1397/11/27
14:17 ب.ظ
فروش یک دستگاه کپی رنگی
فروش یک دستگاه کپی رنگی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
07:18 ق.ظ
فروش اموال شامل : پرینتر لیزر -مخزن گازوئیل - تلفن فکس -کیبورد
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/23
17:54 ب.ظ
فروش رگال اهنی برای اویزان کردن فرش - میز اداری - دستگاه پرینتر
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/20
12:02 ب.ظ
فروش فرسوده20 دستگاه فتوکپی
فروش فرسوده20 دستگاه فتوکپی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:57 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین چاپ دو ورقی
فروش یک دستگاه ماشین چاپ دو ورقی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/17 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش قطعات و ماشین الات بلامصرف
فروش قطعات و ماشین الات بلامصرف... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:49 ب.ظ
فروش قطعات و ماشین الات بلامصرف چاپخانه
فروش قطعات و ماشین الات بلامصرف چاپخانه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:21 ق.ظ
فروش اقلام: ماشین چاپ ملخی و باسکول دیجیتال و ماشین چاپ دوپلو و کپسول اتشنشانی و ...
1397/11/13 مهلت دار
1397/11/11
09:41 ق.ظ
فروش سرقفلی 1 واحد چاپخانه در
فروش سرقفلی 1 واحد چاپخانه در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/11 مهلت دار
1397/11/07
09:04 ق.ظ
فروش 1 دستگاه چاپ تا آفست
فروش 1 دستگاه چاپ تا آفست... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه چاپ بنر عرض3/2 متر
فروش یک دستگاه چاپ بنر عرض3/2 متر... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:15 ق.ظ
فروش تعداد 86 دستگاه اسلیپ پرینتر مازاد بر نیاز شهرستان
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/16
14:37 ب.ظ
فروش اقلام اسقاطی شامل دستگاه فتوکپی و کاغذ خردکن و فایل فلزی و کیس کامپیوتر و...
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
10:07 ق.ظ
فروش ماشینهای چاپ 21 دستگاه
فروش ماشینهای چاپ 21 دستگاه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/15 اعلام نشده
10:07 ق.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه ماشین چاپ مازاد بر نیاز
فروش تعداد 21 دستگاه ماشین چاپ مازاد بر نیاز... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/05
14:37 ب.ظ
فروش اقلام شامل :ماشین چاپ -برش پرفکتا نیمه اتوماتیک -برش پرفکتا دیجیتال مدل 2001
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
19:54 ب.ظ
فروش 20 دستگاه کپی فرسوده
فروش 20 دستگاه کپی فرسوده... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/28
11:10 ق.ظ
فروش 1 دستگاه چاپ بنر کونیکا
فروش 1 دستگاه چاپ بنر کونیکا... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:25 ق.ظ
فروش اموال شامل :ماشین چاپ دوپلو مدل 430- لامینت چینی با پرس- کپسول اتشنشانی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:47 ب.ظ
فروش ماشین تاکنی و ماشین چاپ فاوریت
فروش ماشین تاکنی و ماشین چاپ فاوریت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
فروش 2 دستگاه پرینتر لیزری
فروش 2 دستگاه پرینتر لیزری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/14 اعلام نشده
13:06 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعات شامل دستگاه فتوکپی و لوازم تاسیساتی و فلزیاب
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:41 ب.ظ
فروش 5 دستگاه فتوکپی مدل 723 دودستگاه 720 و یک دستگاه
فروش 5 دستگاه فتوکپی مدل 723 دودستگاه 720 و یک دستگاه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/12 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
فروش دستگاه چاپ کارتن دو رنگ با عرض 280 سانتیمتر شرکت
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:24 ق.ظ
فروش اموال شامل: یک دستگاه فتوکپی - یک دستگاه اسکنر - یک دستگاه تلویزیون
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش یک دستگاه چاپگر چهار کاره سامسونگ
فروش یک دستگاه چاپگر چهار کاره سامسونگ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/9/11 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
فروش لوازم قطعات دستگاه فتوکپی- لوازم تاسیساتی - تجهیزات اندازه گیری و
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:52 ب.ظ
فروش دستگاه کپی قدیمی - ماشین تایپ - کولر ابی - مانیتور قدیمی - کیس - کیبورد
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:50 ب.ظ
فروش اموال شامل : تعداد 6 عدد مبل چوبی - تعداد یک دستگاه پرینتر - دو عدد میز تحریر
1397/8/21 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
فروش تعدادی دستگاه فتوکپی واقع در شهرستان
فروش تعدادی دستگاه فتوکپی واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:15 ق.ظ
فروش دستگاه چاپ افست سری658 واقع در
فروش دستگاه چاپ افست سری658 واقع در... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/12
17:20 ب.ظ
فروش اموال به شرح : هفت دستگاه کیس - یک دستگاه کپی واقع در
1397/8/12 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه چاپگر سه کاره لیزری - یک دستگاه کیس کامپیوتر
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/05
11:40 ق.ظ
دستگاه چاپر پشت تراکتوری مستعمل
دستگاه چاپر پشت تراکتوری مستعمل... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:00 ق.ظ
فروش دستگاه فتوکپی مدل 723 دو دستگاه 720 و یک دستگاه S20 واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:53 ق.ظ
08:39 ق.ظ
فروش دستگاه چاپ 4 رنگ ساخت ترکیه کار کرده سالم - دو دستگاه دوخت و برش ساخت ترکیه
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:54 ق.ظ
فروش دستگاه چاپ
فروش دستگاه چاپ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه چاپ مارک RISO CZ 180 واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه چاپ مارک RISO CZ 180 واقع در شهرستان... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
10:45 ق.ظ
فروش دو دستگاه پرینتر لیزری مدل 5550
فروش دو دستگاه پرینتر لیزری مدل 5550... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
10:35 ق.ظ
فروش یک دستگاه کپی بزرگ پرینتر132 کپی
فروش یک دستگاه کپی بزرگ پرینتر132 کپی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:39 ب.ظ
فروش 5 دستگاه فتوکپی مدل 723 دو دستگاه
فروش 5 دستگاه فتوکپی مدل 723 دو دستگاه... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
13:38 ب.ظ
فروش ماشین الات چاپ
فروش ماشین الات چاپ... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/8 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
فروش اموال شامل: دستگاه کپی بزرگ - پرینتر - فاکس و...
فروش اموال شامل: دستگاه کپی بزرگ - پرینتر - فاکس و...... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:09 ب.ظ
فروش لوازم اسقاطی و مستعمل شامل مانیتور - چاپگر سوزنی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:51 ب.ظ
فروش قرقره اهنی-دستگاه فکس-دستگاه فتوکپی و
فروش قرقره اهنی-دستگاه فکس-دستگاه فتوکپی و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فروش دو دستگاه فریزر ایستاده و
فروش دو دستگاه فریزر ایستاده و... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:07 ق.ظ
فروش دستگاه چاپ ملخی مستهلک سال ساخت 1960
فروش دستگاه چاپ ملخی مستهلک سال ساخت 1960... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/17
07:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه چاپر علوفه کلاس چهار
فروش یک دستگاه چاپر علوفه کلاس چهار... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:01 ب.ظ
فروش دستگاه جت پرینتر مارک دو مینو
فروش دستگاه جت پرینتر مارک دو مینو... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1397/6/13 تاریخ گذشته