صنعتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش لوازم برقی مختلف
فروش لوازم برقی مختلف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
فروش قطعات الکترونیکی هارد اینترنال و گوشی تلفن همراه 534 عدد
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
فروش کابل فیبر نوری و کابل شبکه
فروش کابل فیبر نوری و کابل شبکه... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
فروش اتاق سرور
فروش اتاق سرور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
20:16 ب.ظ
فروش لوازم الکترونیکی
فروش لوازم الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
فروش مصنوعات مختلف
فروش مصنوعات مختلف... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
فروش لوازم الکترونیکی
فروش لوازم الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته
20:03 ب.ظ
فروش قطعات و متعلقات مربوط به وسایل ارتباطی
فروش قطعات و متعلقات مربوط به وسایل ارتباطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/12/2 تاریخ گذشته