1398/02/18
15:23 ب.ظ
واگذاری اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای
1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/11
14:31 ب.ظ
واگذاری اجاره مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک شماره 1
1398/2/11 اعلام نشده
1398/02/08
20:02 ب.ظ
واگذاری خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی
واگذاری خدمات مرکز مکانیزه معاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:10 ب.ظ
بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو های سبک
بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو های سبک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:17 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو های سبک
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:42 ب.ظ
اجاره مستغلات به شرح : تاکسی بیسیم 133 - تبلیغات بدنه اتوبوسهای واحد شهری
1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/06
13:17 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری طبقاتی خاتم و مرکز معاینه فنی خودرو و
1397/11/6 اعلام نشده
1397/10/29
1397/10/26
09:10 ق.ظ
واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی
واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
18:05 ب.ظ
واگذاری محل مرکز معاینه فنی ماشین های سبک بنزینی سی ان جی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
15:08 ب.ظ
پروژه واگذاری امتیاز و اجاره ملک مرکز معاینه فنی
1397/10/22 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
واگذاری امور بهره برداری تعمیرات و نگهداشت یک ساله از مرکز معاینه فنی
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/15
10:06 ق.ظ
واگذاری امور بهره برداری و تعمیرات و نگهداشت یکساله مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری
1397/10/15 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
واگذاری امتیاز و اجاره ملک مرکز معاینه فنی
واگذاری امتیاز و اجاره ملک مرکز معاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/10/13 اعلام نشده
1397/09/28
13:52 ب.ظ
واگذاری پروژه اجاره امتیاز و ملک مرکز معاینه فنی شهرداری
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/22
08:45 ق.ظ
واگذاری پروژه اجاره امتیاز و ملک مرکز معاینه فنی شهرداری
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/13
18:43 ب.ظ
اجاره امتیاز بهره برداری از معاینه فنی خودرو های
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:17 ق.ظ
واگذاری مرکز شماره یک معاینه فنی خودرو وسایل
واگذاری مرکز شماره یک معاینه فنی خودرو وسایل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/05
13:51 ب.ظ
واگذاری مرکز شماره 1 معاینه فنی خودرو نقلیه سبک
1397/9/5 اعلام نشده
13:11 ب.ظ
واگذاری اجاره امتیاز بهره برداری از معاینه فنی خودرو های سبک
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/24
10:32 ق.ظ
واگذاری مرکزی معاینه فنی خودروهای سبک
واگذاری مرکزی معاینه فنی خودروهای سبک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:48 ق.ظ
واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:30 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین کشاورزی 12 هکتار به مساحت 120 هزار متر
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:12 ب.ظ
راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و تجهیزات
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/14
10:05 ق.ظ
اجاره محل ارائه خدمات خودرو بدون راننده
اجاره محل ارائه خدمات خودرو بدون راننده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:48 ب.ظ
اجاره مرکز معاینه فنی خودرو های سبک
اجاره مرکز معاینه فنی خودرو های سبک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/19
11:47 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از واحدهای تعمیرگاهی مستقر در مراکز معاینه فنی خودروهای شهر
1397/6/18 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
راه اندازی بهره برداری از پنج
راه اندازی بهره برداری از پنج... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/17
15:17 ب.ظ
اجاره مرکز معاینه فنی خودرو و اجاره کارواش
اجاره مرکز معاینه فنی خودرو و اجاره کارواش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:44 ق.ظ
واگذاری مرکز معاینه فنی واقع در بلوار ازادگان
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:45 ق.ظ
واگذاری مرکزمعاینه فنی
واگذاری مرکزمعاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:33 ب.ظ
واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش
واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/17
09:11 ق.ظ
واگذاری پروژه احداث و راه اندازی
واگذاری پروژه احداث و راه اندازی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:12 ق.ظ
واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی
واگذاری مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/04/04
15:39 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای
1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/30
09:49 ق.ظ
بهره برداری از ایستگاه مرکز معاینه فنی
بهره برداری از ایستگاه مرکز معاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/25
00:21 ق.ظ
بهره برداری از ایستگاه مرکز معاینه فنی
بهره برداری از ایستگاه مرکز معاینه فنی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/24 تاریخ گذشته
1397/03/19
10:30 ق.ظ
مرکز معاینه فنی خودرو به
مرکز معاینه فنی خودرو به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/3/15 اعلام نشده
1397/02/23
16:34 ب.ظ
بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه
بهره برداری از ایستگاه مکانیزه معاینه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/2/23 تاریخ گذشته