1397/11/30
13:34 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم  شبکه اسقاط اداری مس
فروش تعدادی لوازم شبکه اسقاط اداری مس... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/28
13:39 ب.ظ
فروش 120 تن دستگاه بی سیم خودرویی
فروش 120 تن دستگاه بی سیم خودرویی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:37 ب.ظ
فروش اقلام راکد برقی به تعداد 193 قلم نقلیه موتوری به تعداد 57 قلم کمپرسور ها به تعداد 426 قلم
1397/11/27 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
فروش اموال اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:44 ب.ظ
فروش اقلام راکد برقی 193 قلم - نقلیه موتوری 57 قلم - کمپرسورها 426 قلم
1397/11/25 اعلام نشده
17:43 ب.ظ
فروش اقلام راکد برقی به تعداد 192 قلم نقلیه موتوری
فروش اقلام راکد برقی به تعداد 192 قلم نقلیه موتوری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/23
15:09 ب.ظ
فروش انواع ابزار کارنکرده برقی و شیرالات و اتصالات و الکترود در دو سایز مختلف
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/17
20:36 ب.ظ
فرشو اقلام اسقاطی و مازاد بر نیاز
فرشو اقلام اسقاطی و مازاد بر نیاز... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/17 تاریخ گذشته
20:22 ب.ظ
فروش  انواع لوازم اداری - ضایعات فلزی - انواع لوازم فنی برقی و اتصالات
1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/13
10:27 ق.ظ
واگذاری اقلام و لوازم ساختمانی اموال و دارائی ثابت ماشین الات و تجهیزات
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
فروش پاور بانک
فروش پاور بانک... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
فروش برد الکترونیکی
فروش برد الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
فروش مصنوعات برقی و غیر برقی 30
فروش مصنوعات برقی و غیر برقی 30... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش اینورتر برق صنعتی 20
فروش اینورتر برق صنعتی 20... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
فروش مصنوعات مختلف 20
فروش مصنوعات مختلف 20... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
فروش پاور بانک خورشیدی
فروش پاور بانک خورشیدی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
لوازم الکتریکی و  الکترونیکی
لوازم الکتریکی و الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش لوازم برقی و غیر برقی خانگی
فروش لوازم برقی و غیر برقی خانگی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش لوازم جانبی
فروش لوازم جانبی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش لوازم الکتریکی
فروش لوازم الکتریکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
فروش تیر برق و متعلقات برقی
فروش تیر برق و متعلقات برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:54 ب.ظ
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/6 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
فروش اقلام برقی
فروش اقلام برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
لوازم الکتذیکی و الکترونیکی
لوازم الکتذیکی و الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
10:00 ق.ظ
فروش کالاهای شبکه اسقاط توزیع
فروش کالاهای شبکه اسقاط توزیع... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:38 ق.ظ
فروش اجناس برقی و غیر برقی مستعمل نو و
فروش اجناس برقی و غیر برقی مستعمل نو و... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:54 ب.ظ
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی بیسیم
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی بیسیم... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/30 اعلام نشده
15:31 ب.ظ
فروش محصولات نرم افزاری
فروش محصولات نرم افزاری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
15:28 ب.ظ
فروش اقلام برقی شرکت شهرک های
فروش اقلام برقی شرکت شهرک های... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:34 ق.ظ
فروش 81 قلم لوازم و تجهیزات اندازه گیری مخابراتی خارج از رده و اسقاط
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:11 ق.ظ
فروش سیستم زمین الکتریسیته ساکن
فروش سیستم زمین الکتریسیته ساکن... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
فروش تعداد کالای الکترونیکی شامل اسیاب برقی
فروش تعداد کالای الکترونیکی شامل اسیاب برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش انواع لوازم برقی
فروش انواع لوازم برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:48 ب.ظ
فروش ابزارالات
فروش ابزارالات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:48 ب.ظ
فروش لوازم برقی
فروش لوازم برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:25 ب.ظ
فروش لوازم برقی
فروش لوازم برقی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:19 ب.ظ
فروش قطعات وسایل ارتباطی
فروش قطعات وسایل ارتباطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
انواع فیوز ترانزیستور
انواع فیوز ترانزیستور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:05 ب.ظ
تلفن ماهواره ای
تلفن ماهواره ای... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:36 ب.ظ
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی
فروش لوازم الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/25 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
فروش  7803 قلم اجناس مخابراتی مازاد تاسیسات
فروش 7803 قلم اجناس مخابراتی مازاد تاسیسات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
16:23 ب.ظ
فروش 7803 قلم کالای مخابراتی
فروش 7803 قلم کالای مخابراتی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/23 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی
واگذاری شبکه و تجهیزات تاکسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/23 اعلام نشده
15:57 ب.ظ
فروش اجناس مخابراتی مازاد تاسیسات
فروش اجناس مخابراتی مازاد تاسیسات... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/23 اعلام نشده
15:31 ب.ظ
فروش محصولات نرم افزاری به
فروش محصولات نرم افزاری به... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/23 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
فروش بانک های خازنی 20 کیلووات برند پارس کاپاسیتور
فروش بانک های خازنی 20 کیلووات برند پارس کاپاسیتور... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/19
13:28 ب.ظ
فروش بانکهای خازنی 20kv
فروش بانکهای خازنی 20kv... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/16
11:06 ق.ظ
فروش محصولات نرم افزاری: پورتال شبکه جامع و پورتال فروشگاهی و سامانه یادگیری انلاین EDX
1397/10/16 اعلام نشده